Keresés

Az ünnepi vesperás  a sátrak alatt a monostortemplom előtt Az ünnepi vesperás a sátrak alatt a monostortemplom előtt   (ANSA)

Ismét van bencés apátsága Norciának: szombaton fölszentelték az új hegyi monostort

Június 15-én szombaton délután a Norcia fölött húzódó hegyek karéjában frissen felépített Hegyi Szent Benedek apátságot áldotta meg és szentelte fel az ünnepélyes vesperás ima és köszöntő beszédek után Dom Gregory Polan, a Bencés Konföderáció prímás apátja. A 20 fős bencés közösség új otthonának újjáépítését a magyar kormány is támogatta, ezért volt jelen az eseményen Azbej Tristan államtitkár, Habsburg Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet és Sárai-Szabó Kelemen győri bencés perjel.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Régi-új kezdet…

214 év kihagyás után Norciának, Szent Benedek és ikertestvére, Szent Skolasztika szülővárosának ismét van bencés apátsága! Az Itáliát egykor feldúló napóleoni háborúk vetettek véget 1810-ben a norciai bencés apátságnak, mely csendben és alázattal várt azóta is a feltámadására. És lett új világ mégpedig az Újvilágból! Ennek immár 25 éve, éppen negyedszázada! Kicsit olyan ez a norciai újra-alapítás, mint a hatodik századvégi angliai bencés misszió, mikor Nagy Szent Gergely pápa a brit szigetre küldte rendtársát, Canterbury Szent Ágostont, hogy aztán később több hullámban visszatérjenek a szigeti benedek-rendiek Európa evangelizálására.

Épülőfélben az új monostor...
Épülőfélben az új monostor...

Egy – egyetlen – bencés is tud nyarat csinálni!

Mert hogy egy – egyetlen – bencés is tud nyarat csinálni! Az Egyesült Államok Massachusetts állama Lynn városában született 1955-ben Cassian Folsom, aki a Lélek hívására belépett az indianai Saint Meinrad apátságba, majd liturgikus tanulmányai elmélyítésére a 90-es évek elején Rómába érkezett a Pápai Szent Anzelm Egyetemre, ahol aztán 1997 és 2000 közt az atheneum vicerektora lett. Még diákként utazott egyik alkalommal 1995-ben Nápoly felé és félúton – éppen Montecassino, a bencés anyamonostor magasságában – kapott isteni intést egy egészen más, nem annyira akadémiai új hivatásra, hanem hogy Szent Benedek regulájának ősi szellemében és eredeti karizmájával indítson el új közösségi életet. Az alapítás 1999-ben Rómában történt, mely már a 2000-es Nagy Jubileum előtti utolsó pillanat lázában égett: „Duc in altum! Evezz a mélyre!” – szólt Szent II. János Pál pápa jelszava és Cassian atya három amerikai bencés társával „bárkába szállt és evezni kezdett”, először egy kis lakásban megnyitott közösségi élettel, ahol az egyik szobát kápolnának rendezték be. A Szentszék még abban az évben engedélyt adott a működésükhöz, sőt 2000-ban lehetőséget kaptak arra, hogy Norciában megtelepedjenek, ahol akkortájt már majd kétszáz éve nem működött bencés apátság.

Egy amerikai bencés Norciában!

Egy amerikai bencés Norciában! Ha már egyszer a francia napóleoni misszió eltörölte az eredet-vonatkozást. Norcia, az ősi Nursia mindig is büszke volt arra, hogy falai közt, sőt pontosan falai tövében születtek az ikrek, Benedictus és Scholastica, akik 12 éves korukig itt nőttek fel és nevelkedtek, míg magasabb tanulmányokra Rómába nem költöztek. Cassian atya épp az említett apátság-hiányt akarta kipótolni, amikor társaival 2000-ben a norciai Szent Benedek bazilika mellett épült monostorban telepedett meg. Egészen pontosan tudták, hogy a bazilikát a szent testvérpár szülőházára építették rá. 2001-ben Folsom atya barátja és tisztelője, Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa, a későbbi XVI. Benedek pápa – a névválasztás lám, mennyire tudatos! – Norciába utazott vele, hogy március 21-én együtt ünnepeljék Szent Benedek emléknapját. Ratzinger bíboros prefektus jelenléte nagyban megerősítette a kis bencés közösséget a megkezdett útjukban.

