Keresés

A San Damiano templom feszülete Assiseben, ami előtt Szent Ferenc imádkozott A San Damiano templom feszülete Assiseben, ami előtt Szent Ferenc imádkozott  

A Szent Kereszt legelső felmagasztalója egy római százados: „Valóban az Isten Fia!”

Abban a hirtelen támadt péntek délutáni sötétben ott a Golgotán, amikor a nap elhomályosodott, fényt gyúlt a kivégzést vezető római centurio szívében. Megfoghatatlan titok! Látja, akit megfeszíttetett, hallja a kiáltását és a beállott csendben az utolsó leheletét is. Jézus Lelke árad ki a lándzsa nyitotta szívsebből, behatol a százados szívébe, aki metsző élességű kijelentést tesz: „Ez valóban az Isten Fia volt” (Mk 15,39).

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

„Beteljesedett” – hallotta a százados, bár még nem tudja, hogy a világ megváltása teljesedett be. Kijelentése elismerés és hódolat. Magasztalja a megkorbácsoltatott, megostorozott, lemeztelenített Üdvözítőt, aki érte is imádkozott, hiszen ő sem tudta, hogy mit tesz.

Ez a Szent Kereszt felmagasztalásának az első pillanata! A Kédron patakon, a városfalon túl még a Magasságbeli Temploma is érzi ezt: meghasad a Szentély kárpitja. Nem tömjénfüst, de az Úr Lelke maga tölti be a szövetség ládáját és fölülírja a régi szövetséget, mert beteljesedett az Új Szövetség.

Ennek a tanúja ez a százados!                 

Szívek megnyitója, nagy Istenünk! Légy áldott e katona vallomáséért, Szent Kereszted jeléért! Add, hogy minden keresztvetésünk lelkünk térdhajtása legyen Előtted, megmentő Szereteted előtt! Hiteles, tiszta életünkkel válaszoljunk arra a kegyelemre, amivé akkor váltunk, amikor Benned kereszténnyé lettünk. Szent Kereszted tanúságtevőivé! Ajándék és feladat, köszönjük!

Az ikonkép a San Damiani-i feszületet mutatja Assisiben

Ezt a keresztet imádta és magasztalta lángoló szeretettel az assisi-béli Francesco, a falakon kívüli düledező San Damiano templomban. Sírt örömében, hogy ilyen nagy a Megváltó szeretete. Számára a Kereszt Jézus vért-síró szíve lett, amit ő egész életében imádott, olyannyira, hogy eggyé lett vele. Az Úr pedig válaszként rátette saját pecsétjét Ferenc testére. A Stigmák! A Kereszt ékesszólása – Eloquentia Crucis!

A hitvalló százados: Sanctus Longinus!

Nem véletlen, hogy az Üdvözítő jobbján áll együtt Jézus Anya és a szeretett Tanítvány. És még a Százados! Bár kicsi a mérete, de ott van a legbenső körben, a Fiát nekünk adó Édesanya mellett, a tanítványokat és a Jézus népét jelképező János mellett a pogány százados. Együtt állnak a Kereszt tövében. Együtt az Egyházban! Ők az Egyház! Nevüket odaírták az ikonra: Maria, Joannes, Longinus.

14 szeptember 2021, 11:56