Keresés

A jeruzsálemi Szent Sír bazilika A jeruzsálemi Szent Sír bazilika 

Gyűjtés a Szentföldnek: a pandémia idején most még nagyobb szükség van rá

A Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa levélben fordult a világ keresztényeihez: segítsék a hagyományos nagypénteki gyűjtéssel szentföldi testvéreiket. A járványügyi helyzet tovább súlyosbította a keresztények elszigeteltségét.

Gedő Ágnes / Roberta Barbi – Vatikán

Az adakozás jó alkalom arra, hogy közelről szemléljük a meghalt és feltámadt Jézus misztériumát, de arra is, hogy gondolatban mindannyian elzarándokoljunk. Leonardo Sandri bíboros üzenetét a testvériségre építi, melyet már Assisi Szent Ferenc is hirdetett az élet minden területén: vallás, gazdaság, ökológia, politika, kommunikáció. A kálvárián találjuk meg testvéri kapcsolatunk alapját. Ferenc pápa is erre buzdít minket tavaly megjelent Fratelli tutti – kezdetű enciklikájában, emlékeztetve a kiengesztelődés ajándékának a következményeire.

A Szentföld nehézségei súlyosbodtak a koronavírus miatt

Tudvalevő, hogy a 2020-as év mindenki számára nagy próbatételt jelentett. Jeruzsálem szent városa különösen nehéz helyzetbe került, és vele együtt a közel-keleti kis keresztény közösség is, mely szeretne az evangélium világossága, sója és kovásza lenni. Tavaly a szentföldi keresztények megszenvedték az elszigeteltséget, amitől még távolabb érezték magukat, elvágva a világ többi részéből érkező testvéreik éltető kapcsolatától. A keresztények elveszítették a munkájukat, mert elmaradtak a zarándokok, egyes országokban a háború elhúzódása és a szankciók tovább súlyosbították a pandémia hatását. Ezen túlmenően pedig az anyagi segítséget jelentő szentföldi gyűjtés is elmaradt, mert sok országban nem lehetett megtartani 2020-ban.

Legyünk mi is irgalmas szamaritánusok

Sandri bíboros arra kér, hogy vegyünk részt a nagypénteki gyűjtésben. Ferenc pápa buzdítása nyomán kövessük az irgalmas szamaritánus példáját, a tevékeny és szolidáris szeretetben. Emelkedjünk felül a közönyön, és ne menjünk el nehéz helyzetbe került testvéreink mellett. A gyűjtés jó alkalom arra, hogy ne fordítsuk félre a fejünket, ne tegyünk úgy, mintha nem látnánk a szent helyeken élő fivéreink és nővéreink szorult helyzetét, nehézségeit. Egy apró szolidáris gesztust tegyünk feléjük, amit Szent Ferenc visszaszolgáltatásnak nevezett volna. Csak így tarthatnak ki a keresztény közösségek, ellenállva a kivándorlás kísértésének. A plébániák ezáltal tovább végezhetik lelkipásztori küldetésüket, fennmaradhatnak a keresztény iskolák, és a szegényeket, szenvedőket segítő szociális tevékenység.

A szent helyek gondozása mindannyiunkra tartozik

Végül, de nem utolsó sorban Sandri bíboros a szent helyek megóvásáról szólt, amit a nagypénteki gyűjtéssel finanszíroznak részben. Nem mondhatunk le arról, hogy gondozzuk a szent helyeket, hiszen Isten Fia megtestesülése misztériumáról tanúskodnak kézzel fogható módon. Konkrétan megmutatják értünk való szeretetből és üdvösségünkért felajánlott életének helyszíneit. A Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa levele végén megismétli Szent Pál szavait, melyeket kétezer éve intézett a korintusiakhoz: „Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,6-7)

A nagypénteki gyűjtés eredete

A pápák szándéka volt, hogy erős maradjon a világ különböző részein és a Szentföldön élő keresztények kapcsolata. Ezért VI. Pál pápa 1974. március 25-én közzétett Nobis in Animo – kezdetű apostoli buzdításával elrendelte a nagypénteki gyűjtést. A ferences kusztódiára bízták a szent helyek gondozását, mely a gyűjtésnek köszönhetően tudja végezni küldetését. A szent helyek megőrzésén túl támogatja és fejleszti a helyi keresztény kisebbséget, a liturgiát, az apostoli munkát, a zarándokok ellátását. 2020-ban a Keleti Egyházak Kongregáció kérésére a járvány miatt a gyűjtést szeptember 13-ra halasztották. A Covid által sújtott tavalyi évben a kongregáció által létrehozott segélyalapból és a Keleti Egyházakat Segítő Mű különféle ügynökségeinek közreműködésével 303 projektet finanszíroztak 24 országban, a papok és szerzetesek támogatásán túl.

Ferencesek a Szentföldön

A ferencesek 1217 óta vannak jelen a Szentföldön. Legfontosabb missziójuk a szent helyek szolgálata, emellett igyekeznek összegyűjteni mindent, ami Jézus életéhez, tanításához kapcsolódik. Mikor Ferenc a Szentföldre érkezett, mindössze három keresztény szent helyet tartottak számon: a Szent Sírt, a betlehemi Születés-barlangot és a Szűzanya sírját. A ferencesek törekvése az évszázadok során, hogy minél több, Jézus életének az eseményeihez kapcsolódó helyszínen alakítsanak kolostort és szentélyt; majd élettel töltsék meg a liturgián, imádságon keresztül, és a régészet, valamint a szentírástudomány területén végzett kutatásokkal. A szentírástudomány, a régészet művelésével céljuk, hogy minél teljesebb ismeretünk legyen a Jézus-korabeli Szentföldről. A ferencesek jelen vannak Izraelen és Palesztinán kívül Jordániában, Cipruson, Egyiptomban, Libanonban és Szíriában.

13 március 2021, 10:39