Keresés

A pisai dóm bronzkapuján Krisztus megkísértésének jelenete (Bonanno Pisano 1180) A pisai dóm bronzkapuján Krisztus megkísértésének jelenete (Bonanno Pisano 1180) 

Hogy menekülőre fogja a kísértő – P. Vértesaljai László elmélkedése Hamvazószerdára

A szinoptikus evangéliumok, így Máté, Márk és Lukács könyvei egybehangzóan állítják, hogy Jézust – megkeresztelkedése után – a Lélek a pusztába vitte és ott megkísértette az ördög. Máté egyenesen célként jelöli meg: „…azért, hogy megkísértse az ördög”. Micsoda mélyéges titok!

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Beáll a sorba a Jordán partján a bűnbánók közé és alázatos türelemmel – ő, a Mindenség egyetlen eredeti Bűntelenje – kivárja, hogy sorra kerüljön és János őt is megkeresztelje. Belemerül az Úr a vízbe, belemerül az életünkbe, sokszor – mint napjainkban is – annak szennyes áradatába, hogy a halálthozó vizet életfakasztóvá tegye. Megnyílik az Ég, a Lélek aláereszkedik, az Atyja szava pedig jelzi a világnak, hogy Jézus az ő szeretett Fia, akire hallgatnunk kell.

Meghasadt Ég, alászálló Szentlélek, atyai Szózat és mégis, a fényes-hangos ünnep másnapján Jézus „elragadtatik” tőlünk.

Étlen, szomjan, szótlan a kopár pusztaságban, ahol társa csak az ördög. Kezében a Bibliával jön, hogy annak szavaival csábítson. Ismeri a Bibliát, csak éppen kulcsa nincs az olvasatához. Háromszor is félreolvassa, de Jézus – mint a Szent Könyv szerzője és tartalma – rámutat annak helyes értelmére. Három hamis kérdés, három pontos válasz és az ördög menekülőre fogja.

Nagyböjt, a Szent Negyvennap kezdődik ma és most mi merülünk meg az Úr böjtjében, hogy - szívünkben és ajkunkon az ő szavaival – visszaverjük az ördög mai támadásait. Ugyanúgy kísért a „nagy köpönyegforgató”, de ugyanúgy elutasíthatjuk őt. A böjt a hit próbája és ha kiálljuk a próbát, az ördög menekülőre fogja.

Az evangelisták megjegyzik Jézus böjtjéről, hogy „vadállatok között élt és/de angyalok szolgáltak neki”.

„Adeste fideles” – harsant nem is oly rég – Karácsonykor – az angyalszó, és most is arra hívnak, hogy eredjünk a Úr nyomába. A pusztába, a böjtbe, a csendes mértékletes napokba, az imába önmagunkért, másokért, mindenkiért, hogy béke legyen a világban, hogy megtisztuljunk és megszentelődjünk a mi Urunk Jézus Krisztusban, ámen!

A megkísértés jelenete - részlet
A megkísértés jelenete - részlet

A képeken a pisai dóm hátsó, szentély felőli, San Ranieri nevű bronz kapuja, szemben a híres ferde toronnyal. 1180-ban készítette Bonanno Pisano, húsz, írólap nagyságú újszövetségi jelenettel, az Angyali Üdvözlettől a Szűzanya elszenderedéséig.

„Temptat(ur) a diabolo” olvassuk a feliratot: „Megkísértetik az ördögtől”. Bonanno mester csak a leglényegesebbet mondja el: Az Úr a pusztaság sziklahegyén ül, a teremtett világ az ő szószéke, amelyről tanít. Jobbjában az Írások, melyek csak az ő kezében szólalnak meg, és baljával jelzi is a helyes irányt. Felfelé mutat, Mennyei Atyja felé, akinek templomát annak baldachinja jelzi. A kísértő megtévesztő jelmezben, angyalszárnyakkal és pásztorbottal jelenik meg, jobbja azonban nem fel- és hazaterel, hanem lefelé mutat, mert ő a mélység ura, ahová letaszítani akar.

02 március 2022, 18:51