Keresés

Szenttéavatás a Szent Péter-téren Szenttéavatás a Szent Péter-téren  (AFP or licensors)

Új szentekkel gazdagodik az egyház

Szent Carolina Santocanale nővér, a Lourdes-i Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária Kapucinus Nővéreinek alapítója, Szent Titus Brandsma kármelita, az irgalmasság tanúja, aki náci koncentrációs táborban halt meg, Szent Marie Rivier szerzetesnővér, a Szűz Mária bemutatása nővérei Kongregáció alapítója. Az első uruguayi női szent: Mária Franciska Rubatto, a Loanói Kapucinus Harmadrendi Nővérek alapítónője, Szent Maria Domenica Mantovani a Szent Családról nevezett Kis Nővérek Intézet alapítónője.

Az első uruguayi női szent: Mária Franciska Rubatto, a Loanói Kapucinus Harmadrendi Nővérek alapítónője

Az olasz származású szerzetesnő Latin-Amerikában szolgálta a szegényeket. Istenhez hű, éber és tevékeny volt, mindig készen állt testvérei megsegítésére, egész életét felebarátai szolgálatára szentelte. Élete különleges tanúságtétel a szeretetről, melyet Isten a kicsinyekre és az alázatosakra áraszt.

Illusztráció az első uruguayi női szentről
Illusztráció az első uruguayi női szentről

A torinói egyházmegyében született vallásos szülőktől, akik korán elhunytak. Munkája mellett mindig talált időt arra, hogy betegeket, szegényeket látogasson s szeretetszolgálatot végezzen. Loanóban a kapucinusok templomába járt, majd belépett a ferences harmadrendbe. Segítőtársaiból szerzetes kongregáció alakult: a megyéspüspök megbízásából ő lett a Loanói Kapucinus Harmadrendi Nővérek alapítója s első elöljárója. (Később Rubatto anya Nővéreinek is nevezték őket.) A szerzetes társulat a kor szükségletét elégítette ki: a betegeket gondozták, elsősorban az otthonukban tartózkodókat, akiket felkerestek, s ha szükséges volt, vallási oktatásban is részesítették őket. Szent Ferenc igazi követője volt: lelkületben s a szegénység szeretetében, élésében. A közösség évről-évre gyarapodott, Latin-Amerikában is letelepedtek. Amikor Uruguayban, Montevideoban nővéreit látogatta, súlyos betegségbe esett, hősies tanúságot tett a lelki erőről s a türelemről. Itt halt meg 1904-ben. A nővérek, a szegények s a betegek egyaránt siratták. Szent II. János pápa avatta boldoggá 1993-ban.

Szent Maria Domenica Mantovani szerzetesnővér, a Szent Családról nevezett Kis Nővérek Intézetének első elöljárója

Boldog Giuseppe Nascimbeni atyával együtt alapította az intézetet, hogy alázatosan szolgálja Krisztus iránti szeretetből a szegényeket, az árvákat és a betegeket, a názáreti Szent Család példáját követve.

Szent Maria Domenica Mantovani
Szent Maria Domenica Mantovani

1862-ben született a Garda-tó közelében, Castelletto di Brenzone településen. (Ma itt látogatható a Mantovani Múzeum, ahol olyan speciális szerszámok láthatók, amiket a mezei munka során használtak, illetve az olívaolaj előállításához vettek igénybe).

1877-től Nascimbeni plébános atya ösztönzésére rendszeresen látogatta a betegeket, és hitoktató volt. 1886-ban a Szeplőtelen Szűz Mária szobra előtt örök szüzességi fogadalmat tett. 1892-ben Nascimbenivel a lelkipásztorkodás segítésére megalapították a Szent Család Kis Nővérei kongregációt, melynek Maria Domenica Mantovani lett a főnöknője, és a Szeplőtelen Szűzről nevezett Mária anya nevet kapta. Dolgoztak a plébánián, segítették a betegeket és öregeket, gondozták a gyermekeket az óvodákban. Nascimbeni halála után Mária anya egyedül irányította az egyre növekvő kongregációt. A nővérek ma jelen vannak Olaszországban, Svájcban, Albániában, Afrikában, Argentínában, Brazíliában, Uruguayban és Paraguayban. 1934-ben halt meg, Szent II. János Pál pápa 2003-ban avatta boldoggá. Számos csodás ima-meghallgatás kapcsolódik Mantovani nővérhez. A szentté avatáshoz egy többszörösen súlyos betegségből gyógyult 12 éves kislány esetét használták föl.

Szent Titus Brandsma kármelita, az irgalmasság tanúja, aki náci koncentrációs táborban halt meg

A holland származású kármelita vértanú bátran vállalt minden szenvedést és megaláztatást az egyház és az emberi méltóság védelméért. Kimagasló példát mutatott rabtársai és kínzói iránti szeretetből. 1942-ben halt meg Dachauban.

