Keresés

Hans Küng, a zsinat utáni teológia egyik jelentős, vitatott alakja  Hans Küng, a zsinat utáni teológia egyik jelentős, vitatott alakja  

Elhunyt Hans Küng svájci teológus

93 éves korában Tübingenben elhunyt a svájci származású Hans Küng teológus, aki Joseph Ratzingerrel együtt szakértőként részt vett a II. Vatikáni Zsinaton. Mivel Hans Küng elutasította a pápai tévedhetetlenségről vallott katolikus tanítást, 1979-ben megvonták tőle a katolikus tanítás katedráját. 2005-ben „baráti légkörben” találkozott XVI. Benedek pápával.

P. Vértesaljai László SJ - Vatican News

Tübingeni otthonában hunyt el április 6-án kedden Hans Küng. Március 19-én ünnepelte 93. születésnapját. 1928. március 19-én született Sursee-ben, Svájc Luzern kantonjában. Teológiai tanulmányait a római Német-Magyar kollégium diákjaként a Gergely egyetemen (1948–1955) végezte, majd a párizsi Sorbonne-on és az Institut Catholique-on (1955–57) folytatta képzését. 1954-ben szentelték pappá. 1960-ben lett a Tübingeni Egyetem katolikus teológia tanszékének tanára és ilyen minőségben szakértőként vett részt a II. Vatikáni Zsinaton 1962 és 1965 között. Ebben az időszakban Hans Küng és az ugyancsak zsinati szakértő Joseph Ratzinger több teológiai vitába keveredett egymással eltérő teológiai nézeteik miatt, jóllehet 1966-tól Joseph Ratzinger is a tübingeni egyetem teológia tanára és így Hans Küng kollégája lett.               

Hans Küng a zsinat után mély vallástörténeti kutatásokat folytatott és főként az ábrahámi vallások közös pontjait kereste. A katolikus teológia számos pontján, elsősorban a pápai tévedhetetlenség területén kritikus nézeteket vallott. Ennek következtében 1979-ben a Hittani Kongregáció megvonta tőle a jogot, hogy a Tübingeni Egyetem katolikus teológia tanszékén tanítson. Küng professzor azonban az egyetem ökumenikus teológia fakultásán tovább tanított.

Hans Küng és XVI. Benedek pápa találkozása 2005-ben  

Hans Küng szóban és írásban gyakran kifogásolta Szent II. János Pál, majd XVI. Benedek pápa teológiáját. XVI. Benedek, rögtön pápasága kezdetén, éppen Castel Gandolfóban 2005. szeptember 24-én magánkihallgatáson fogadta egykori professzor kollégáját. A vatikáni Sajtóiroda a találkozót „baráti jellegűnek” minősítette: „A felek közösen vallották, hogy e találkozó keretében nincs értelme teológiai vitát kezdeményezni a Hans Küng és a Tanítóhivatal közötti vitás kérdésekről. A megbeszélések két témát érintettek, melyek Hans Küng sajátos kutatási területei: a világethosz kérdése, valamint a természettudományok és a keresztény hit tanítása közötti párbeszéd. Küng szerint az ő világethosza egyáltalán nem elvont tan, hanem a nagy világvallások közös pontjait hangsúlyozza, a meglévő különbségek ellenére. XVI. Benedek pápa megbecsüléssel szólt Küng professzor erőfeszítéseiről, amelyek hozzájárulnak az emberiség lényeges morális értékeinek az elismeréséhez a párbeszéden keresztül, továbbá hangsúlyozta, hogy az emberi élet számára alapvető értékek megújított tudatosítása terén tett elkötelezettség fontos része az ő pápaságának is”. Benedek pápa „egyetértett Hans Künggel abban, hogy újra kell kezdeni a hit és a természettudományok közötti párbeszédet és érvényre kell juttatni az Isten-kérdés észszerűségét és szükségességét a tudományos gondolattal szemben. Hans Küng elismeréssel szólt a pápa erőfeszítéseiről a vallásközi párbeszéd terén és a modern világ különböző társadalmi csoportjaival folytatott találkozásokról is.” A találkozás ellenére azonban lényeges különbség maradt Hans Küng tanítása és Tanítóhivatal között, például a papi cölibátus, a nők papsága, a fogamzásgátlók használata és az eutanázia kérdésében. Küng a kutatásaiban úgy elemezte a hit és a tudomány kapcsolatát, hogy elvitatta bármiféle tudományos elmélet igényét az abszolút bizonyosságra. Az idős professzor az utóbbi években visszavonultan élt tübingeni otthonában és egyre romló egészségi állapota miatt nem vállalt már semmiféle nyilvános szerepet.

  

  

07 április 2021, 18:00