Keresés

Kiváló kánonjogász és tapasztalt teológus, a "Zsinat fia"   Kiváló kánonjogász és tapasztalt teológus, a "Zsinat fia"  

Elhunyt a 94 éves Jorge Medina Estévez chilei bíboros: zsinati szakértő és élő tanú

Chilei otthonában október 3-án vasárnap, éppen Szent Ferenc „tranzitusa” napján elhunyt Jorge Medina Estévez bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció egykori prefektusa. Részt vett szakértőként a II. Vatikáni Zsinaton és 2005-ben proto-diakónus bíborosként ő jelentette be a Szent Péter bazilika loggiáján XVI. Benedek pápa megválasztását. Ő a negyedik bíboros, aki az utóbbi két héten során halt meg.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán      

Ferenc pápa részvéttávirata Estévez bíboros halálára

A chilei apostoli nunciusnak küldött táviratában Ferenc pápa részvétét fejezi ki Jorge Arturo Medina Estévez bíboros, Valparaíso nyugalmazott érseke halála miatt az elhunyt rokonainak, valamint Rancagua egyházmegye és Valparaíso érseksége papjainak és híveinek, ahol Estévez bíboros lelkipásztorként szolgált. Ferenc pápa táviratában megemlékezik az önmegtagadó főpapról, aki éveken át hűséggel szentelte életét Isten és az egyetemes egyház szolgálatára, mint az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi kongregáció prefektusa. A Szentatya imádkozik az elhunyt lelkiüdvéért, hogy az Úr adja meg neki az örök élet hervadhatatlan koszorúját és a gyászolóknak apostoli áldását küldi a feltámadt Úrban való keresztény remény jeleként. 

A II. Vatikáni Zsinat peritus szakértője 

Jorge Arturo Medina Estévez 1926. december 23-án született Santiago de Chilében. A chilei pápai katolikus egyetemen végezte teológiai tanulmányait, majd 1954 júniusában szentelték pappá. Egyházjogból doktorált és pár év oktatói munka után a chilei katolikus egyetem teológia karának dékánja lett, majd az egyetem nagykancellár helyettese. 1962-ben XXIII. János pápa nevezte ki a II. Vatikáni Zsinat peritusának, szakértőjének és ebben a minőségében követte végig a zsinat munkálatait, több zsinati bizottság tagjaként.

1993-ban Szent II. János Pál pápa felkérésére tartotta a Római Kúria nagyböjti lelkigyakorlatát

A zsinat után továbbra is együttműködött a Római Kúria több szervezetével, így részt vett a kánonjogi kódex bizottságában és a Katolikus Egyház katekizmusának az előkészítésében, egészen annak 1992-es közzétételéig. Tagja volt a Család Pápai Tanácsának, továbbá a „Latin-Amerika és Ecclesia Dei” bizottságnak. 1984-ben Szent II. János Pál pápa Rancagua segédpüspökévé nevezte ki és ő maga szentelte fel a Szent Péter bazilikában. A pápa iránta mutatott bizalmának a jele volt, hogy 1992-ben a latin-amerikai püspökségek IV. konferenciája főtitkári tisztét bízta rá. 1993-ban pedig pápai felkérésre ő tartotta a Római Kúria nagyböjti lelkigyakorlatát, majd a Szentatya a chilei Valparaíso egyházmegye püspökévé nevezte ki. 2000-ben a mexikóvárosi nemzeti eucharisztikus kongresszus pápai különleges küldötte.

Ő jelentette be a 2005. április 19-én XVI. Benedek pápa megválasztását

A Római Kúria közvetlen szolgálatát 1996 júniusában kezdte meg, amikor II. János Pál pápa az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi kongregáció pro-prefektusává tette meg, majd két évvel később annak prefektusává nevezte ki. Az 1998. február 21-én tartott konzisztóriumon vehette át a pápa kezéből a bíborosi jelvényeket. 2005. február 24-én lett a bíborosi kollégium proto-diakónusa. Szent II. János Pál pápa halála után részt vett a konklávén és ő jelentette be a Szent Péter bazilika loggiáján 2005. április 19-én XVI. Benedek pápa megválasztását, majd beiktatásakor ő helyezte nyakába a péteri palliumot.

Jorge Medina Estévez bíboros hosszú pályafutása számos tanulmányt és könyvet írt, főként az egyháztan, a lelkiség és az egyházjog témakörében. Nevéhez is fűződik a II. Vatikáni Zsinat bemutatása Latin-Amerika katolikus egyháza számára, amit annak résztvevőjeként tudott hitelesen közvetíteni. Halálával 215-ra csökkent a bíborosi kollégium létszáma, akik közül 121 pápaválasztó, illetve 94 a nem választó bíboros.

04 október 2021, 20:04