Keresés

A szentmise méltósága a pap személyes Krisztus-kapcsolatában gyökerezik   A szentmise méltósága a pap személyes Krisztus-kapcsolatában gyökerezik  

Lengyel püspökök válasza a liturgia új kihívásaira: Krisztusban gyökerező méltó ünneplés

A lengyel püspöki konferencia Istentiszteleti és szentségfegyelmi bizottságának elnöke, Adam Balabuch püspök mérleget vont tevékenységükről: „Az utóbbi években a lengyel püspöki konferencia találkozók sorát tartotta püspökökkel és papokkal, hogy megvitassák a liturgiát érintő új kihívásokat”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Balabuch püspök beszámolója szerint a lengyel püspöki konferencia Istentiszteleti és szentségfegyelmi bizottságának legfontosabb feladata volt a Római Misekönyv (Missale Romanum) harmadik kiadása fordításának elkészítése. Emellett dolgoztak az új lekcionárium, a szentmise olvasókönyveinek a fordításán is, továbbá a liturgia tárgyát illető előírások és irányelvek pontosításán. „Nagyon intenzív időszak volt ez a liturgikus bizottság számára. Évente négy alkalommal jöttünk össze 2-3 napra, hogy előkészítsük a megújított liturgikus könyvek kiadását és lefordítsuk a liturgikus szövegeket, különös tekintettel a miseformulákra. A lényeg az, hogy hűen adjuk vissza a latin szövegben szereplő teológiai gondolatokat, és ugyanakkor helyesen és érthetően fejezzük ki azt lengyelül - folytatta a püspök. Vannak olyan dokumentumok, amelyeket egyszerűen le kell fordítani és a lengyel viszonyokhoz kell igazítani. Másfelől vannak olyan szempontok és olyan új kihívások, melyekkel szintén szembe kell néznünk, mint például a világjárvány”.

Az egyénieskedés kísértése

„Mindig fennáll annak a kísértése, hogy saját ötleteinket vezessük be a liturgiába, ám ez összeegyeztethetetlen a kötelező liturgikus normákkal, például saját elgondolású liturgikus bevezetők vagy egyéni megjegyzések beiktatása ott, ahol a liturgikus szövegeket hűen kellene alkalmazni” - mondta az elöljáró. „Manapság sok hívő érdeklődik a liturgikus kérdések iránt, a misekönyv és az olvasmányok fordítása kapcsán”. Balabuch püspök szerint „az alapvető feladat abban áll, hogy mi magunk legyünk az ünnepelt misztériumok tanúságtevői, melynek során élő hit és igazi vallásosság nyilvánul meg. Lehetetlen mélyebben belelépni a liturgikus szertartások ünnepébe, ha azok nincsenek egységben Jézussal, akinek a misztériumát ünnepeljük. Ezért a lelkiség, vagyis a Krisztussal való mindennapi közösségünk iránti aggodalmunk egyúttal a hit helyes, mély, élő liturgiája iránti törődés is. A szentségek méltó megünneplése vagy a bennük való részvétel a lelkiségünkből, a Krisztussal való belső barátságunkból ered és így magában Krisztusban gyökerezik, aki Urunk és Megváltónk”.

Váltás a tisztségben tíz éves szolgálat után  

Adam Balabuch püspök immár tíz éve áll a lengyel püspöki konferencia Istentiszteleti és szentségfegyelmi bizottságának az élén, akinek már kijelölték az utódát Piotr Greger, Bielsko-Żywiec egyházmegye segédpüspökét. A váltás kapcsán Balabuch püspök megjegyezte: „A közeljövőben várható az új liturgikus könyvek megjelenése, de ez már az utódom idejében történik: Szálljon rá és munkatársaira az Isten áldása és a Szentlélek megvilágosító ereje!”

 

17 június 2021, 15:05