Keresés

Az Isteni Ige vasárnapján Ferenc pápa lektori és katekéta küldetést adott nőknek és férfiaknak egyaránt       Az Isteni Ige vasárnapján Ferenc pápa lektori és katekéta küldetést adott nőknek és férfiaknak egyaránt  

Interjú Erdő Péter bíborossal a nők liturgikus és egyéb egyházi szolgálatáról

Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek a múlt héten Rómában tartózkodott Vörös Győző ókorkutató professzor Pápaság Díjának átadása alkalmából. Erdő Péter bíborost többek között a nők liturgikus és egyéb egyházi szolgálatának lehetőségeiről és gyakorlatáról kérdeztük.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán             

Ferenc pápa az Isteni Ige vasárnapján, január 23-án a Szent Péter bazilikában tartott szentmise keretében lektorokat és katekétákat avatott, köztük első ízben nőket is. Milyen a magyar helyi egyház gyakorlata ebben a tekintetben és mit jelenthet ez a pápai példa?

Az utóbbi év során Ferenc pápa két „motu proprio”-ban érintette ezt a témát. Az egyikben bevezette a nők lektori és akolitusi szolgálatának a lehetőségét, a másikban pedig bevezette a katekétai szolgálatot a világegyházban. A lektori és akolitusi témában ez az avatás olyan tevékenységekre jelent küldetést, amit egyébként külön főpásztori megbízással azok is végezhettek, akik ilyen avatásban nem részesülnek. A magyar egyházban gyakorlat volt az, hogy a szentmisében  nők is segédkezhettek, vagy áldoztatói megbízást kaptak, vagy akár igeistentiszteletet vezethettek külön főpásztori megbízással. Tehát eddig is végezték az ilyenfajta feladatokat. Ugyancsak lehetőség volt arra, hogy egyes egyházmegyékben férfiakat és nőket egyaránt, ha ilyen megbízatásban részesültek, akkor mondjuk a székesegyházban egy közös imádság keretében indították el, ott kapták meg a küldetésükről szóló okmányt a püspöktől, imádkoztak értük, tehát volt valamiféle liturgikus hátterük. Ha ezt az avatási szertartást és a küldetést összekapcsoljuk, ennek semmi akadálya nincs. Azt hiszem, bizonyos érdeklődés van a téma iránt, ez azonban eddig nem tömeges. Képzéseket tartunk a liturgikus munkatársak részére, hogy közülük ki az, aki a lektori és akolitusi szolgálatot kéri, ki az aki inkább csak a tevékenységet vállalja, ezt most meglátjuk majd a következő években.

A másik fontos lépés volt a katekéták szolgálatának a bevezetése. Ez azonban nem egyenlő a hittanárral vagy a hitoktatóval, ezt jó tudni. Hittanári és hitoktatói küldetést szintén a püspöktől kap ki-ki, és ezt százával adjuk ki minden tanév elején. Viszont a katekéta, abban az értelemben, ahogy azt a világ nagy részein használják, egyben közösség-szervező, tehát a helyi közösségnek a lelke, ha tetszik a vezetője is, ahol messze távolban nincsenek papok. Nálunk is vannak családközösségek a plébániákon belül, rendszeresen összejáró kisebb közösségek, lelkiségi mozgalmak, ott vannak vezető egyéniségek, akik akár elmélkedést vagy hitbeli programot is vezetnek a saját közösségük tagjai számára. Ez egy olyan fontos funkció, amit egy ilyen szolgálattal is el lehet ismerni.

Engem föllelkesített ez a dolog és ezért elég részletes vizsgálatba és körkérdésbe kezdtem az egyházmegyében a lelkiségi mozgalmak között, a plébániákon, éppen a szinodális készület kapcsán is felhoztam ezt a témát. Az eddigi válaszok nagy része azonban tartózkodó. Miért? Azt mondják, hogy ez a közösségvezetői funkció az adott társaságban, adott csoportban, adott korosztályban nagyon a helyén van, de ha valakit ebben egy ilyen szolgálattal liturgikusan állandósítunk, akkor könnyen előfordul, hogy ráöregszik a feladat, hogy mást nem hagy szóhoz jutni, hanem csak ő maga az, aki itt vezető meg szervező lehet, akkor is, amikor már nem ő volna az a tagja a közösségnek, aki ezt a legügyesebben tudja végezni. Tehát ilyenfajta fönntartások is elhangzottak, meglátjuk, hogy ennek ellenére, mekkora lesz iránta az érdeklődés. Azt előre is mondom, hogy létezik a magyar egyházban katolikus közösségszervező képzés, például a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen van ilyen akkreditált szak, úgyhogy aki oda beiratkozik, biztos, hogy nagyon sok hasznos ismeretet tanul ennek a munkának a végzéséhez és vannak olyan lelkiségi mozgalmak, vagy akár egyházmegyék, amelyek erre megbízást is adnak.                         

              

08 február 2022, 16:33