Keresés

Kurzakov Elek jezsuita atya a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségében Kurzakov Elek jezsuita atya a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségében 

A Pápai Keleti Intézet magyar doktorandusza: interjú Kurzakov Elek jezsuita atyával

Kárpátaljai magyar, görögkatolikus, a szlovákiai jezsuita rendtartományhoz tartozik és Rómában doktorál kánonjogból a Pápai Keleti Intézetben. Kurzakov Elek atyával beszélgettünk erről a kevésbé ismert pápai egyetemről és tanulmányairól.

Somogyi Viktória - Vatikán

"Kárpátaljáról származom, görögkatolikus jezsuita szerzetes vagyok" - kezdte a beszélgetést Kurzakov Elek atya arról a nagyon érdekes háttérről, amely életének adottsága. Most fejezi be doktori tanulmányait a Pápai Keleti Intézetben. 

A Pápai Keleti Intézet

A Pápai Keleti Intézetet XV. Benedek pápa alapította 1917-ben. Az volt a célja, hogy a keleti katolikus egyházaknak is legyen egy olyan oktatási főintézménye, ahol a keleti szent tudományokat tudják tanulmányozni, kutatni és továbbadni. "A pápai alapító bulla mint második szempontot azt a missziót és feladatot határozza meg, hogy a keleti katolikus egyházak gazdagságát tudja az intézet közvetíteni, feltárni és bemutatni a római katolikus egyháznak" - mutatott rá Elek atya. 

A keleti katolikus egyházak

"Tévesen gondoljuk azt, hogy a katolikus egyház csak a római katolikus egyházból áll. Nyilván a keleti katolikus egyházak sokkal kisebbek, de ezért tartjuk fontosnak, hogy be tudjuk mutatni nagyságukat, gazdagságukat, történelmi alakulásukat és kapcsolatukat a katolikus egyházzal, mert ugye egy keleti katolikus egyház eredetileg ortodox egyház volt. Később egyesültek a katolikus egyházzal, Péter utódával, a Szentatyával. Mindegyiknek megvan a maga története. Legtöbbjüknek nehéz, fájdalmas, szomorú előélete volt és pont a katolikus egyházban teljesedett be a katolicitásuk. Tehát a másodlagos szempont, hogy az intézetben a keleti katolikus egyházak teológiáját, történelmét, liturgiáját és kánonjogát kutatják" - összegezte a Pápai Keleti Intézet misszióját Kurzakov Elek jezsuita atya. 

Az intézet diákjai

Az intézetben szinte minden keleti katolikus egyházból vannak diákok, összesen közel 300-an tanulnak nappali tagozaton, elsősorban a Közel-Keletről. Magyarországról is vannak görögkatolikus kispapok és laikusok, akik tanulmányaik után hazatérnek, hogy szolgálják a helyi közösségeket. 1922-ben a Szentszék a jezsuita rendre bízta az intézet vezetését, ami a mai napig fennáll. A Pápai Biblikus Intézet is egy hasonlóan kis intézmény, szintén jól körvonalazott misszióval. 

A kánonjog

A doktorijának témájáról szólva Elek atya elmondta, hogy az intézetben elsősorban a keleti kódexet tanulmányozzák. "A jog, kánonjog kifejezést meghallva az ember azt gondolja, hogy száraz paragrafusokat és törvényeket tanulunk. Valójában a jognak az a feladata az egyházban is, hogy a mindennapi életünket necsak szabályozza, hanem be is teljesítse. Tehát biztosítsa azt, amire szüksége van minden katolikusnak, közösségnek. Olyan törvények, kánonok ezek, amelyek szabályozzák a keresztény közösségnek a mindennapi életét és életünk szinte minden területére hatással vannak. A közösség minden tagja tisztában van azzal, hogy mi a feladata, mint egy családban" - jellemezte az egyházjogot a kárpátaljai jezsuita szerzetes.

A doktori témája

A Keleti Kódex 322. kánonjához kötődik a doktori témája, vagyis a több sajátjogú egyház hierarchiáinak a gyűlései kérdésköréhez. "Konkrétan arról szól, hogy egy adott terület, régió közösségeinek püspökei egy konferenciába tartoznak. Az egész helyi katolikus közösség mindennapi életének kihívásaival foglalkoznak. Pl. a római katolikus egyház Kárpátalján. Ha Kárpátaljáról beszélünk, két katolikus közösség van: a római és a görögkatolikus. Mindegyik közösségnek van egy helyi vezetője, aki a püspök. Az én témám azzal foglalkozik, hogy ez a két püspök egyre jobban tudjon együtt dolgozni, egymást segíteni, a híveknek a bevonásával is. Közösen beszélik meg a közös problémákat, kihívásokat és közösen keresnek megoldásokat" - foglalta össze doktorijának lényegét Kurzakov Elek jezsuita atya. 

Hallgassa meg Kurzakov Elek jezsuita atyával készült beszélgetésünket!
16 július 2022, 12:31