Keresés

Dominik Duka bíboros, prágai érsek katekézist tart a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson Dominik Duka bíboros, prágai érsek katekézist tart a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 

Ülésezett a cseh püspöki kar: novemberben ad limina-látogatásra készülnek

128. plenáris ülésüket tartották a cseh főpásztorok október 20-21-én Špindlerův Mlýnben. Közel két hét múlva fölkeresik az apostolfejedelmek sírját, látogatást tesznek a Vatikánban és találkoznak a pápával. A napokban ökumenikus börtönlelkészi tanácskozást is tartottak Prágában.

Gedő Ágnes – Vatikán

A történelmi Csehország, Szilézia és Morvaország püspökei mellett jelen volt a megbeszélésen az apostoli nuncius, Charles D. Balvo érsek és titkára, valamint a férfi és női szerzetesrendek konferenciájának képviselői.

Ad limina-látogatás, zarándoklat

Kiemelten foglalkoztak a közelgő ad limina apostolorum-látogatással, amely november 8-14-e között esedékes. A cseh püspökök ennek keretében végiglátogatják a vatikáni bizottságokat, tanácsokat és dikasztériumokat. A Szentatyával november 11-én, csütörtökön délelőtt találkoznak majd. Szentmiséket mutatnak be a négy pápai bazilikában (Szent Péter, Santa Maria Maggiore, Lateráni Szent János és a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában). Fölkeresik Szent Cirill sírját, elzarándokolnak Assisibe a Nepomuki Szent Jánosról nevezett Pápai Cseh Kollégium teológusaival és papjaival együtt.

Hitoktatás, liturgikus szövegek, szentek emlékművei

A napirendi pontok között a cseh püspökök megvitatták a 2021-2023 közötti szinodális folyamat lépéseit és programjait, mely október 17-én indult. Jóváhagyták a Szent Márta, Mária és Lázár emlékére készült liturgikus szövegek cseh fordítását, illetve Nareki Szent Gergely, Avilai Szent János és Bingeni Szent Hildegárd egyházdoktorok új emlékműveit. Elfogadták továbbá a csehországi ifjúsági hitoktatás programját, mely az iskoláskorú gyermekek evangelizálását és katekézisét szolgálja. A püspöki kar jóváhagyta az országos ifjúsági találkozó megszervezését, amelyet 2022. augusztus 9-14-e között tartanak majd Hradec Královéban. Szóltak a családok világtalálkozójáról is, ami szintén jövő nyáron esedékes Rómában, június 22-26-a között. Egyházmegyei szinten is megrendezik, hogy aláhúzzák a helyi közösségek és püspökök kapcsolatának fontosságát.

Budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszus

A kétnapos tanácskozáson áttekintették a közelmúlt legjelentősebb egyházi eseményeit: a budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszust (amelyen Duka bíboros katekézist tartott), az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának plenáris ülését, valamint a börtönlelkészek, tábori lelkészek, a rendőrségnél és a kórházakban szolgáló papok találkozóját. Megvitatták az egyháziak részéről elkövetett szexuális visszaélések témáját is, kapcsolódva a szeptemberi, varsói gyermekvédő konferenciához.

Ökumenizmus és együttműködés

Néhány nappal ezelőtt ülésezett a festői szépségű prágai Emmaus-kolostorban a Cseh Köztársaságban működő káplánok ökumenikus szervezete. Ez volt az első alkalom, hogy a börtönökben, a hadseregben, a rendőrségnél, illetve a kórházakban működő lelkészek valamennyien egy helyen találkoztak – adja hírül a Cseh Püspöki Konferencia honlapja. Az összejövetel az ökumené szellemében zajlott, mivel nemcsak katolikus papok vettek részt, hanem az Egyházak Ökumenikus Tanácsához tartozó más felekezetek lelkészei is. Összesen mintegy 140-en gyűltek össze Prágában, köztük a cseh büntetésvégrehajtási szolgálat főigazgatója, ezzel jelképezve az egyház és állam közötti fontos köteléket. A katolikus püspökök hangsúlyozták, milyen fontos küldetést végeznek a börtönlelkészek a társadalom számára.

Memorandum az ökumenikus együttműködésről

A konferencia egyik fő eredménye, hogy aláírtak egy memorandumot az ökumenikus együttműködésről, mely mind a négy területet érinti, ahol lelkészi szolgálatot végeznek: katonaság, kórház, rendőrség és börtön. A találkozó résztvevői fontosnak tartják, hogy új platformot hozzanak létre, melyen megosztják egymással tapasztalataikat, közös cselekvési lehetőségeket dolgoznak ki az intézményekkel, illetve az egyházak között lelkipásztori téren. Ezzel kapcsolatban meghallgatták a négy testület vezető káplánjainak tanúságtételét.

A csehországi egyház

Csehországban a 10 milliós lakosság alig több, mint 10 százaléka vallja magát katolikusnak, a megkereszteltek számra 3,5 millió. Erősen szekularizált ország. A katolikus egyház két egyháztartományra oszlik: A cseh egyháztartományra, ide tartozik a prágai érsekség, valamint a következő püspökségek: Èeské Budejovice, Hradec Králové, Litomerice, Plzen. A morvaországi egyháztartományt az olmützi érsekség, a brünni és az Ostrava-opavai püspökség alkotják. Görögkatolikus apostoli exarchátus is van Csehországban, amely közvetlenül a Szentszéknek van alárendelve.

22 október 2021, 14:52