Keresés

Francia püspökök őszi közgyűlése Lourdes-ban  Francia püspökök őszi közgyűlése Lourdes-ban   (AFP or licensors)

Francia püspökök őszi közgyűlése: Folytatjuk a visszaélések elleni küzdelmet

Végetért a francia püspökök múlt héten Lourdes-ban tartott őszi közgyűlése, mely kiemelten foglalkozott az egyházon belül a kiskorúak ellen elkövetett visszaélésekkel. Eric de Moulins-Beaufort reimsi érsek, a francia püspöki konferencia elnöke a közgyűlés záróbeszédében elismerte a visszaélések egyházon belüli „rendszeres jellegét”, amelyért az Egyház vállalja az „intézményi felelősséget”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

„Megértettük, hogy ebben a témában csak úgy haladhatunk előre, ha elfogadjuk mások nézőpontjait is” – magyarázta a francia püspöki konferencia elnöke, alázattal nyugtázva, hogy a „püspököknek segítségre van szükségük a kiskorúak szexuális visszaélése elleni küzdelemben”.  Amint azt Moulins-Beaufort érsek záróbeszédében bejelentette, a püspökök „kérik a Szentatyát, akitől küldetésük ered, küldjön egy „vizitátor-csoportot”, hogy értékelje ezt a küldetést a kiskorúak védelmében és ha szükséges, akkor folytassák tevékenységüket a vizitáció során nyert tapasztalatok jegyében”. Egyes döntéseket már előre bejelentettek, nevezetesen egy kánoni büntetőbíróság létrehozását, amely hivatalosan 2022. április elsején kezdi meg működését. Az első fokon lefolytatott tárgyalások tekintetében az összes egyházmegye felett gyakorolja a joghatóságot. Civil oldalon az egyházmegyék és az ügyészség közötti jegyzőkönyvek aláírása várhatóan széles körben elterjed. Ez a rendszer már kialakult 17 egyházmegyében, különösen Párizsban.

Áldozatok kártalanítása egyházi vagyon felhasználásával

„A bántalmazás áldozatául esett emberek meghallgatása és a visszaéléseket vizsgáló független CIASE jelentés ismeretében a francia püspökök Isten Igéje alá helyezték magukat, amely arra buzdítja őket, hogy tegyenek további intézkedéseket annak érdekében, hogy az Egyház megvalósíthassa küldetését, hűen Krisztus evangéliumához” – pontosítja a püspöki konferencia döntése. Ebben szerepel egy a visszaélések elismerését és jóvátételét biztosító független nemzeti testület létrehozása. Ennek elnöki tisztét Marie Derain de Vaucresson ügyvédre, az Igazságügyi Minisztérium ügyvezetőjére bízták, aki 2011-től 2014-ig a kiskorúak jogvédője volt és „akinek küldetése a szükséges anyagi eszközökkel most kezdődik”. Ez a testület a 2021 márciusában létrehozott korábbi rendszert váltja fel. A kárpótlási alapot a francia püspöki konferencia az „egyházmegyék vagyona és ingóságai egy részének az elkülönítésével” egészíti ki. A jelenlegi kárpótlási igények kielégítésére hitelt lehetne felvenni – pontosítja a francia püspöki konferencia jegyzéke.

A szinodális út munkacsoportjai  

A Ferenc pápa által elindított szinodális folyamat kapcsán nyolc munkacsoportot hoztak létre., melyek a következők: „A bevált gyakorlatok megosztása a bejelentett esetekre válaszul”; „Gyóntatás és lelki kísérés”; „Az érintett papok lelki kísérése”; „A hivatásgondozás és a leendő papok képzése”; „A püspöki szolgálat lelki kísérése”; „A papok szolgálatának lelki kísérése”; „A világi hívek bevonása a püspöki konferencia munkájába”; „Az egyházon belüli szexuális erőszak okainak elemzése”; „A közösségi életet vezető világi hívek és a sajátos karizmát követő csoportok társulatainak figyelemmel követése és ellenőrzése”. A püspöki konferencia főtitkárának felügyelete alá tartozó csoportok világiakat, diakónusokat, papokat, szerzeteseket, püspököket és a visszaélések áldozatait fogják össze. A tervezett lépések végleges bevezetését 2023 tavaszára tervezik.

Lelkipásztori szolgálattevők nagyobb figyelemmel kísérése

A francia püspökök számos konkrét intézkedést jelentettek be, ideértve az áldozatok meghallgatását segítő egységek külső ellenőrzését. Jelentéseiket a pedofília megelőzésére és az ellene folytatott küzdelemre létrehozott tanácshoz kell beterjeszteniük. Újabb feladat a kiskorúak ügyeivel foglalkozó lelkipásztori szolgálattevők (világi, pap, szerzetes) eseteinek rendszeres ellenőrzése és végül egyfajta nemzeti celebret – igazoló kártya – kibocsátása minden egyházmegyés és szerzetes pap részére, gyóntatói jogkör megjelölésével. A hivatástisztázás folyamatának kiegyensúlyozása érdekében a püspökök kötelezővé tesznek egy, bizonyos helyeken már korábban meghozott intézkedést, miszerint a papi szemináriumok és szerzetesi képzési házak vezető tanácsaiban egy nő számára részvételt kell biztosítani szavazati joggal. A nagyobb sokszínűség és képviselet érdekében a francia püspökök elrendelték, hogy konferenciájuk bizottságainak és tanácsainak a tagjai a püspökök mellett Isten népének más tagjaiból is álljanak. Bejelentették továbbá az egyházmegyék, egyházi mozgalmak és közösségek megelőző intézkedései (helyiségek elrendezése, kötelező képzés, értékelés, szabályzat stb.) országos gyűjteményének a létrehozását, amelynek felelőse előkészíti a kiskorúak védelmét szolgáló nemzeti magatartási chartát.

09 november 2021, 16:41