Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (Vatican Media)

A mennyben Jézus értünk munkálkodik és imádkozik - Ferenc pápa péntek reggeli homíliája

A mennyország némelyeknek kissé unalmas helynek tűnik, pedig valójában az egy találkozás Jézussal – tanította Ferenc pápa a Szent Márta-házban tartott szentmise homíliájában, amikor az Istentől megígért örök boldogságról elmélkedett.

Adriana Masotti/Vértesaljai László - Vatikán

A szentmise első olvasmányában az egyház az Apostolok Cselekedeteiből Pál apostolnak a pizídiai Antióchia zsinagógájában mondott beszédét olvasta: „Ábrahám nemzetségének fiai és a köztetek levő istenfélők! Az üdvösség híre nekünk szól. Jeruzsálem lakói és vezetői azonban nem ismerték el Jézust. Azáltal pedig, hogy elítélték, beteljesítették a próféták szavát, amelyet minden szombaton olvasnak. Bár semmi halálbüntetésre méltót nem találtak benne, Pilátustól mégis kivégzését követelték. Miután minden beteljesedett, amit róla írtak, levették a keresztfáról, és sírba fektették. Isten azonban feltámasztotta Jézust a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik vele együtt jöttek föl Galileából Jeruzsálembe. Ezek most is tanúságot tesznek róla a nép előtt.Mi is ezt az örömhírt hirdetjük nektek: Isten, atyáinknak tett ígéretét nekünk, az ő utódaiknak azáltal teljesítette, hogy feltámasztotta Jézust, amint a második zsoltárban is meg van írva: Fiam vagy nékem, ma adtam neked életet.” (ApCsel 13,26-33).

Útközben Isten ígéretét a szívünkben hordozzuk

Isten ígéretét a szívében hordozva kelt útra Isten népe, azzal a bizonyossággal, hogy önmagát választott népnek tudhatta. A gyakran hűtlen nép azonban bízott az ígéretben, mert tudta, hogy az Isten hűséges. Ezért is tudott mindig tovább menni, bízva Isten hűségében. De mi is úton vagyunk – fordította mára az egykori történetet Ferenc pápa –, amikor feltesszük a kérdést magunknak: Merre is tartunk valójában?” „Igen, a  mennybe! – válaszolt a kérdésre. És mi akkor a menny? – kérdezett tovább, majd hangosan elmélkedett: Itt ezen a ponton elkezd csúszkálni a válaszunk, mert nem tudjuk megmondani pontosan, mi is a mennyország. Sokszor elvont és távoli egekre gondolunk, a mennyország ilyen, a mennyország olyan…. Egyesek úgy vélik, hogy egy kicsit unalmas lesz ott lenni egy egész örökkévalóságra… De nem! – vetette ellen a pápa erélyesen. Ez nem a mennyország! Mert mi egy találkozás felé haladunk, a Jézussal való végleges találkozás felé. A mennyország találkozás Jézussal.         

A mennyben Jézus értünk munkálkodik és imádkozik

Ferenc pápa kiemelte, hogy nekünk vissza kell térnünk ehhez a gondolathoz: „Előre haladok az életemben, hogy találkozzam Jézussal. Ez a találkozás mindörökké örömmel tölt el. Igen, meg lehet kérdezni – folytatta a pápa –, hogy közben mit csinál Jézus? Nem ül ott, hogy rám várjon, hanem ahogy az evangélium mondja, értünk munkálkodik. Ugyanis ő maga mondta: „Higgyetek bennem, én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És Jézus miben munkálkodik? – lehetne ismét megkérdezni. Közbenjár értünk, közbenjáró imával. Jézus imádkozik értem, külön-külön mindnyájunkért. Nekünk pedig ismételten mondani kell, saját magunk meggyőzésére: Ő hűséges és imádkozik értem, ebben a pillanatban is.

Jézus hűséges és helyet készít nekünk              

A pápa Jézus utolsó vacsorai szavait idézte, melyekkel Péternek megígérte: „imádkozni fogok érted”. Amit ugyanis Jézus Péternek mondott, valójában mindenkinek mondja: Én imádkozom érted”. Nekünk pedig ezt kell mondanunk: „Jézus imádkozik és munkálkodik értem, helyet készít nekem. Ő hűséges, megteszi azt, amit megígért. A mennyország a találkozás helye tehát, találkozás az Úrral, aki elment, hogy helyet készítsen nekünk. Ez bizalmat ad nekünk és növeli a bizalmunkat.

Jézus közbenjárása

Jézus közbenjáró pap, egészen a világ végezetéig. Az Úr adja meg annak a tudatát, hogy úton járunk ezzel az ígérettel. Adja meg nekünk ezt a kegyelmet: Nézzünk fel az égre és gondoljunk arra, hogy az Úr imádkozik értem - fejezte be péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Ferenc pápa homíliája
27 április 2018, 19:42
Olvasd el mindet >