Cerca

Vatican News
Ferenc pápa prédikál Ferenc pápa prédikál   (Vatican Media)

A püspök megvéd a tévtanítástól – Ferenc pápa pénteki homíliája

Közelség, részvétel a rábízott nyáj életében, virrasztás a tévtanító farkasok kivédésére – ezek a gondolatok álltak Ferenc pápa péntek reggeli homíliájának a középpontjában. A félrevezető tanítással szemben az apostol-utód püspökök őrködnek és az ő feladatuk, hogy megerősítsék a nyájat.

Adriana Masotti /Vértesaljai László - VaticanNews     

A Szent Márta-ház kápolnájában tartott péntek reggeli szentmise homíliájában Ferenc pápa az Apostolok Cselekedeteiből vett olvasmányból indult ki: „Mivel hallottuk, hogy némelyek, akik közülünk kerültek ki, megzavartak titeket szavaikkal, és feldúlták lelketeket, bár tőlünk megbízást nem kaptak, jónak láttuk, miután megállapodásra jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki és küldjünk el hozzátok a mi igen kedves Barnabásunkkal és Pálunkkal, ezekkel az emberekkel, akik életüket adták a mi Urunk, Jézus Krisztus nevéért” (ApCsel 15,25-27). Az antióchiai hívek örömmel olvasták a bátorító és megerősítő levelet Jeruzsálemből. „Voltak olyanok, akik az ortodox tanítás igazhitű védelmezőinek tartották magukat, közben pedig félrevezették a népet – értelmezte a pápa a szöveget –, miközben a megtévesztett népet az apostolok, a mai püspökök erősítették meg a hitben”.        

A püspök virraszt és őrködik

A püspök feladata az – hangsúlyozta  a pápa –, hogy felügyeljen, hogy őrizzen, mint egy őrszem, aki meg tudja védeni a nyájat a ragadozó farkasoktól. A püspök élete benne van a nyáj életében. De a püspök mégis valamit többet tesz a pásztornál,a ki csak virraszt. A püspök hivatása kapcsán annak szép értelmezését adta a Szentatya:  A püspök élete hozzákötődik a nyáj életéhez. Jézus megkülönbözteti az igazi pásztort az alkalmazottól, a fizetett hivatalnoktól, akit nem érdekel, ha jön a farkas, akár meg is eszik egyet e bárányokból. Nem fűződik hozzá érdeke. Ellenben az igazi pásztor virraszt benne él a nyáj életében, és nemcsak az egész nyájat védelmezi meg, hanem külön-külön minden egyes juhot, az eltévedtnek utánajár és hazahozza. Nem hagyja, hogy akár egy is elvesszen közülük.

A püspök közel van a népéhez       

Az igazi püspök név szerint ismeri a nyáját, tudja, mit jelent közel lenni. A Szentlélek megadta a népnek a szimatolás képességét, amivel megérzi azt, hogy ki az igazi püspök.  Ferenc pápa különféle példákat idézett a nép tapasztalatából kiindulva: Ez a püspök? Igen, jó, de nem törődik velünk, mindig elfoglalt. A másik pedig örökké a saját ügyeivel van elfoglalva, a harmadik azt csinálja, ami nem is az ő küldetése, a negyedik kezében mindig ott a bőröndje, mindig úton van, egy másik kezében gitár van, és így tovább… Isten népe jól tudja, mikor pásztor a pásztor, mikor őrködik, és mikor kész életét adni a nyájáért.

Ne hiányozzék a pásztorok őrködése

Ferenc pápa péntek reggeli homíliáját a következő fohásszal fejezte be: Kérjük az Urat, hogy adjon jó pásztorokat, hogy ne hiányozzák a pásztorokból az őrködés lelkülete, mert enélkül nem tudunk tovább haladni. Add urunk, hogy a pásztorok legyenek olyanok, akik dolgoznak, imádkoznak, közel vannak Isten népéhez, egyszóval, tudnak őrködni.

04 május 2018, 14:38
Olvasd el mindet >