Keresés

Vatican News
Állandó diakónus szentelése az USA egyik egyházmegyéjében  Állandó diakónus szentelése az USA egyik egyházmegyéjében  

USA felmérés: Az állandó diakonátus fontos és szükséges szolgálat az egyházban

Az állandó diakonátus egyre fontosabb és szükségesebb az egyház életében: ez derül ki az Egyesült Államok legrégebbi katolikus egyeteme, a washingtoni Georgetown University éves tanulmányából, amelyet az 1789-es alapítású intézmény Alkalmazott Kutatási Központja (Center for Applied Research in the Apostolate - Cara) végzett az Apostolság témakörében az Egyesült Államok Püspöki Konferenciája, nevezetesen a Papság, a Megszentelt élet és a Hivatások Bizottságának megbízásából.

Vertse Márta – Vatikán

A 2020-2021-es időszakra vonatkozó jelentés teljes képet nyújt az Egyesült Államok állandó diakonátusának helyzetéről, beleértve a tavaly felszenteltek számát, a különféle egyházi szolgálatokat végző személyek százalékos arányát és egyéb demográfiai információkat. James Francis Checchio püspök, a Papi Bizottság elnöke jegyzékében hangsúlyozza, hogy „az állandó diakónusok biztató tanúságot nyújtanak Krisztus szeretetéről és irgalmasságáról egy olyan világban, amely továbbra is küzd a Covid-19 világjárvány következményei ellen”.

Adjunk hálát Istennek az állandó diakónusok szolgálatáért

„Az állandó diakónusok eljuttatják Jézus világosságát és jelenlétét a társadalom számos különféle területére, hirdetik az evangéliumot munkájuk során, a családban, a szegények körében és szélesebb körű közösségeikben” – teszi hozzá a főpásztor, bátorítva a püspököket és a világi híveket, hogy mondjanak „hálaadó imát ezért a jó szolgálatért az Egyesült Államokban”.

Az USA-ban ma 19.008 az állandó diakónusok száma

A tanulmány elkészítéséhez a Kutatási Központ felvette a kapcsolatot az ország 187 egyházmegyéjével és eparchiájával, amelyek állandó diakonátusi irodával rendelkeznek. Közülük összesen 145 válaszolt a felmérésre, ami a megkérdezettek 77 százalékának felel meg. Az adatok szerint a legtöbb állandó diakónussal rendelkező egyházmegyék a következők: Chicago 852, Los Angeles 426, Galveston-Houston 367. A 144 latin szertartású egyházmegyében az állandó diakónusok száma összesen 15 ezer 873, míg a felmérésben részt vevő egyetlen eparchia, keleti szertartású egyházmegye tizenegy állandó diakónust számlál. Extrapolálva ezeket az adatokat és átlagosan azokra az egyházmegyékre és eparchiákra is alkalmazva, amelyek nem válaszoltak a felmérésre, a Kutatási Központ becslése szerint az „Egyesült Államokban ma 19.008 az állandó diakónusok száma”.

Az aktív állandó diakónusok 93%-a nős, 95%-a 50 év körüli, többségük fehér

2020-ban, azokban az egyházmegyékben, amelyek válaszoltak a felmérésre, 587 új állandó diakónust szenteltek, míg 410-en vonultak vissza az aktív szolgálatból, 378 az elhunytak száma. Az aktívak 93%-a nős, 4%-a özvegy és 2%-a nőtlen. Ami az életkorokat illeti, általában véve az aktív állandó diakónusok 95%-a legalább 50 éves, mintegy 21%-a pontosan 50 éves, 40%-a 60 éves, 35%-a 70 éves vagy 70 éven felüli. Továbbá 10 állandó diakónus közül heten fehérek és nem hispán származásúak, miközben minden ötödik hispán/latin származású, 4%-a ázsiai, míg 3%-a afroamerikai.

A felmérés végül azt is közli, hogy a szolgálatukért anyagi juttatásban részesülő állandó diakónusok 26 százaléka a plébániákon hitoktatóként, vagy mint ifjúsági csoportok felelőse működik, 16 százaléka az adminisztrációs munkából veszi ki részét, 8 százaléka pedig egy vagy több plébánián pasztorációs tevékenységet végez.

A katolikusok az USA lakosságának 22%-át képviselik

2021. június elsejei adatok szerint az Egyesült Államok 194 főegyházmegyéjében és egyházmegyéjében 36 érsek, 144 megyés és 67 segédpüspök, nyolc apostoli vagy egyházmegyei adminisztrátor végzi szolgálatát. Jelenleg tizenhat az USA bíborosainak a száma. A papok és szerzetes papok száma 2018-ban 37 ezer 302 volt, ezek közül 11 ezer 596 volt szerzetespap, 25 ezer 706 pedig egyházmegyés pap. 2017-ben az USA-ban a lakosság 22 százalékát kitevő 70 millió 412 ezer 21 volt a bejegyzett katolikusok száma.

05 június 2021, 09:24