Keresés

Gualtiero Bassetti bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke Gualtiero Bassetti bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke 

Tavaszi ülését tartja az olasz püspöki kar: oltás és családtámogatás

Március 22-24-e között üléseznek az olasz püspökök. Gualtiero Bassetti bíboros elnök megnyitó beszédében a Covid-19 által előidézett törésekről beszélt. Ezek egyike a növekvő szegénység és ezzel együtt a szervezett bűnözés beszivárgása, a másik pedig az iskolai távoktatás miatt kialakult egyenlőtlenség a diákok között. A szinodalitás és a családév áll még az olasz főpásztorok megbeszéléseinek középpontjában.

Gedő Ágnes / Debora Donnini – Vatikán

Világunkon kitörölhetetlen nyomot hagyott a pandémia, mely csak Olaszországban több, mint százezer ember életét követelte. Ennek fényében az olasz püspökkari elnök az állandó tanács tavaszi ülésének megnyitóján arra szólította az intézményeket, hogy hozzák meg „azonnali és nehéz” döntéseiket, hogy konkrétan orvosolni tudják az ország sok sebét. Az egyház pedig legyen egyre inkább missziós lelkületű, induljon el a pápa által kijelölt szinodális úton.

Oltások és gazdasági rendszer

Állandó kritikus helyzetet eredményezett a világjárvány, mely alaposan próbára teszi az egészségügyi rendszert. Az orvosok, ápolók fáradhatatlan munkája ellenére is folyamatos emberi és anyagi erőforráshiánnyal küzdenek Olaszországban. Ezzel együtt már betegségek kezelése és gyógyítása is aggasztóan lelassult vagy elmaradt. Az új olasz kormánytól ezért azt kérik a püspökök, hogy fokozzák a vakcinakampányt, és támogassák a gazdasági rendszert, hogy ne súlyosbodjon tovább a válság, ami a foglalkoztatásra és végső soron a családi jövedelmekre is kihat. Fény a sötétségben a vakcinák nyújtotta lehetőség. Ezért tekintsünk bizalommal az oltási kampányra, amit óvatosan és nagy komolysággal kell végezni. Bassetti bíboros emlékeztetett rá, hogy az olasz helyi egyház felajánlotta nem liturgikus célú épületei egy részét oltópontoknak, mint ahogy korábban már számos egyházmegyei ingatlant bocsátottak orvosok, ápolók, polgárőrök, karanténba szorult emberek, betegek, szegények és a Covid miatt szenvedők részére. Kötelességünk oltást biztosítani a kevésbé szerencsés országokban élőknek is – húzta alá az olasz püspökkari elnök.

Szegénység és családtámogatás

A kihívások köre igen széles: egészségügy, foglalkoztatás, fiatalok, iskola, harc a nyomor felszámolásáért. A gazdasági válság, melyet a pandémia idézett elő, két fontos területen okozott törést: ez a szegénység és a nevelés. A szegénység által okozott résen át beszüremkedik az illegalitás. Termékeny talaj az uzsora, a bűnözés, a maffia számára – figyelmeztetett Bassetti bíboros. 2020-ban a Karitász adatai szerint majdnem kétmillió embert támogattak olaszországi hálózatukon keresztül. A jövedelem nélkül maradt családok és a nagy likviditáséhséggel küzdő vállalkozások miatt életbevágó azonnali finanszírozással közbelépni. Így ugyanis elkerülhető a további adóssághalmozás, és biztosítani lehet a méltó életet mindenkinek. A demográfiai csökkenés aggasztja az olasz főpásztorokat. Olyan gazdasági, társadalmi és kulturális tervre van szükség, ami segíti a családokat és a fiatalokat.

A távoktatás egyenlőtlen helyzetet teremtett

A másik nagy törés a nevelés, az iskolai és sporttevékenységek területén jelentkezett, de éreztette hatását a lelkipásztori munkában is. A fertőzések visszaszorítására elrendelt távoktatás alkalmazása sajnos a felszínre hozta az észak és dél közötti különbségeket Olaszországon belül: nem minden gyerek, vagy fiatal tud azonos feltételekkel között hozzájutni a digitális oktatáshoz. Don Lorenzo Milani (XX. századi olasz reformpedagógus – a szerk.) tanítását kell követni ebben: „Ha elveszítjük őket (a legutolsókat), az iskola többé már nem iskola. Kórház, mely az egészségeseket gyógyítja, és elutasítja a betegeket”.

Családév: a család java a világ és az egyház jövője

A március 19-én megkezdődött Amoris laetitia-családév kedvező időszak lesz arra, hogy az egyház és a társadalom újra a családra összpontosítson. Annál is inkább, mert a család java döntő a világ és az egyház jövője szempontjából. Ez kiderült a pandémia okozta nehézségeknél is, amikor az otthoni közösségek örömforrások voltak a bajban.

Szinodális út az egyházban

Az olasz főpásztorok a pápa által elindított szinodális útról is beszéltek. A változó világban úgy tudjuk kommunikálni az evangéliumot, ha missziós plébániaként működünk. A mai valóság szenvedésről beszél nekünk, az emberek elveszettnek érzik magukat, düh és szorongás között tekintenek a jövőbe. Jézus Krisztusban az új emberség alapjára kell helyezni a szinodális út megfontolásait a 2015-ös firenzei nagygyűlés nyomán. Nemzeti szinódusra hívott akkor a pápa, melyet közösségről közösségre, egyházmegyéről egyházmegyére kell megvalósítani. Együtt lenni, együtt cselekedni és együtt haladni a feltámadt Krisztussal. Erre a háromra épül az irányvonal, összekötve az alsó és felső, központi és periferikus elemeket. Egyházaink jövője ebből a folyamatos és dinamikus mozgásból nő ki. Olyan közösséggé alakul, amelyik hirdeti, ünnepli és szövi a testvériség szálait.

Az állandó tanács témái

Az olasz főpásztorok tavaszi ülésükön megvitatják az országban működő papság helyzetét, különös tekintettel a szemináriumi képzés kihívásaira, illetve a külföldről érkezett papok jelenlétére. Három közlemény várható: az első a Ferenc pápa által kiadott, Spiritus domini – kezdetű rendelkezéssel (motu proprio) kapcsolatos: a nők lektori és akolitusi szolgálatának bevezetése. A második a Nevelésügyi Kongregáció legújabb három dokumentumát érinti, mely az olasz felsőoktatási intézmények összevonásáról, illetve a szerzetesi fakultások monitorozásáról szól. A harmadik pedig a „Mediterráneum: a béke határvonala” folyamat előrehaladására vonatkozik.

23 március 2021, 16:44