Keresés

Benedikta nővér a szerkesztőségünkben  Benedikta nővér a szerkesztőségünkben  

Interjú Benedikta domonkos nővérrel hivatásáról és római kánonjogi tanulmányairól

Ősztől kezdve Rómában folytatja rendi tanulmányait Nagy Éva Benedikta domonkos rendi szerzetes nővér, aki a Vatikáni Rádió stúdiójában osztotta meg velünk élete és rendi élete tapasztalatait.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

A szegedi egyetem jogi diplomájával és a Pázmány hittanári képesítésével fölszerelve…    

Szeptember elején érkezett Rómába és intenzív nyelvtanfolyam után október elején kezdte meg tanulmányait az Antonianum egyetemen, ahol kánonjogi doktori képzésben vesz részt. Érettségije után a szegedi egyetemen jogot tanult, majd annak elvégzése után a közigazgatásban dolgozott szociális területen, nyolc éven keresztül. Emellett Hitbeli érdeklődésből elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának hittanári szakát levelező tagozaton. Tanulmányai közben egyre közelebb került az Istenhez, majd több éves keresés után lépett be a rendbe, ahol a noviciátus elvégzés után kánonjogi tanulmányokat folytatott.

Találkozás a „látható egyházzal”…

Szokványos katolikus neveltetése után nem érzett késztetést a komolyabb keresztény életre. Húszéves korában a 2001-ben tartott milleniumi ünnepségek hoztak döntő változást az életében. Azt érezte, hogy a „látható egyházzal” találkozik, mely közvetít az Isten felé. Ez konkrét embereket jelentett, köztük a nagymamáját, aki hiteles keresztény életet élt. A szegedi egyetemi lelkészségben tette meg az első lépést saját hivatása felé, ahol fiatalokkal találkozott. Rájött annak a fontosságára, hogy Istennel ne csak a szívén keresztül, hanem az értelmével is találkozzon. Egyre jobban próbálta a hitigazságokat követni és keresztény módon élni, s ezzel párhuzamosan az értelmével is megismerni az Istent. Ekkor született meg benne a vágy, hogy teológiát végezzen komoly és mély szinten, és hogy a szív és az értelem összekapcsolódjon és ezáltal alakítsa egész életét. 

Kegyelmi indítás Medzsugorjéban…  

A másik nagy találkozás Medzsugorjéban volt 2009-ben, ahol nagyon mélyen megtapasztalta Isten szeretetét, a Szűzanya közelségét és oltalmát. Ekkor született meg benne a vágy, hogy szerzetesként szeretne élni és így került kapcsolatba két nővér-közösséggel. Az egyik egy ferences nővér közösség volt, a másik a domonkos nővérek családja és a kapcsolata velük sokáig párhuzamosan haladt. Döntő mozzanat lett számára a domonkos igazságkeresés: jelszavuk a „Veritas”, az igazság, és jelmondatuk „Szemlélődni és szemlélt igazságot továbbadni” adta meg, hogy a két út között hogyan is válasszon.

A habitus, a rendi ruha „közvetítővé” tesz…   

A hiteles tanúságtételhez nagyon fontos számára, hogy éljék azt, amit tanítanak. Számukra is állandó feladat, hogy mind közelebb kerüljenek Jézus Krisztushoz. Ebben nagyon fontos a habitus, a rendi ruha viselése, mely jelként mintegy tanúságtétel a világ előtt, ugyanakkor őket magukat is állandón a hivatásukra figyelmezteti. Tapasztalata szerint az emberekben ez pozitív reakciót vált ki és bennük az Istennek szentelt embert látják, ugyanakkor őket magukat is saját Isten-kapcsolatukra irányítja. A rendi ruha révén akár „közvetítőkké” is válhatnak.

Jog és Istenkeresés

Benedikta nővér szerint az Egyház számára azért fontos a civil jog, mert az Egyház maga is ebben a közegben él. A kánonjog pedig ugyanazt az Igazságot szolgálja, mint ami az Egyház maga. A legfőbb törvény az emberek üdvössége és kánonjog a maga eszközeivel ezt próbálja elősegíteni. Az egyháznak, mint egy látható valóságnak, szüksége van szabályokra e célja elérésében. Az igazság és a szeretet nagyon szorosan összekapcsolódnak, átjárják egymást.

A rendi újjáéledésről…

Nálunk az újraindulás után valóban szépen fellendült a rendi életünk. Jelenleg mintegy 50 nővér él a közösségben. Szerencsére szinte minden évben van új belépő, akár többen is. Nagyon sokat próbálnak tenni a hivatásokért, például az értük felajánlott böjt és imádság. Fontos, hogy láthatóak legyenek és persze, hogy gondozzák hitelességüket. Őrzik a rendi karizmát, merítenek a domonkos liturgiából, az igeliturgia és a habitus viselése is nagyon vonzó számukra, miként a hagyományos szerzetesi életük, a klauzúra, a szilencium, az érvényes szerzetesi rendszabályok betartása.

Ahol szolgálunk és jelen vagyunk…

Elsősorban prédikátor rend a domonkos közösség, a hit hirdetésének a különböző formáival: tanítás óvodákban, iskolákban, vagy egy gimnáziumuk Kőszegen, a Sapientia szerzetesi főiskolán is több nővérünk oktat, továbbá a plébániai katekézis, szentségek vételére felkészítés, lelkigyakorlatok, lelki napok. Törődnek a megjelenésünkkel az interneten, hivatástisztázó sorozat a youtube-on.      

Együttműködés másokkal…      

Természetes a renden belül, a domonkos atyákkal, aztán a harmadrend tagjaival. A többi közösséggel inkább alkalmi jellegű.

A Benedikta rendi név jelentőségéről…  

„Én magam kértem ezt a nevet és a rend vezetése döntötte el, hogy hordhatom. Benne van ebben a Szűzanya iránti közelségem is: Benedicta, áldott vagy te az asszonyok között!”

      

29 november 2021, 17:28