Keresés

Kéz Kéz 

Megérintettség(ek): Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra

A keresztény ember megérintett ember, hiszen megérintettség nélkül nem jön – nem jöhet! – létre igazi, mély találkozás. Aki tényleg találkozott Istennel, az megérintett ember. A megérintett ember nem tud nem érinteni másokat. Persze, tudja azt, hogy mikor és kit érinthet meg, mert a lelke mélyén ráérez arra, hogy mikor és kinek van szüksége az ilyen érintésre. A megérintett ember nemcsak érint, hanem hagyja magát is megérinteni.
Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését!

Valaki egyszer egy kommunikációról szóló előadás végén a következő kérdést tette fel: amikor emberek egymással veszekednek, szitkokat szórnak egymásra, saját igazukat bizonygatják, miért emelik fel annyira hangjukat, hiszen térben közel állnak egymáshoz? Nem lehetne ezt halkabban is?

A kérdésre az előadó a következő választ adta: ez azért van, mert térben még közel állnak egymáshoz, de lélekben már nagyon eltávolodtak. A választ újabb kérdés követte: mivel hozható közel ez a kialakult távolság? Erre az előadó ezt válaszolta: ilyenkor ritkán segítenek a szavak, őszinte érintés nélkül nehezen oldható fel a kialakult feszültség.

Egy őszinte érintés megérintettséget szül.

„Egy bensőséges ölelés, egy gyengéd érintés az arcon vagy egy vigasztaló kéz a vállon – a legtöbben nagyon vágyunk erre néha. (...) Az érintés... több puszta jóleső érzésnél vagy kellemes pillanatnál. (...) Nemcsak olyan éhség létezik, amely evéssel csillapítható, hanem úgynevezett bőréhség is. Azért érezzük olyan jól magunkat az érintések hatására, mert ilyenkor oxitocin szabadul fel a szervezetünkben, amely a jó közérzetért felelős hormonok egyike.” – vallja Johanna Gillbro amerikai bőrgyógyász. Ezt a gondolatot vezeti még mélyebbre Delia Owens, amerikai írónő, amikor kimondja: „Megérinteni valakit annyit jelent, hogy az ember egy részét odaadja másnak, és azt a részét soha többé nem kapja vissza.” Ezért fontos, hogy az érintés jól érthető legyen és ne félreérthető.

Az evangéliumban, így az évközi tizenharmadik vasárnap szövegrészében is (vö. Mk 5, 21-43), Jézus nagyon sokszor alkalmazza az érintést. Szinte minden esetben megérinti azokat, akiket meggyógyít és feltámaszt.

Jairus, a zsinagóga elöljárója meg van győződve arról, hogy Jézus érintése gyógyít, ezért fordul hozzá, hogy érintse meg tizenkét éves beteg kislányát.

Jézust az Atya kente fel Szentlélekkel, és Ő ezzel az erővel közeledik mindenkihez. Ez az erő távolról is érezhető annyira, hogy sokakat magához vonz és sokan menekülnek Tőle. Pontosan azért, mert isteni erő...

A tizenkét éve beteg asszony is ezt érzi, s miközben megérinti Jézus ruháját, a Mester érzi, hogy erő megy ki belőle.

Az Érintő Megérintetté válik.

Egyébként mindig így történik ez, hiszen aki érint, odaad magából valamit és soha nem kapja vissza. Aki őszintén érint meg valakit, nem is azért teszi, hogy visszakapja. Az őszinte érintés önzetlen, nem vár viszonzást.

Jézus érintése ilyen: önzetlen érintés. Mindig ad, viszonzás nélkül. Önmagát adja és ez világos üzenet számomra is: engedjem meg Isten érintését, hogy gyógyuljak és továbbadjam azt. Ne tartsam meg magamnak az isteni ajándékot. Ez a krisztusi küldetés része: önmagamat adni – az érintésben is. Csak őszintén érintve leszek megérintett.

A keresztény ember megérintett ember, hiszen megérintettség nélkül nem jön – nem jöhet! – létre igazi, mély találkozás. Aki tényleg találkozott Istennel, az megérintett ember. A megérintett ember nem tud nem érinteni másokat. Persze, tudja azt, hogy mikor és kit érinthet meg, mert a lelke mélyén ráérez arra, hogy mikor és kinek van szüksége az ilyen érintésre. A megérintett ember nemcsak érint, hanem hagyja magát is megérinteni.

Jairus, a zsinagóga elöljárója tudja ezt. Ezért hívja Jézust kislányához. A tizenkét éve vérfolyásban szenvedő asszony is tudja ezt. Ezért érinti meg Jézus ruháját. Jézus pedig előhívja őt az ismeretlenségből, hogy kinyilvánítsa az érintés fontosságát: „Ki érintette meg a ruhámat?” (Mk 5, 30) – teszi fel a kérdést.

A tanítványok még nem értik ezt: „Látod, hogy tolong körülötted a tömeg, mégis kérdezed: Ki érintett meg?” (Mk 5,31) A felszínt látják, nem a mélyben munkálkodó erőt.

Közben Jairus lánya meghal. A halottat siratók sem tudják még, ami hamarosan kinyilvánul: Jézus érintése nemcsak gyógyít, hanem életre kelt. Egyetlen megérintett ember hite elég volt ehhez, Jairusé, aki Jézus elé megy.

A tizenkét éves kislány életre kel. A tizenkét éve beteg asszony meggyógyul. S még számtalan emberről számol be az evangélium, akik Jézus érintése nyomán meggyógyulnak és új életet élnek.

Jézus a Szentlélek erejével jár-kel, gyógyít és életre kelt másokat.

Velem, Veled is megteszi, ha még csak félve is közeledem Hozzá. Szentlelke által és Szentlelkében most is Jelen van. Csak jelenvalóvá kell tennem magamat Neki, hogy rendelkezzen velem. Engedjem, hogy megérintsen és érintése által gyógyuljak és életre keljek. Hogy aztán én is őszintén érintsem meg azokat, akiknek szüksége van gyógyulásra és új életre. Hogy ők is érintettek legyenek.

27 június 2024, 12:37