Keresés

Ferenc pápa Szent Domonkos sírja előtt 2017. október 1-én a bolognai bazilikában  Ferenc pápa Szent Domonkos sírja előtt 2017. október 1-én a bolognai bazilikában  

800 éve hunyt el Szent Domonkos, a Prédiátorok rendjének alapítója: Ma is élő forrás

1221. augusztus 6-án hunyt el Bolognában a spanyol származású Guzmán Domonkos, a róla elnevezett szerzetesrend alapítója. Emlékét és máig ható jelentőségét Gerard Francisco Timoner atya, a Prédikátorok rendjének legfőbb elöljárója idézi fel a Vatikáni Rádiónak adott interjújában, ahogy vallja: „Szent Domokos nyolcszáz éve közvetít az Evangélium és a világ útjai között”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

51 éves korában, szolgálatának terhétől felemésztve lobbant el élete lángja Itália első egyetemének a városában, Bolognában, a dömések ottani rendházában. A spanyolországi Caleruegában született 1170-ben, alig 11 évvel Szent Ferenc születése előtt és öt évvel korábban halt meg a Poverellónál. Ők ketten – koldulórendjeik megalapításával – döntően befolyásolták koruk egyházát, főként a krisztusi lelkiség formálásával.

Teljesen odaadott élet

Szent Domonkos életét a Szentírás tanulmányozásának, a szegények szolgálatának és az imádságnak szentelte. Egészen fiatalon fogott hozzá tanulmányaihoz, majd Palencia városában - amikor az éhínség okozta nyomorúságtól és szenvedéstől megrendülve - eladta könyveit, hogy segítsen a szegényeken. Pappá szentelése után eredeti egyházmegyéjében, Osmában a székesegyházi káptalan kanonokjává választották. Az 1200-as évek elején megalapította a Prédikátorok Rendjét – rövidítve OP, Ordo Predicatorum –, hogy az igehirdetés szolgálatán keresztül terjessze és védje a katolikus hit igazságait kora tévtanaival szemben. A Rend sajátosságát Szent Tamás a „contemplata aliis tradere” képletben foglalta össze: „az átelmélkedett és megfontolt dolgokat továbbadni másoknak”. Szent Domonkos arcképét szászországi Boldog Jordán domonkos szerzetes így rajzolta meg: „Isten iránti buzgóságtól és természetfeletti lelkesedéstől lángolva, határtalan szeretettel és lendületes szellemi buzgalommal, az örök szegénység fogadalmával teljes mértékben szentelted magad az apostolkodás szolgálatának és evangélium hirdetésének”. Halála után 13 évvel IX. Gergely pápa avatta szentté 1234. július 3-án. Sírja a bolognai Szent Domonkos bazilikában máig jeles zarándokhely.

Isten kegyelmének a prédikátora

 A bolognai Szent Domonkos bazilikában augusztus 4-én, szerdán Matteo Maria Zuppi bolognai bíboros mutatta be a jubileumi szentmisét a domonkos rendalapító halálának nyolcadik centenáriuma alkalmából, melyen a fülöp-szigeteki származású Gerard Francisco Timoner atya, a rend generálisa is koncelebrált és ő tartotta a homíliát is. „Ferenc pápa a rendünkhöz írt levelében, Szent Domonkos mennyei születésnapjára emlékezve őt - a neki tulajdonított címek közül - Praedicator gratiae-nak, a Kegyelem Prédikátorának nevezte. Ez a kegyelem összhangban áll az általa alapított rend karizmájával és eredeti küldetésével. Az „igehirdetés kegyelme” és a „kegyelem hirdetése” a mi adományunk az Egyház számára. Isten teremtetlen kegyelmét hirdetjük, aki odaadta magát az emberiségnek. E karizma és küldetés művelésével és megosztásával Domonkos az Egyház valódi Világossága lett”. „A mostani nehéz időkben, amikor az emberek elveszítik a reményt, Szent Domonkos egy csodálatos reményt kínál fel ma a világnak és az egyháznak” – szólt Ferenc pápa tanítása Szent Domonkosról.               

Szent Domonkos nyomában

Ma a domonkosok mintegy ötezren élnek szerte a világ 80 országában. A domonkos rend családjához tartoznak a szemlélődő és az apostolkodásban részt vevő domonkos szerzetes nővérek is. A rend jeles tagjai közé tartozik Aquinói Szent Tamás és például Francisco de Vitoria, a nemzetközi jog egyik atyja. A Szent Domonkos nyomában járó út az evangélium és a világ útjai között halad – hangsúlyozta Gerard Francisco Timoner atya, domonkos generális a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva: Szent Domonkos „időtlen” szent.

Nyolc század után Domonkos ma is modern szent  

Azt gondolhatnánk, hogy Szent Domonkos egy középkori szent, pedig valójában ő egy „klasszikus, időtlen szent”, de nem azért, mintha a történelem viszontagságain kívül élne. Azért „időtlen” szent, mert a történelem minden pillanatában jelentőségteljes eseménnyé válik. Pontosan 300 évvel Szent Domonkos halála után Loyolai Ignác elolvasta Szent Ferenc és Szent Domonkos életrajzát és megtapasztalta a megtérés kegyelmét. Ha Domonkos megihlette azt az embert, aki több száz évvel utána élt és segítette őt abban, hogy szentté váljon, akkor számunkra is inspirációs forrás lehet ma, mert Szent Domonkosnak mondanivalója van számunkra is ebben a mostani időben.

Szent Domonkos példája sokakat indított életszentségre

Szent Domonkos lelki példája széles körben hatott. Ott van Aquinói Szent Tamás, aki egész életét a tanulmányoknak szentelte, hogy az Egyházat szolgálja a filozófia és a teológia segítségével. Domonkos nyomában járt Sziénai Szent Katalin, Porres Szent Márton, Limai Szent Róza, akik Krisztus irgalmát hirdették és szolgálták. De éppúgy ott találjuk Beato Angelicót, az angyali festőt, aki festményeivel tanított Krisztus szeretetére. A domonkos család házi szentjei között ott találjuk mi magyarok Árpádházi Szent Margitunkat is, aki a nagy tatárdúlás után életét a Nyulak szigetén engesztelésképpen ajánlotta fel hazájáért, így töltve be édesapja, IV. Béla király rendelését, aki őt még anyja méhében az Istennek ajánlotta. Urunk Istenünk, légy áldott domonkosrendi fiaidért és lányaidér! Tartsd meg a rend mostani tagjait szent szolgálatodban és gyarapítsd a meghívottak körét nagy Fiad, Szent Domonkos nyomdokain, ámen!

                      

07 augusztus 2021, 18:08