Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (Vatican Media)

Imádkozzunk és tartsunk bűnbánatot a gazdagokért – Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája

A „nemes kínai népnek” ajánlotta föl a csütörtök reggeli szentmisét a pápa, mivel ma ünneplik a Sheshani Szűzanyát, Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján. A Szentatya arra buzdított homíliájában, hogy vegyünk távolságot a gazdagságtól, ami elcsábít és szolgájává tesz minket.

Giada Aquilino/Gedő Ágnes – Vatikán

A gazdagságtól távolságot kell tartani, mert azt Isten azért adta, hogy másoknak ajándékozzuk. Ez a lényegi mondanivalója Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliájának, amelyet a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában mondott. Megemlékezett a Sheshani Szűzanya ünnepéről, és a szentmisét a „nemes kínai népért” ajánlotta föl.

A szegénység az evangélium középpontja

A mai liturgia Jakab apostol leveléből (Jak 5,1-6) aláhúzza, hogy a munkások bérének levonása felkiált, és az aratók szava felhatol az Úr fülébe. Az apostol kemény szavakat használ és kimondja: a vagyon, a kincs rozsda martalékává lett. Jézus is hasonlóképpen tanított: Jaj nektek, gazdagok! – olvassuk Lukács evangéliumában a boldogságok leírásánál. Ha ma valaki így prédikálna, másnap az újságok lehoznák, hogy az a pap kommunista – jegyezte meg a pápa. A szegénység azonban az evangélium középpontjában van. A szegénységről szóló prédikáció Jézus központi tanítása: Boldogok a szegények. Ez az első a boldogságok között: a személyi igazolvány, az azonosító kártya, amivel Jézus bemutatkozik, amikor visszatér szülőhelyére, Názáretbe, a zsinagógába: „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek” (vö. Lk 4,18). A történelemben azonban mindig megvolt ez a gyengeségünk, hogy megpróbáljuk kiszedni a szegénységről szóló tanítást, azt hívén, hogy ez szociális kérdés, politika. Nem! Ez színtiszta evangélium! – szögezte le Ferenc pápa.

Teljes szívünkből szeressük Istent

A Szentatya ezután arról elmélkedett, hogy miért ilyen kemény ez a tanítás. Az az oka, hogy a gazdagság bálványimádás, mely képes elcsábítani minket. Maga Jézus mondja: nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy Istent szolgálod, vagy a gazdagságot. Tehát úr-kategóriába sorolja a gazdagságot, vagyis a gazdagság megfog téged és nem ereszt, és ez az első parancs ellen való, miszerint szeresd Istent teljes szívedből. A pápa megállapította, hogy a gazdagság a második paranccsal is szembe megy, mivel tönkreteszi az emberek közötti harmonikus kapcsolatot, megrontja az életet, a lelket. Ide kívánkozik a dúsgazdag és a szegény Lázár példabeszéde, ahol a gazdag csak a szép életre, az ünneplésre, a luxusruhákra gondolt, míg a koldus Lázárnak semmije nem volt. A gazdagság eltávolít minket a testvéreinkkel való összhangtól, a felebarát szeretetétől, és önzővé tesz. Jakab követeli a munkások bérét, akik a gazdagok földjét aratták, és akiket nem fizettek ki. Valaki talán szakszervezetisnek nézheti Jakab apostolt – jegyezte meg a pápa. Pedig az apostol a Szentlélek sugallatára szól.

Az olasz valóság

Olaszországban is előfordul, hogy a nagy tőke megmentése miatt az emberek munka nélkül maradnak. Ez a második parancs ellen való, és jaj annak, aki ezt teszi! Nem én mondom, hanem Jézus – szólt a pápa. – Jaj nektek, akik kizsákmányoljátok az embereket, akik kihasználjátok a munkát, feketén fizettek, nem fizetitek a nyugdíjjárulékot, nem adtok szabadságot. Jaj nektek! Levonni, trükközni azzal, amit ki kell fizetni, a munkabérrel bűn. „Nem atyám, én minden vasárnap eljárok misére, és tagja vagyok annak a katolikus társulatnak, nagyon katolikus vagyok ám, imakilencedet imádkozom…” – „És nem fizetsz? Ez az igazságtalanság halálos bűn. Nem vagy Isten kegyelmében. Nem én mondom, hanem Jézus mondja, Jakab apostol mondja. Ezért a gazdagság messzire visz a második parancsolattól, a felebarát szeretetétől.

Imádkozzunk és tartsunk bűnbánatot a gazdagokért

A gazdagság képes rabigába vonni minket. Ezért buzdít Ferenc pápa, hogy imádkozzunk és tartsunk bűnbánatot a gazdagokért, és nem pedig a szegényekért. „Nem vagy szabad a gazdagsággal szemben. Ahhoz, hogy szabad legyél tőle, távolságot kell venned és imádkoznod kell az Úrhoz. Ha az Úr gazdagságot adott neked, az azért van, hogy tovább add másoknak, hogy a nevében sok jót tegyél másokkal. De a gazdagság képes elcsábítani, és ha beleesünk ebbe a bűvöletbe, akkor rabszolgájává tesz minket – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

24 május 2018, 16:47
Olvasd el mindet >