Keresés

A Budapesti Eucharisztikus Kongresszus Afrika-napjának tanúságtevői a Szent István bazilikában    A Budapesti Eucharisztikus Kongresszus Afrika-napjának tanúságtevői a Szent István bazilikában  

A budapesti Eucharisztikus Kongresszus hétfőn Afrika egyházára figyelt: A remény jele

A vasárnapi ünnepélyes nyitószentmise után hétfőn az eucharisztikus kongresszus figyelő szemét Afrika fiatal egyházára vetette. Ennek jegyében tartottak Afrika napot a budapesti Szent István-bazilikában, melyben honi alapítóival és afrikai partnereivel együtt bemutatkozott az „Afréka Alapítvány”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Az alapítványt Csókay András idegsebész és Fodor Réka missziós orvos teremtette meg az elmúlt évek során Nigéria Onitsha egyházmegyéjének Borromeo Szent Károly nevű kórházában. Az afrikai főegyházmegyét Okeke érsek, a kórházat pedig Izunna Okonkwo igazgató képviselte a hétfői találkozón, négy fiatal ápolónővér jelölttel együtt, akik az Afréka Alapítvány ösztöndíjasaiként az idei évtől Magyarországon tanulnak. Az alapítók tanúságtételeikkel felidézték az utat, ahogy a Gondviselés vezette őket, míg végül a jóakarat és szakértelem találkozott és összefonódott konkrét programok keretében, melyeket a magyar kormány Hungary Helps kezdeményezése is támogat.

Az Eucharisztia az éltető forrása az Egyház egész életének       

Csókay András személyes hangvételű tanúságtételében arról is beszámolt, miként rejtette bele a Jóisten a kisfia halálába az eljövendőt. Először Međugorjéba vezette egy zarándokúton, ahol egy afrikai pappal találkozott. Így került 2016-ban Nigériába, ahol a nagy szegénység mellett meglátta a földrész gazdagságát, vagyis az élet szeretetét és szívből fakadó örömet. Az Úr lépésről lépésre vezette őket, míg végül felismerték az akaratát és a Fodor Réka missziós orvossal együtt egy nagyszabású közös mű született. Az alapítók tanúságtételei után az onitshai Basil Ekwunife atya szólalt fel, aki egyházmegyéje tizenkét kórházának főkoordinátora. Basil atya beszédében az Eucharisztiát úgy értelmezte, mint a humanitárius és missziós munka középpontját, hiszen az Eucharisztia az éltető forrása az Egyház egész életének, ahogy az Szent II. János Pál pápa tanítja az „Egyház az Eucharisztiáról” kezdetű enciklikájában. Isten mindenkit meghív a szeretetében való részesedésre, az Eucharisztia pedig ennek a szeretetnek a mértékadó megnyilvánulása. Ezért gyűlnek egybe kezdettől fogva Krisztus tanítványai a kenyértörésre, hogy részt vegyenek az osztozó szeretet szolidaritás-iskolájában. Ez a szeretet mozgósítja az embereket rászoruló felebarátaik megsegítésére, amit az Afréka Alapítvány is megvalósít. Az onitshai Okeke érsek felszólalásában az Eucharisztia kötelező missziós jellegét hangsúlyozta. „Ha nem teljesítjük missziós küldetésünket, akkor ez annak a jele, hogy nem hatott ránk az Eucharisztia, hiszen mindenkinek küldetése van, mindenki misszionárius, az Úr Jézus küldötte”.

Afrika egyháza életerős

A Pápai Statisztikai Évkönyv 2019-re vonatkozó adatai szerint 1 milliárd 345 millió katolikus él a világon összesen és ez 19 millió lélekkel több az előző évhez képest. A katolikusok számának a növekedése 1,17 százalékkal lépést tart, sőt kicsivel erősebb a világ egészének a létszámnövekedésénél, mely 1, 08 %. Részarányát tekintve a világ lakosságának 17,7 százaléka katolikus keresztény. Nyilvánvalóan nagy eltérések mutatkoznak az egyes földrészek adataiban: amíg Európa és Amerika katolikus híveinek létszáma évről évre fokozatosan csökken, addig Afrika és Ázsia katolikus egyháza viszont örvendetes növekedést mutat – adta hírül az Osservatore Romano vatikáni napilap ez év március 23-i száma.    

A papi hivatások száma is nő Afrikában

A papi hivatások száma összességében évek óta csökkenő tendenciát mutat: 2018-ban 114.058 volt a szeminaristák száma, a következő évben másfél százalékkal csökkent a számuk, főként Európában, ahol közel négy százalék a fogyás. A világméretű általános csökkenéssel szemben egyedül Afrika mutat erősödést, ahol számuk másfél százalékkal gyarapodva 32.721-re nőtt. Örvendetes tény, hogy világszerte növekszik az állandó diakónusok száma.  

Afrika történelmi tanúságtétele Krisztus mellett  

Afrika északi része a Földközi tenger partvidékén az első századokban nemcsak példás módon befogadta a kereszténységet, hanem jelentős mértékben hozzájárult az egyház egészének az építéséhez. Tette ezt először a vértanúságig menő tanúságtételével, majd nagyszerű teológusaival, s köztük a legnagyobbal, a hippói Szent Ágostonnal. Afrika eucharisztikus hitéről a nagy püspök tesz tanúságot Vallomásaiban, amikor haldokló édesanyja kérését tolmácsolja: „Földeljétek el bárhol ezt a testet. Ne okozzon ez nektek semmi gondot. Csak arra kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam, akárhol is lesztek.” Az Eucharisztia – mint vinculum caritatis, mint a szeretet köteléke – fűzi egybe a nemzedékeket az időben és nemcsak a térben, hiszen akárhol is vagyunk, az Úr ránk talál, ha az ő oltáránál szolgálunk. A II. Vatikáni Zsinat mintegy újra felfedezte Afrika életerejét, s ennek a jegyében Szent VI. Pál pápa 1964. október 18-án, a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakán avatta szentté az ugandai vértanúkat. A 2000-es Nagy Jubileumi Szentév során pedig Szent II. János Pál pápa a szudáni Bakhita Jozefina Margitot avatta szentté október 1-én a Szent Péter-bazilikában.   

Fotó: Merényi Zita - Magyar Kurír

08 szeptember 2021, 10:48