Keresés

Vatican News
Egészen kivételes tehetségű ember volt, sok karizmával megáldva   Egészen kivételes tehetségű ember volt, sok karizmával megáldva  

Megölték Olivier Maire francia szerzetes papot, gyilkosa a jótevőjével végzett

Franciaország: Augusztus 9-én hétfőn a Loire menti Vandea megye 5000 lelkes Saint-Laurent-sur-Sèvre kisvárosában egy ruandai menekült megölte Olivier Maire francia szerzetes papot, majd önként feladta magát a rendőrségen. Az eset az egész országot megdöbbentette, hiszen immár a sokadik eset, amikor ártatlan papokat ölnek meg Franciaországban. A helyi egyház a „karitász vértanújának” nevezte Olivier atyát.

P. Vértesaljai László – Vatikán   

A gyilkos egy éve felgyújtotta a Nantes-i székesegyházat  

„Nagylelkű és készséges szívű ember, mindig kész a találkozásra és a rászorulók befogadására, önmaga odaajándékozására” – jellemezte a vértanú Olivier atyát rendjének helynöke, Jean-Charles Wismick atya. A montfortánus rend tartományfőnökének holttestét a tettes Emmanuel Abayisenga ruandai menekült bejelentésére találta meg a francia rendőrség. A 40 éves merénylőt ismerte már a francia csendőrség, mert ő követte el múlt év július 20-án a közeli Nantes városában a székesegyház tudatos és szándékos felgyújtását. Emmanuel Abayisenga ekkor a luçoni egyházmegye önkénteseként dolgozott, ahol a plébánia megbecsült tagjának számított, Olivier atya pedig nagylelkű szeretettel fogadta. A gyújtogatás után a francia rendőrség egy ideig megfigyelés alatt tartotta a ruandai férfit.

A helyi püspök: Olvier atya a „karitász vértanúja”

„A 60 éves Olivier atya saját nagylelkűségének az áldozata, a karitász vértanúja” – nyilatkozta róla François Jacolin Luçon-i püspök, miután „teljes megdöbbenéssel fogadta a hírt. A gyilkos egy nagyszívű lelkipásztorral végzett és az eset mély fájdalommal és mérhetetlen szomorúsággal tölt el bennünket”. Hasonlóképpen nyilatkozott a francia püspöki konferencia és a francia szerzetesrendek elöljárósága, de főként a montfortánus rend vezetősége. Reims érseke, Éric de Moulins-Beaufort, a francia püspöki konferencia elnöke Twitter-üzenetében „rettenetes drámának” nevezte a gyilkosságot. hiszen „Olivier atya a végsőkig menően követte Krisztust, a rászorulók feltétel nélküli befogadásában”. Rouen egyházmegyéje is megdöbbenéssel fogadta hírt, ahol öt évvel ezelőtt az idős Jacques Hamel atyát gyilkolta meg barbár módon szentmise bemutatása közben két iszlamista terrorista. Dominique Lebrun roueni érsek a katolikus hívek nevében fejezte ki közelségét az elhunyt családja és szerzetes közössége iránt.

Olivier Maire atya életrajza

Olivier Maire atya a Svájc közelében fekvő Villers-le-Lac kisvárosban született 1961-ben, a szemináriumot Besançonban végezte. A Mária-kongregáció tagjaként szentelték pappá 1990-ben és nagy szakértője lett Montforti Grignion Szent Alajos Mária lelkiségének. Alapos biblikus és patrológiai tanulmányokat folytatott, végül pedig még pszichológiából is doktorált. „Egészen rendkívüli ember volt, minden szempontból, akár személyes akár közösségi mivoltában. Derűs személyiség volt, akit nagyon megbecsültünk a vendégszeretetéért” – jelentette ki róla rendtársa, René Paul atya, aki nagyon régóta ismerte, sok éven át, mint Oliver atya tartományfőnöke. Olivier atya vendégszeretete nem tegnap született, hanem egészen fiatal koráig nyúlik vissza, amikor a polgári szolgálatot választotta Haiti szigetén, ahol 2-3 évet is töltött és amihez mindvégig szeretettel kötődött. Aztán montfortánus szerzetesként novíciusmester lett Ugandában, ahol börtönpasztorációt folytatott és gondjába vette az Aids-betegeket. Tehetséges orgonista volt, de a prédikáláshoz is kapott talentumokat az Úrtól, ezért a lelkigyakorlatokon szívesen beszélt Montforti Grignion Szent Alajos Mária lelkiségéről. A következő lelkigyakorlatát éppen augusztus 14-én kezdte volna, tartományfőnöki megbízatása pedig 2023-ig szólt.

