Keresés

A kitüntetett Harsányi Pál Ottó atya és Vertse Márta, rádiónk munkatársa a szentszéki fogadáson A kitüntetett Harsányi Pál Ottó atya és Vertse Márta, rádiónk munkatársa a szentszéki fogadáson  

Harsányi Pál Ottó ofm állami kitüntetésének átadása a szentszéki magyar nagykövetségen

Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki magyar nagykövet 2022. május 18-án este nyújtotta át P. Harsányi Pál Ottó ferences egyetemi tanárnak a római Szentszéki Nagykövetség épületében az Áder János köztársasági elnök adományozta Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Kimagasló tudományos munkája elismeréseként

Szerdán este a római magyar kolónia tagjai jelenlétében nyújtotta át Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki magyar nagykövet a magasrangú kitüntetést Ottó atyának. Az érdemrend diplomáján ezt olvassuk: „Magyarország Köztársasági Elnöke  Dr. Harsányi Pál Ottó ferences szerzetes, biológia-kémia szakos középiskolai tanár, erkölcsteológus, a római Pápai Szent Antal Egyetem Hittudományi Karának dékánhelyettese részére a katolikus erkölcsteológia kutatása, oktatása és a tudományterület irodalmának gazdagítása terén végzett kimagasló munkája, valamint a római magyar közösség életét meghatározó tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozom. Kelt Budapesten, 2022. évi március hó 3. napján, Áder János köztársasági elnök”.

A ferences szolgálat szellemével

A szentszéki nagykövet az érdemrend átadásakor mondott laudációjában kiemelte: „Azt hiszem, nem szükséges Ottó atya életrajzát ismertetni, hiszen az itt jelen lévők jól ismerik őt és tekintélyes tudományos tevékenységét. Ottó atya a nemzetközi szakmai körökben elismert szakember, ugyanakkor nagyon szerény. Egyetemi kinevezéséről, előléptetéseiről, szakmai sikereiről sohasem beszél, sokkal később, elejtett félszavakból derülnek csak ki eredményei és elismerései. Sohasem hivalkodik elért pozícióival, megbízatásaival, sikereivel. Szakmailag nagyon felkészült és kiválóan beszél olasz, angol és immár német nyelven is. Alapossága, tájékozottsága tükröződik megnyilatkozásaiban, humoros és finoman ironizáló megjegyzései pedig mindig derűt hoznak a társasági beszélgetésekbe. Nagyon érdekes hallgatni alaposan átgondolt, bölcs helyzetelemzéseit. Ottó atya hitelesen testesíti meg a ferences karizmát. Csendben, alázatosan, a háttérben maradva szolgál. Lelkipásztori tevékenységét olasz közösségekben is végzi. A húsvéti szünidőben rendszeresen végez kisegítői lelkipásztori szolgálatot a dél-olaszországi Kalábria ferences plébániáin”.     

A hiteles élet tesz közvetítővé    

Az érdemrendet megköszönő válaszában örömmel említette meg, hogy részese lehetett annak a munkának, mely a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia életvédelmi és teremtésvédelmi körlevelét készítette elő. Római tartózkodása szempontjából meghatározó volt számára a Szőnyi Zsuzsával való barátsága. Megjegyezte, hogy a nagykövetségi fogadáson – egy kivételtől eltekintve – mindenkit a híres Triznya-kocsmában ismert meg, ahol – teszem hozzá személyes tapasztalat és hála jegyében – a szombat késő esti találkozók végén mindig elmosogatott. Büszkén vallja magát Ottó atya Kapisztrán Szent János obszerváns ferences szerzetes lelki örökösének, hiszen neki is katonai szolgálatot kellett teljesítenie az egykori magyar néphadseregben. Jelen körülmények közt, amikor Európában háborút vívnak, csak a személyes hitelre méltóság adja meg annak a lehetőségét, hogy őrajta keresztül jussanak el egyháza és hazája őszinte elismeréséhez.

               

                      

20 május 2022, 14:11