Keresés

Megújult az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának logója az alapításának 50. évfordulójára Megújult az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának logója az alapításának 50. évfordulójára 

50 éve jött létre a CCEE - Az elnökség üzenete: a sivatag is kivirágzik

Az évforduló alkalmából küldött üzenetükben Bagnasco bíboros elnök és a két alelnök, Stanisław Gądecki érsek és Vincent Nichols bíboros, westminsteri érsek hangsúlyozzák, hogy az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) célja, hogy megismerjék egymást a püspöki konferenciák és működjenek együtt az evangélizáció terén. A levélben továbbá rámutatnak a pandémiát követő új kihívásokra. Az évfordulóra megújult a szervezet logója.

Somogyi Viktória - Vatikán

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa 1971. március 25-én jött létre kísérleti céllal a Püspöki Kongregáció jóváhagyásával. Az erre vonatkozó előírásokat VI. Pál pápa látta el kézjegyével. „Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa „Krisztus Anyja és az egyház tekintetétől kísérve született meg, akit később Európa királynőjeként tisztelnek majd”.  A II. Vatikáni Zsinat szele új lendületet adott az apostoli missziónak. Az európai kontinensen is meg kellett erősíteni az evangelizációs erőfeszítéseket az 1968-as kulturális változás által kiváltott nagy kihívásokkal szemben. Ebben a helyzetben a CCEE az egyház figyelmének jele volt a változó világ irányába.

2006-2016 között Erdő Péter bíboros volt a CCEE elnöke

A CCEE 39 tagból áll, ebből 33 nemzeti püspöki konferencia - amelyekhez csatlakoznak a luxemburgi, a Monacói Hercegség érsekei, a ciprusi maronita érsek és a isinyovi (Moldova) püspökök, valamint a munkácsi eparchia és az észtországi apostoli adminisztráció. A CCEE képviseli a katolikus egyházat az európai kontinens 45 országában. Az elmúlt 50 évben 7 elnöke volt a testületnek, közöttük 2006-2016 között Erdő Péter bíboros.

A CCEE létrehozásának céljai

Az európai püspököknek az évfordulóra küldött üzenetében az elnökség emlékeztet a CCEE létrehozásának céljaira, vagyis arra, hogy „támogassa a püspöki konferenciák találkozását, kölcsönös megismerését, a tapasztalatcserét, Krisztus újfajta hirdetését, a pasztorációt és annak jövőjét”. Ezután arra buzdítanak a testület elöljárói, hogy a tagok vizsgálják meg azokat a különféle kihívásokat, amelyek a közeljövőben várnak az egyházra Európában, többek között a világjárvány utáni igazságos újrakezdés terén. Továbbá arra is hívnak, hogy „oda kell figyelni az összes vallás közötti párbeszédre, mint a testvéries világ építésének alapjára, valamint a sürgős elkötelezettségre a teremtett világ iránt, amelynek őrei vagyunk. Ezek olyan kihívások, amelyekre Ferenc pápa felhívja a figyelmet gyakorlati útmutatásokat kínálva.”

A CCEE elnöksége kijelöli az egyház feladatát a jelenlegi nehéz helyzetben

A CCEE elnöksége kijelöli az egyház feladatát a jelenlegi nehéz helyzetben: „Minél inkább eltűnik Isten a modern ember látóteréből, és növekszik az egzisztenciális nyugtalanság, a félelem és a megosztó erők, az egyház annál inkább hivatott Krisztus hirdetésére, aki a mi reménységünk, és arra, hogy tanúbizonyságot tegyünk a szeretetközösség és az együttműködés útjáról, amely nem szünteti meg a különbségeket, hanem tiszteletben tartja és nagyobb harmóniába rendezi azokat.”

Elvész az ember identitása

A CCEE elnöksége figyelmeztet: „Ma széles körben elterjedt a ráció, az értelem iránti bizalmatlanság, és ez részben magyarázatot ad arra, hogy nehezen lehet felkelteni a figyelmet a hit iránt az elmékben és a szívekben. Ennek eredménye, hogy az ember identitása elvész, amelynek komoly etikai és társadalmi következményei vannak: ez megnyilvánul az elterjedt demográfiai válságban, az élet kultúrájának elbizonytalanodásában, a szabadság abszolút individualista felfogásában, valamint az átfogó és harmonikus oktatás iránti igényben.”

 A kontinenst jellemző „lelki sivatag” mélyén megható csírák élnek

„Nem hallgathatjuk el – Istent dicsőítve és buzdítva –, hogy még a sivatag is kivirágzik. A kontinenst jellemző „lelki sivatag” mélyén megható csírák élnek; bizalmat és lelkesedést csepegtetnek az Evangélium átfogó hirdetésébe. A felszín alatt valójában minden korosztályhoz tartozó emberek élnek, akik keresik a lét értelmét és nosztalgiát éreznek Isten iránt. A világjárvány is arra ösztönöz bennünket, hogy újra felfedezzük az ember és az idő mulandóságát, és felerősíti a nosztalgiát egy „földön túli” iránt, amely Isten, akit Jézus nyilatkoztatott ki. Isten Igéje, a hit, az Eucharisztia, az ima, a Szent Szűz iránti tisztelet, a keresztény közösség iránti vágy sok szívben kering, amelyek titokzatos módon találkoznak, összekapcsolódnak és támogatják egymást mindenki javára. Ebben az értelemben itt az ideje a lelkiismeret lassú, de megállíthatatlan ébredésének” – mutat rá a CCEE elnöksége üzenetében.

Valljuk meg hitünket a Feltámadott Krisztusban

Végül hangsúlyozzák: „Megújítjuk szeretetközösségünket a pápával és Máriára tekintünk, aki befogadja a testet öltő Igét, és közösen megvalljuk hitünket a Feltámadott Krisztusban. Az Úr mellettünk van, mint az Emmaus felé vezető úton: meghallgat minket, megvilágosít, és meghív, hogy együnk vele, a jelenlétével felvidít bennünket. Mondjuk mi is, mint a tanítványok: „Maradj velünk, Urunk, mert esteledik”, és Jézus továbbra is azt mondja nekünk: „Ne féljetek, veletek vagyok” – zárul az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elnökségének üzenete a testület alapításának évfordulóján.

A CCEE létrehozásának 50. évfordulóját Rómában, a szeptemberi plenáris ülésen ünneplik Ferenc pápa részvételével.

 

26 március 2021, 18:38