A Roueni egyházmegye közleménye Dominique Lebrun érsek aláírásával, ahol Olivier atyát meggyilkolták

A Roueni Egyházmegye minden katolikus híve egyesül Olivier Maire atya családjának és montfortánus közösségének a bánatával. A fájdalom és a harag gyakran nagyon közel állnak egymáshoz. Ezt mindenki megtapasztalja. A roueni egyházmegye katolikusa hívei teljes szívükből gondolnak Olivier Maire atya rokonaira és a hozzá közelállókra. Azt kérik az Istentől, hogy teremtsen békét a szívükben. „Miatyánk, … szabadíts meg a gonosztól” – hangzik az Úr imájának eleje és a vége. Nekünk keresztényeknek ez a mindennapi imánk. Ezzel az imával visszanyerjük a testvériség iránti reményünket, amelyet Isten minden embernek kíván. Ezt a testvériséget kérjük az Istentől és azt, mint egy küldetést kapjuk meg tőle. Ezért ő minden jóakaratú emberrel együtt akar küzdeni, mindenféle erőszak ellen. Ennek a küzdelemnek a fegyverei az igazságosság, a béke és a megbocsátás. Augusztus 15-én, vasárnap imádkozzunk Nagyboldogasszonyhoz Franciaországért – zárul a felhívással a roueni érsekség nyilatkozata.

Macron elnök: Franciaország szívét érte támadás  

A drámai merénylet után Emmanuel Macron köztársasági elnök és Jean Castex kormányfő közelségükről és szolidaritásukról biztosították a francia katolikus egyházat és a montfortánusok szerzetescsaládját. „Azt akarjuk, hogy fény derüljön erre a szégyenletes tettre, mert amit egy pappal, egy egyházi emberrel tettek, azt Franciaország szívével tették” – hangsúlyozta az államfő. A merénylet kapcsán nagy felzúdulás támadt Franciaországban amiatt, hogy a ruandai Abayisengát a tavalyi templomgyújtogatás után miért nem utasították ki az országból. Gérald Darmanin ennek kapcsán megállapította, hogy a gyújtogatót nem lehetett kiutasítani az ellene indított bírósági eljárás miatt, mely ügyben 2022-e vártak ítéletet.

Montforti Grignion Szent Alajos Mária lelkisége és Szent II. János Pál pápa

A szent pápa „Ajándék és titok” címmel írt papi önéletrajzában szól arról a hatásról, melyet Montforti Grignion Szent Alajos Mária lelkisége gyakorolt rá. Tőle tanulta meg a biblikus alapokon nyugvó mélységes Mária tiszteletet és itt talált rá arra a sorra, Totus Tuus, mellyel a francia szent önmagát egészen a Szűzanyának ajánlotta. A Szűzanyának ez a feltéten bizalma lett II. János Pápa péteri jelmondata és egyúttal lelki programja is, melyet életében Isten kegyelmével meg is valósított.

Szűzanyánk, Papok bizodalma és oltalmazója, Montforti Grignion Szent Alajos Mária és Szent II. János Pál pápa járjatok közben, hogy a katolikus egyház békében és hűséggel töltse be azt a hívatást, melyet Megváltó Urától kapott!     

         

 

           

                                            

10 augusztus 2021, 21:41