Titus Brandsma
Titus Brandsma

Titus Brandsma 1881-ben született  Anno Sjoerd néven a református többségű Hollandiában katolikus, gazdálkodó családban.  A hat gyermek közül öt a szerzetesi hivatást választotta. Sjoerdben korán feléledt a hivatás, a középiskolát a ferenceseknél végezte, majd 1989-ben lépett be a boxmeeri kármelita kolostorba, ahol a Titus rendi nevet vette föl édesapja emlékére.

1905-ben szentelték pappá, majd Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen doktorált. A kármelita misztika szakértője volt; beszélt olaszul, franciául és angolul, illetve olvasott spanyolul. Ő fordította le Avilai Szent Teréz műveit holland nyelvre. Az oss-i kármelita szemináriumban tanított, és a többek között általa alapított, Nijmegeni Katolikus Egyetemen oktatott. Emellett előadóként, íróként is elismert karriert futott be. 1935-ben tiltakozó cikket írt a zsidótörvények ellen. 1940-ben a német hadsereg lerohanta Hollandiát. Titus Brandsma nyíltan felszólalt a náci ideológia ellen, illetve az oktatás és a sajtó szabadsága érdekében. Többször börtönbe került, megkínozták, majd végül a dachaui koncentrációs táborba szállították. Egészsége hamar romlott. A náci ideológiával szemben védte az evangéliumi keresztény alapelveket és irgalmat gyakorolt, megbocsátott, és megértette a vétkeit azoknak, akik üldözték őt. 1942-ben egy „orvosi kísérlet” részeként halálos injekciót adtak be neki. Titus élete utolsó pillanatában egy rózsafüzért ajándékozott az ápolónőnek, aki beadta neki a halálos injekciót. Később az ápolónő tanúságtétele meghatározó volt boldoggáavatási eljárásában. A szentté avatáshoz szükséges csodás imameghallgatást egy áttétes tumorbeteg kármelita pap gyógyulása után hagyták jóvá.

Szent Marie Rivier szerzetesnővér, a Szűz Mária bemutatása nővérei Kongregáció alapítója

A francia forradalom idején, amikor minden szerzetesrendet és kongregációt bezártak, megalapította a Szűz Mária bemutatása nővérei Kongregációt, a keresztény nép oktatására.

Maria Rivier
Maria Rivier

1768-ban született Franciaországban. 16 hónapos korában leesett az ágyról és súlyos csípősérülést szenvedett. Ez kihatott testi fejlődésére, nem tudott felegyenesedni. A kis Mariát édesanyja gyakran vitte el a Szűzanya kegyképe elé imádkozni, gyógyulását kérve, hogy életét a gyermekek oktatásának szentelhesse. 1777-ben meggyógyult és beváltotta ígéretét. Leghőbb vágya az volt, hogy Istent szolgálhassa. Törékeny egészsége miatt azonban nem vették föl a Pradelles-i Miasszonyunk Kolostorba. 1786-ban iskolát nyitott Montpezat-ban, ahol nagy lelkesedéssel tanította a gyerekeket. Belépett a Ferences és a Domonkos Harmadrendbe. Látogatta a betegeket és segítette a rászorulókat. A francia forradalom kitörésekor fel kellett függesztenie tevékenységét. 1796-ban négy társával együtt megalapította a Szűz Mária bemutatása nővérei Kongregációt, mely hamar elterjedt országszerte, ma pedig jelen vannak valamennyi kontinensen, a gyermekek, fiatalok és kirekesztettek szolgálatára.

Szent Carolina Santocanale nővér, a Lourdes-i Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária Kapucinus Nővéreinek alapítója

A palermói nemesi származású szerzetesnő feladta kényelmes életét, és szegénnyé vált a szegények között. Különösen az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusból merítette az erőt lelki anyaságához és a leggyengébbek iránt tanúsított szeretetéhez – mondta róla Ferenc pápa boldoggá avatásakor.

Carolina Santocanale
Carolina Santocanale

 1852-ben született nemesi családban, édesanyja nagy szerepet játszott vallásos nevelésében. Istennek akarta szentelni életét, bár apja nem támogatta zárdába vonulását. A szegények, betegek, leányok nevelésével, ellátásával foglalkozott. Életét sok fizikai fájdalom kísérte, amit mindig nagy hittel és türelemmel viselt. A ferences lelkiséget választotta. Cinisibe költözött, ahol fellendítette a plébániai életet, és belépett a Ferences Harmadrendbe. Egyre több fiatal csatlakozott hozzá, árvaházat alapított, bölcsődét és varrodát, de saját közösségről álmodott. Egy kapucinus pap segítségével 1910-ben megalapította a Lourdes-i Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária Kapucinus Nővérei kongregációt, mely az első világháború alatt nagy fejlődésnek indult. Ferenc pápa 2016-ban avatta boldoggá. Egy betegség miatt meddő asszony imádkozott Santocanale nővérhez, és könyörgése meghallgatásra lelt Istennél: egészséges gyermeknek adott életet. 

 

15 május 2022, 10:28