Keresés

Portik Hegyi Kelemen atya beiktatása Marosludason múlt év augusztusában, Kovács Gergely érsek jobbján    Portik Hegyi Kelemen atya beiktatása Marosludason múlt év augusztusában, Kovács Gergely érsek jobbján  

Interjú Portik Hegyi Kelemen aranyos-tordai főesperessel a szinodális út tapasztalatairól

A fokoláré közösség pünkösdi továbbképzőjén vett részt a Róma melletti Grottaferrata városkában Portik Hegyi Kelemen atya, marosludasi plébános, három munkatársával együtt, akik Pünkösdhétfőn felkeresték a magyar szerkesztőséget. Kelemen atya – többek között – a szinodális út tapasztalatairól beszélt a rádió mikrofonja előtt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Kelemen atya „örömmel vette a Szentatya felhívását a szinodális út megkezdésére” és főként a javasolt módszer tetszett neki, hogy azt miként éljék meg. „Először is ez egy út, aminek nem zárul el a jövőben sem a vége, hanem elindulunk egy úton a hívekkel együtt és megyünk előre. Nem tudjuk, meddig tart ez az út, de együtt megyünk rajta, nem egyedül, hanem a többiekkel együtt. Amikor múlt év augusztusában az új helyemre kerültem, ez kétszeresen is aktuális volt. Egyfelől, hogy megismerjem a közeli munkatársaimat, akikkel együtt dolgozom, másfelől pedig a főesperesség papjait, mert nem mindenkit ismertem közelebbről, továbbá hogy megismerjem az ottani híveket, akikhez küldtek. Beleértve a másfelekezetű lelkész testvéreimet is, hogy feléjük lépjek. Próbáltam ezt megtenni és volt, ahol sikerült is. Tehát elindultunk ezen az úton. Összehívtam a plébánián dolgozó munkatársakat és arra kértem őket, hogy hívjanak másokat is az ismeretségi körükből, akikkel ezekről tudnak beszélgetni, akik lehetnek külső munkatársak. Novemberben meghívtam őket a névnapomra, mert így könnyebb együtt lenni és dolgozni, majd együtt vacsoráztunk. Összegyűltünk vagy húszan, nekik egy előadást tartottam a szinodalitásról, majd kiscsoportokban átbeszélgettük ezt. Az egyes csoportok közösen válaszoltak megadott kérdésekre, amiket egy közös fórumon megosztottak egymással. Ezek összegzése után imádkoztunk a Szentatya imájával, majd a tanácskozást közös vacsora zárta le. Jól sikerült az egész, az emberek megnyíltak, jól érezték magukat, szabadnak és elfogadottnak érezték magukat. Így indultunk el.

Főesperesként aztán összehívtam a kerület papjait is és ezt az utat járva velük, együtt voltunk mi lelkipásztorok, éppúgy végigbeszélgettük a főegyházmegye által kiadott szempontokat, hogy mi ebből mit tudunk megcsinálni, kiket tudunk elérni és bekapcsolni ebbe az útba a saját helyünkön. Ez egy nagyon bensőséges alkalom volt, ami emberiebbé tette az együttlétünket és ahol lelkipásztorként az egységet is jobban tudtuk építeni”.

Fotó: Romkat

Interjú Portik Hegyi Kelemen aranyos-tordai főesperessel
07 június 2022, 12:58