Keresés

Ima a békéért Ima a békéért 

A lengyel püspökök egységre szólítják az orosz és ukrán katolikus és ortodox főpásztorokat a békéért

Egyesítsük lelki erőinket azért, hogy elkerüljünk egy újabb háborút. A lengyel, orosz és ukrán területen élő Krisztushívők együtt imádkozzanak Istenhez a békéért – buzdít a lengyel püspöki konferencia elnöke levelében, melyet február 14-én, Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei ünnepén tett közzé.

Gedő Ágnes – Vatikán

Jézus Urunk így tanított: „Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket” (Mt 5,9) Az elmúlt hetekben a sajtó beszámolt a súlyos fegyveres konfliktus veszélyéről Ukrajnában. Minden háború az emberiség tragédiája. Emberek százai, ezrei halnak meg benne. Sokakat megcsonkít, milliók hordozzák magukban a belső sebeiket, melyek nehezen gyógyulnak.

Két keresztény és szláv nép egymás ellenében?

Az Oroszország és Ukrajna közötti esetleges háború drámáját tovább súlyosbítja a tény, hogy mindkettő keresztény és szláv nép – mutat rá levelében Stanisław Gądecki poznańi metropolita érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke, majd így folytatja: Emberi szemmel és az isteni ítélet szemszögéből nézve is a két népben sok a közös, úgyhogy nem a gyűlöletre, hanem a tiszteletre és a kölcsönös barátságra kellene törekedniük. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele a népek jogának tiszteletben tartása, amibe beletartozik az önmeghatározás és a területi integritás joga is.

Minden háború őrültség: káros és haszontalan

Élénken él emlékezetünkben a múlt század, mely két szörnyű háború tanúja volt. Szent II. János Pál pápa, aki személyesen megtapasztalta mindkét önkényuralmat, azt írta, hogy „a háborúk gyakran más háborúkat indítanak el, mert táplálják a mély gyűlöletet, igazságtalan helyzeteket teremtenek és lábbal tapossák az emberi méltóságot és jogokat. Általánosságban véve nem oldják meg a problémákat, amelyekért kirobbantották őket, és ezért azon túl, hogy ijesztően károsak, fölöslegesek is” (2000. évi Béke Világnapi Üzenet) Minden háború őrültség.

Előzzük meg emberek ezreinek szenvedését és halálát

A lengyel püspöki kar elnöke tehát szomszédos testvéreihez, Oroszországhoz és Ukrajnához fordul, akikkel közös történelmük és a szent keresztény hit köti össze őket. Egyesítsék lelki erőiket Oroszország, Ukrajna és Lengyelország különböző felekezetű Krisztushívő testvérei. Együtt emeljék föl könyörgő imájukat Istenhez, aki maga a Béke, hogy elűzzék a térségben egy újabb háború rémképét. Fohászuk legyen kiáltás azért, hogy megelőzzék ártatlan emberek ezreinek szenvedését és halálát, főként a leggyengébbekét és kiszolgáltatottakét, akiknek nem lesz erejük és lehetőségük elmenekülni a háború kitörésekor.

Térjenek meg a háborúra készülő kormányzók

Gądecki érsek ezért arra kérte valamennyi lengyelországi katolikus hívőt, hogy imádkozzon az ukrajnai békéért. Most pedig az ukrán és orosz katolikus és ortodox főpásztorokhoz fordul, hogy híveikkel együtt kérjék az Urat, térítse meg a háborúra és pusztításra éhes kormányzók szívét, fordítsa őket az irgalmasság és a béke felé. Levele végén a lengyel főpásztor Szent Pált idézi: „mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.” (Róm 14,18-19)

Szent Cirill és Metód, a szlávok apostolai esdjék ki Istentől a béke ajándékát Európa számára.

15 február 2022, 15:30