Keresés

A Testvériség kampány megnyitója Brazíliában A Testvériség kampány megnyitója Brazíliában 

Ferenc pápa üzenete a brazil helyi egyház Testvériség kampányára

Ferenc pápa levelet küldött a brazil helyi egyház kezdeményezésének támogatására. Annak a reményének adott hangot, hogy elősegítik az átfogó és testvériesebb nevelést Krisztust állítva a pedagógiai tervek modelljévé.

Somogyi Viktória - Vatikán

„Amikor megkezdjük a megtérés nagyböjti útját, amely Krisztus húsvéti misztériumának ünneplése felé vezet, legyünk készek meghallgatni Isten hívását, aki a böjt, a jótékonykodás és az imádság bűnbánati gyakorlatain keresztül a személyes és megújító találkozásra akar elvezetni bennünket a Feltámadottal, akiben az igazi életünk van, és akinek a hűséges tanúi kell, hogy legyünk” – kezdte üzenetét a pápa.

„Testvériség és nevelés”

Annak érdekében, hogy segítsük a hívőket ebben a találkozási folyamatban, a brazil helyi egyház az idei Testvérség kampányban mindenkinek a figyelmébe ajánlja a „Testvériség és nevelés” közötti kapcsolat fontos témáját, amely alapvető jelentőséggel bír az emberi lény átfogó megbecsülésében, elkerülve a „kiselejtezés kultúráját”, amely a legkiszolgáltatottabbakat a társadalom peremére szorítja, és ráébresztve az embereket a teremtett világról való gondoskodás fontosságára.

Sürgősen szükség van átalakító intézkedésekre az oktatás területén

Valójában, ha a mai társadalmat nézzük, az ember nagyon világosan érzékeli, hogy sürgősen szükség van átalakító intézkedések elfogadására a nevelés területén annak érdekében, hogy olyan nevelést hozzunk létre, amely elősegíti az egyetemes testvériséget és az átfogó humanizmust, amint arra a Globális Nevelési Egyezmény is emlékeztet: „Soha korábban nem volt olyan szükség arra, hogy egy széleskörű nevelési szövetségben egyesítsük erőfeszítéseinket, mint ma annak érdekében, hogy érett embereket neveljünk, akik képesek túllépni a széttagoltságon és az ellentéteken, és képesek újjáépíteni a kapcsolatok szövetét egy testvériesebb emberiség megteremtése érdekében” (Üzenet, 2019. szeptember 12.).

Az Egyház fontos küldetése az oktatás területén

Abban a pillanatban, amikor felismerjük és megbecsüljük a kormányok felelősségét abban a feladatban, hogy segítsék a családokat gyermekeik oktatásában, mindenki számára biztosítva az oktatáshoz való hozzáférést, fel kell ismerni az Egyház fontos küldetését is a nevelés területén: „A vallások mindig is szoros kapcsolatban álltak a neveléssel: a vallási tevékenységeket elkísérték az oktatási, iskolai és tudományos tevékenységek. Ahogyan a múltban, úgy ma is, vallási hagyományaink bölcsességével és emberségével szeretnénk ösztönözni egy megújult nevelési tevékenységet, amely erősítheti az egyetemes testvériséget a világban” (pápai beszéd, 2021. október 5.).

Krisztust legyen a pedagógiai terv modellje

Tiszta szívemből kívánom, hogy a „Testvériség és nevelés” téma-választás nagy reménységre adjon okot minden egyházi közösségben és hatékony megújulásra a katolikus iskolákban és egyetemeken, hogy Krisztust tekintve pedagógiai tervük példájának, szeretettel oktatva adják át a tudást, ezáltal válva az átfogó képzés modelljévé a többi oktatási intézmény számára – hangsúlyozta Ferenc pápa üzenetében. Annak a reményének adott hangot, hogy a nagyböjti út, amelyet megvilágít a választott témáról való elmélkedés, alkalmat jelent a hiteles megtérésre, és hogy az út során elvetett magvak a hívek szívében megtalálják azt a jó földet, amelyben gyümölcsöt teremhetnek az átfogó és minőségi oktatás érdekében hozott konkrét intézkedések által.

A pápa végül üzenetében ezeket a kéréseket az Aparecidai Szűzanya gondjaira bízta és a bőséges mennyei kegyelmek zálogaként fogalmazta meg, amelyek támogatják a Testvériség Kampány kezdeményezéseit. Január 10-én kelt levelében apostoli áldását adta a szeretett brazil nemzet minden gyermekére, és különösen azoknak, akik egy testvériesebb nevelésért küzdenek.

04 március 2022, 11:57