Keresés

Vatican News
2021.08.12 situazione dei migranti, comunicato red CLAMOR

A lengyel püspökök humanitárius folyosót kérnek a menekültek számára

Stanisław Gądecki poznańi érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke október 4-én hétfőn felhívást intézett a lengyel hatóságokhoz és egyházakhoz a menekültek és migránsok megsegítése érdekében, a lengyel és a fehérorosz határnál kialakult helyzet miatt. „Az államhatárok védelméhez való jog és kötelesség összeegyeztethető azzal, hogy segítsünk azoknak, akik egyes politikusok geopolitikai játszmáinak áldozataiként drámai ’kiúttalanság’ helyzetébe kerülnek”.


P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Stanisław Gądecki poznańi érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnökének felhívása a migránsok humanitárius támogatásáról

Az elmúlt hetek lengyel határ menti eseményeivel, valamint a migránsok és menekültek nemrég ünnepelt 107. világnapjával kapcsolatban számomra megfelelő alkalom nyílik arra, hogy felidézzem a keresztény feladatokat az újonnan érkezőkkel szemben és megoldásokat keressek a közjó érdekében. Keresztényként azt a meggyőződést kell képviselnünk, hogy az államhatárok védelméhez való jog és kötelesség összeegyeztethető azzal, hogy segítsünk azoknak, akik egyes politikusok geopolitikai játszmáinak áldozataiként drámai „kiúttalanság” helyzetébe kerülnek.

Humanitárius segítségnyújtás

A katolikus egyház emlékeztet arra, hogy Jézus szavai „Idegen voltam és befogadtatok” (Mt 25,35), mindenkor és minden történelmi körülmények között érvényesek. Az országunkba érkező emberek sorsával szembeni érzékenységnek, valamint a migránsoknak nyújtott orvosi és humanitárius segítségnyújtásnak prioritássá kell válnia mind az állami, mind a nem kormányzati intézmények, köztük az egyházak és vallási közösségek számára. Minden ember elidegeníthetetlen méltósága - tekintet nélkül státuszára, származására vagy vallására - valamint a testvéri szeretet törvénye sürget bennünket, hogy segítsünk rajtuk. A humanitárius érzékenység emberségünk megnyilvánulása.

Ferenc pápa emlékeztet bennünket, hogy „a migránsok és a menekültek nem gyalogok az emberiség sakktábláján. Gyermekek, nők és férfiak, akik különböző okokból elhagyják vagy elhagyni kényszerülnek otthonukat, akiknek ugyanaz a jogos vágyuk, hogy többet tudjanak, többet keressenek, de mindenekelőtt, hogy többek legyenek” (Üzenet a migránsok és menekültek 2014-es világnapjára). A nemzeti és nemzetközi jogszabályok tiszteletben tartásával elkötelezzük magunkat, hogy választ adunk nekik ezekre a vágyaikra.

A hatóságok kötelessége felderíteni az államhatárok átlépését megkísérlő személyek jelentette potenciális veszélyt, de ez nem bélyegezheti meg az újonnan érkezőket azzal, hogy tisztességtelen általánosításokat fogalmaz meg arról, hogy „minden menekült potenciális terrorista”.

Megoldások keresése

Hálámat fejezem ki a Lengyel Karitásznak, az állami szolgálatoknak, a határőrségnek, a lengyel hadseregnek, a helyi közösségeknek, a nem kormányzati szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik - erejük és lehetőségeik mértékében - segítik a rászoruló embereket. Egy ilyen fontosságú kérdés általános társadalmi mozgósítást és szolidaritást igényel. A rászoruló embereknek nyújtott minden segítség a testvériség és a szolidaritás értékes tanúságtétele.

A lengyel katolikus egyház kijelenti, hogy kész csatlakozni a lehető legjobb megoldások kereséséhez, amelyek - a jogrend keretében - a széles körben értett közjót szolgálják. Ezért szeretnék kérni engedélyt humanitárius folyosók indítására, amelyek készenlétéről a Lengyel Karitász már 2016 óta nyilatkozott. Ez a más országokban már bevált mechanizmus lehetővé teszi biztonságos, teljes mértékben ellenőrzött módon, hogy konkrét segítséget nyújtson a háborúk és üldözések áldozatainak, akik erre leginkább rászorulnak.

Hasonlóképpen, a menekültek teljesen ellenőrzött áthelyezésének megoldása - saját döntésük alapján a célország kiválasztásáról - a biztonságos módja a testvéreink megmentésének. Az ellenőrzött migrációs folyamat adja a biztonság érzetét, szemben a kaotikus migrációval, mely embercsempész bandák és egy embertelen megtévesztő eszme ígérete révén véli, hogy eljutnak álmaik Paradicsomába, Európába.

Megköszönve a néhány héttel ezelőtt az afgánoknak nyújtott segítséget, ma minden jóakaratú emberhez fordulok, hogy a szolgálatot és a Lengyelországba érkező külföldieknek nyújtott segítséget úgy kezeljék, mint a felebaráti szeretet gyakorlásának lehetőségét, amely hitünk alappillére. Mindannyian az emberek egymás közötti szolidaritásának előmozdítóivá lehetünk és azzá is kell lennünk a környezetünkben. Arra kérek tehát mindenkit, hogy imádkozzunk a menekültekért és migránsokért, de saját magunkért is, hogy bölcsen, a keresztény testvériség szellemében válaszoljunk erre az egyre jobban elkötelező kihívásra. „Uram, tégy minket békéd eszközévé ...!” (ferences ima)

+ Stanisław Gądecki

Poznańi metropolita érsek

a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke

Varsó, 2021. október 4. Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján

05 október 2021, 15:36