Jelenleg húsz szerzetes él az apátságban a világ tíz országából

A kezdet óta 25 év telt el és a norciai közösség május 25-én, alig három hete apátot választott dom Benedict Nivakoff személyében, aki New York-i származású. Jelenleg húsz szerzetes él az apátságban, akik a következő országokból származnak: Olaszország, Amerikai Egyesült Államok, Németország, Lengyelország, Portugália, Nagy-Britannia, Brazília, Indonézia, Szlovénia és Kanada. A rendtagok átlag életkora 30 év, tehát egészen fiatal a közösség. A sokszínűség többek közt annak köszönhető, hogy a hegyi apátságba sok zarándok és turista érkezik Olaszországból, Európából és a Tengerentúlról is.

A Szent István kút megáldása
A Szent István kút megáldása

Visszatérés az eredeti karizmához

Az eredeti karizmához való visszatérés tükröződik a közösség liturgikus életében, mely a latin nyelvű ősi bencés rítust használja a napi hét imaórában és a szentmisében is. Az új apátságban a rendtagoknak nincs külön cellájuk, hanem egyetlen közös dormitóriumban pihennek. Rendi ruhájuk és hajviseletük – kopaszra nyírt fő és szakáll – ugyancsak a rend ősi formáját mintázza. Étkezésük egyszerű, de szeptember 15-e és Húsvét közt naponta csak egyszer étkeznek. Az „Ora et labora” bencés eszmény „labora, dolgozz” részéhez kerti és egyéb kézműves munka is tartozik. Tíz éves előkészület és tapasztalatszerzés után kicsi serfőzdét is nyitottak, ahol a Birra Nursia, a Nursia sör készül, ugyancsak a rend ősi hagyományához csatlakozva. S hogy mennyire nyitott a közösség, azt jól mutatja, hogy az apátság-avató ünnepre közel ezer vendéget tudtak leültetni a vesperás imára a templom előtti besátorozott térre, majd pedig este mindenkit vendégül láttak vacsorára, méghozzá a híres norciai vaddisznó-pörkölttel a szabad ég alatt terített sörpad-asztalokon. Az estét tíz óra tájt tűzijáték zárta le, majd a Salve Regina eléneklése után mindenki nyugovóra tért illetve hazaindult.

A hegyi Szent Benedek apátság az újjáépítést az apszisból kiindulva kezdte…

Norcia főterén, a keleti kapu mellett áll a Szent Benedek bazilika. A 2016-os földrengés során a templom összeomlott. Egyedül a homlokzat és szentély fala maradt épen. A homlokzat kifelé látszik, az apszis pedig az Úr oltárának félköríves támfallal védett helye. A hegyi Szent Benedek apátság az újjáépítést az apszisból kiindulva kezdte, tudván, ha az Úr nem építi a házat, hasztalan a fáradság, ahogy a 127 zarándok zsoltár énekli:

„Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Hiába keltek hajnalban és fáradoztok késő éjjelig: a kemény fáradság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jóllehet alszanak. Lám, a gyermekek az Úr ajándékai, a test gyümölcse jutalom. Ahogy a nyíl a harcos kezéből, úgy sorakoznak a gyermekek az ifjú évekből. Boldog ember, aki velük tölti meg tegzét: nem vall szégyent, ha az ellenfelével vitába száll a kapunál”.    

Az új monostor egyszerű épülete
Az új monostor egyszerű épülete

A bencés testvérek szelíd, kandallós öröme…

Végül hadd álljon itt a krónikás egészen személyes megjegyzése: Az egész ünnepnek számomra legjelentősebb mozzanata, legmélyebb benyomása a bencés testvérek szelíd, kandallós öröme volt. Sugárzott belőlük, de finoman és csendesen, nem harsányan, hanem, mint akiket valami jó lélek töltött el. Ez a jó lélek pedig nem más, mint Szent Benedek majdnem pontosan 1500 éves regulájának a lelkülete. Ez Európa szíve. Ebből született meg egykor Amerika is! És ebből az ősi és új szívből szülessen most is újjá, ha lehet, az egész világ! – kérem ezt a Szentlélek Úristentől, aki egyedül képes megújítani a föld színét!     

[ Photo Embed: Megújulás a bazilika apszisából indulva ]                   

 

 

 

17 június 2024, 16:22