Keresés

Szinódusi mise Rio de Janeiro-ban Szinódusi mise Rio de Janeiro-ban 

Szentszéki iránymutatás az ökumenizmus előmozdításáért a szinóduson

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanács elnöke és Mario Grech bíboros, szinódusi főtitkár levelet intézett a püspöki konferenciák ökumenizmusért felelős főpásztoraihoz, amelyben javaslatokat tesznek a szinódusi folyamat ökumenikus dimenziójának elősegítésére.

Horváth Hajnalka – Vatikán

A bíborosok leszögezik, hogy a keresztény felekezetek közötti párbeszéd különleges szereppel bír a szinódusi folyamatban. Mind a szinodalitás, mind pedig az ökumenizmus a közös útra, együtt haladásra tereli a keresztényeket. Ennek első tényezője a meghallgatás Ferenc pápa iránymutatása szerint, mert egy szinodális egyház a meghallgatás egyháza is a sensus fidei, hitérzék tükrében. A második tényező az ökumenizmus, mint az ajándékokban való osztozás értelmezése, ugyanis a keresztények a szinodalitás megértésében és megtapasztalásában osztozhatnak egymással. A harmadik tényező a katolikus egyház szinodális megszervezésére irányul, amelynek ökumenikus vonatkozásai vannak, hiszen az egyház hitelesebb partnerré válik a párbeszédben. Végül a bíborosok szerint maga a szinódusi folyamat is lehetőség arra, hogy elősegítsék az ökumenikus kapcsolatokat a kijelölt küldöttek részvételén keresztül az egyházmegyei szinódusi gyűléseken.

Együttműködés a helyi keresztény egyházakkal

A bíborosok levelük második felében javaslatokat tesznek a helyi egyházak számára annak érdekében, hogy a szinódusi folyamat ökumenikus dimenziója is teret nyerjen az egyházmegyékben és a püspöki konferenciákban. Ezek egyike a szinódusi folyamatokról szóló beszámoló az egyházmegyékben jelenlévő keresztény egyházak számára, továbbá meghívás arra, hogy jelöljenek ki képviselőt, aki részt vesz és szót kap az egyházmegyei szinódusi gyűlés során. A bíborosok tehát az együttműködésre buzdítanak helyi szinten az ökumenizmus elősegítése érdekében. Ugyanez érvényes a püspöki konferenciák esetében, ahol az ökumenizmusért felelős főpásztor feladata a keresztény közösségekkel való kapcsolatfelvétel és képviselőjük meghívása a püspöki konferencia szinódusi gyűléseire.

A Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsa és a Püspöki Szinódusi főtitkár levele végén köszönetet mond az egyházmegyéknek az együttműködésért, amelynek segítségével a szinódusi folyamat ökumenikus dimenziója hozzájárulhat a szinodalitás és a keresztények egységének elősegítéséhez.  

01 november 2021, 21:30