Keresés

Húsvét ünneplése a jeruzsálemi Anasztazisz kerektemplomban, középütt a Szent Sír kápolnával   Húsvét ünneplése a jeruzsálemi Anasztazisz kerektemplomban, középütt a Szent Sír kápolnával  

Megkezdték a jeruzsálemi Szent Sír bazilika padlózatának felújítását

A Szent Sírkamra helyreállítása után a jeruzsálemi Szent Sír bazilika padlózatának a felújítása is megkezdődött, miután a korábbi tervek megvalósításával a világjárvány miatt több mint két évet kellett várni.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Közös olvasat adja az egész hitvallás teljes igazságát  

Egész kereszténységünk legszentebb helye az a jeruzsálemi épületegyüttes, mely magában foglalja az Úr Jézus golgotai halálának a helyét és egyúttal azt a sírkamrát, ahová temették és ahonnét feltámadt az Üdvözítő. Megváltásunk három gyökér-mozzanatát kezdettől fogva őrzi az Apostoli Hitvallásunk: meghalt, eltemették és feltámadt. Ennek az élő hitnek kőbe vésett „helyszíni” emlékezete tehát a vértanúság, a sírbatétel és feltámadás bibliai története. A három eseményt magában foglaló épületegyüttes latin elnevezése az eltemetés mozzanatán keresztül a Szent Sír, a Sanctum Sepulchrum kápolna, az Úr feltámadása révén az ortodox értelmezésnek megfelelően pedig az Anasztazisz, a Feltámadás-kápolna. Gondviselésszerű jelet lehet látni abban, hogy ezek a megközelítések együttesen igazak, sőt csakis a közös olvasat adja az egész hitvallás teljes igazságát.

Ennek az együttes olvasatnak adja szép jelét a Szent Sír bazilikában most megkezdett padlózat restaurálási munka, melyet március 14-én tartottak a Szent Sír őrzésével és a szent helyen belüli status quo fenntartásával megbízott görög ortodox, latin katolikus és örmény apostoli egyházak képviselői. III. Teofil, jeruzsálemi görög ortodox pátriárka, Sevan Gharibian érsek, Nurhan Manougian jeruzsálemi örmény apostoli pátriárka képviselője és Francesco Patton atya, szentföldi kusztos hétfőn délelőtt közös imádság után kivette a Szent Sír bazilika padlózatának egyik kövét, ezzel jelképesen kezdetét vette a restaurálás.

A Szent Sírkamra renoválása után most a padlózatot újítják fel  

Hat évvel ezelőtt a jeruzsálemi Görög Ortodox Patriárkátus gondozásában valósult meg a Szent Sírkamra régészeti felújítása az athéni Nemzeti Műszaki Egyetem szakmai irányításával, most pedig a közös megegyezés keretében a Szentföldi Kusztódia felelős a bazilika padlózatának helyreállítási munkálataiért, melynek irányításával a római „La Sapienza” egyetem ókortudományi tanszéket és a torinói „La Venaria Reale” Kulturális Javak megőrzésére és helyreállítására létrehozott Alapítványt bízták meg. A most megkezdett munkálatok egy korábbi terv megvalósítása, melyet azonban az időközben kitört világjárvány miatt nem tudtak időben elkezdeni. 2019. december 10-én a jeruzsálemi Szent Üdvözítő ferences kolostorban mutatták be a restaurálási munkálatok terveit, amelyek a következő területeket érintik: a bazilika padlózatának tisztítása, állagának megőrzése; a Szent Edicula-Sírkamra, vagyis a Jézus sírhelyeként tisztelt sziklaüreg maradványait őrző építmény stabilitásának felmérése és biztonságossá tétele; műszaki, azaz vízellátási, elektromos, mechanikus és tűzvédelmi struktúrák felállítása; valamint régészeti kutatások.

Az a helyen dolgozunk, ahol az Úr Jézus az Egyház sarokköve lett

„A Szent Sírkamra helyreállítása a remény jele a világ számára – mondta a hétfői megnyitón a görög ortodox pátriárka. Hálásak vagyunk a szakértőknek, akik ezt lehetővé tették és meg vagyunk győződve arról, hogy az Anasztazisz körtemplom évekkel ezelőtt elkezdett helyreállítási projektjének megvalósításához és a Szent Sír bazilika padlózatának restaurálásához fog vezetni. A szentföld kusztos beszédében kifejtette, hogy „a járvány lelassította ugyan az eredeti terveket, de most, ebben a különleges történelmi környezetben más értelmet nyer a helyreállítási munkákban való együttműködés, hiszen ez az a hely, ahol Jézus az Egyház sarokköve lett”. Gharibian örmény érsek végül a különböző keresztény egyházak összefogásának fontosságát hangsúlyozta, mely nagyon alapos szakmai megvalósítást igényel.

            

15 március 2022, 12:38