Keresés

Vatican News
Együtt itt a földön és most a Szentek és Boldogok közösségében is Együtt itt a földön és most a Szentek és Boldogok közösségében is 

Boldoggá avatták Róża Czacka szerzetesnővért és Stefan Wyszyński bíborosprímást

Miközben Budapesten ünnepi pápai szentmisével ért véget az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Lengyelországban a varsói Isteni Gondviselés nemzeti kegyhelyen boldoggá avatták Róża Czacka szerzetesnővért és Stefan Wyszyński bíborosprímást.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Szeptember 12-én déli tizenkét órakor Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Kongregáció prefektusa, pápai legátus mutatott be szentmisét lengyel és vendég püspökök koncelebrációjával, melynek keretében ünnepélyesen kihirdették, hogy Stefan Wyszyński bíboros prímást és Róża Czacka szerzetesnővért a boldogok sorába iktatták”. A szertartást Varsó Isteni Gondviselés kegytemplomában tartották, ahol a nagy prímás földi maradványait is őrzik.

A „nemzet szentjének” és a „haza atyjának” tartják

Wyszyński bíboros negyven évvel ezelőtt hunyt el 1981. május 28 -án. Lengyelország kezdettől fogva a „nemzet szentjének” és a „haza atyjának” tartja, aki mindenféle ellenségtől, így az ateista nácizmustól és az istentelen kommunizmustól egyaránt védelmezte egyházát és hazáját. Bölcsen, de mindvégig határozottan és következetesen állt a rábízott lelkek mellett, valójában a lengyel egyház és a lengyel nemzet védelmében és emiatt került börtönbe 1953 és 1956 között, ahol kínzást és erőszakot kellett elviselnie. Első nagy tisztelője Karol Wojtyła krakkói érsek, majd Róma püspökeként II. János Pál pápa volt, aki megválasztásakor a „régi” fiúi szeretettel ölelte meg az eléje térdelő lengyel prímást. Halála után nem sokkal elindult a boldoggá avatási eljárása, melynek végén 2017. december 19 -én Ferenc pápa elismerte Stefan Wyszyński bíboros prímást hősies erényeit, majd egy további dekrétum elismerte a közbenjárásának tulajdonított csodát, egy pajzsmirigyrákban szenvedő és hozzá fohászkodó fiatal nő meggyógyulását.

Mester és tanítvány barátsága  

Ahová a tanítvány – Karol Wojtyła – nemrég előresietett boldoggá- és szenttéavatásával, most követte egykori mestere, Stefan Wyszyński bíboros-prímás. Új közösségük – a Communio Sanctorum – hitvallásunk titka: Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Köszönjük az Isteni Gondviselésnek a nekünk adott nagyszerű példákat.   

13 szeptember 2021, 08:58