Keresés

Szerzetesek és szerzetesnők Szerzetesek és szerzetesnők 

Amerikai egyházi statisztika: a 2020-ban fogadalmat tett szerzetesek magasan képzettek

A legtöbb szerzetes és szerzetesnő, aki 2020-ban tette le örök fogadalmát, magasan képzett, katolikus családi háttérből származik, és először viszonylag fiatalon kezdte megfontolni a szerzetesi hivatást. Ez derül ki a Georgetown Egyetem CARA központja által készített legújabb felmérésből.

Lisa Zengarini / Somogyi Viktória – Vatikán

A kutatást az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia Papság, Megszentelt Élet és Hivatások Bizottsága megbízásából végezték a Megszentelt Élet Világnapja alkalmából, amelyet február 2-án ünnepel az egyház. A CARA kutatási központ a 747 amerikai szerzetesi elöljáró közül 549-től kapott választ kérdéseire, amely 73%-os válaszadási arányt jelent a szerzetesi intézmények részéről. A 2020-ban örök fogadalmat tett 172 szerzetes és szerzetesnő közül 55 apáca, valamint 57 szerzetes testvér és szerzetespap válaszolt a felmérésre, ami 65% -os válaszarányt tükröz.

Az új belépők háttere

A felmérés szerint a 2020-ban fogadalmat tettek közül a válaszadó szerzetesek átlag életkora 38 év. Fele 34 éves vagy annál fiatalabb. Átlagosan 19 évesek voltak, amikor először fontolóra vették a szerzetesi hivatást. A válaszadók háromnegyede olyan családból származik, amelyben mindkét szülő katolikus, 84% pedig születése óta katolikus. Tízből kilenc (89%) számol be arról, hogy valaki biztatta őket arra, hogy vegyék fontolóra a szerzetesi hivatást: 45% -át plébánosa, 41% -át egy barátja, 40% -át pedig egy szerzetesnő vagy szerzetes biztatta, míg 30% -át édesanyja és csak 18% -át bátorította édesapja erre a hivatásra.

Magasan képzettek

A felmérés azt is kiderítette, hogy a 2020-ban fogadalmat tettek magasan képzettek. Az eredmények szerint a válaszadók negyede már szerzett diplomát, mielőtt belépett a szerzetesi intézménybe. Háromnegyedük (75%) legalább 3 éves felsőfokú végzettséggel lépett be szerzetesrendjébe (nők 71%, férfiak 80%). Ezenkívül a válaszadó szerzetesek majdnem kilenctizede (85%) már szerzett valamilyen munkatapasztalatot, mielőtt belépett volna szerzetesrendjébe.

Etnikai hovatartozás

Az etnikai és faji hovatartozást tekintve tízből hét szerzetes kaukázusi, európai amerikai vagy fehér származású, míg 13% ázsiainak, csendes-óceáni szigetlakónak vagy hawaii őslakosnak, 7% afro-amerikainak és 5% hispánnak vallja magát. A válaszadók háromnegyede az Egyesült Államokban született. Az Egyesült Államokon kívül születettek közül a leggyakoribb származási ország Vietnam.

II. János Pál pápa 1997-ben indította el a Megszentelt élet világnapját

II. János Pál pápa 1997-ben indította el a Megszentelt élet világnapját, amelyet az Úr bemutatásának, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepével együtt tart az egyház. Ez az ünnep a gyertyák megáldása és meggyújtása révén emlékeztet arra, hogy Krisztus a világ világossága. Tehát a megszentelt életet élők is arra kaptak meghívást, hogy tükrözzék Jézus Krisztus világosságát minden nép számára. Tekintettel az idei világnapra, amelyet az amerikai plébániák a február 6–7-i hétvégén ünnepelnek, James F. Checchio püspök, a Papság, a Megszentelt Élet és a Hivatások Püspöki Bizottságának elnöke arra buzdította a híveket, hogy fejezzék ki újra hálájukat Krisztusnak a megszentelt élet ajándékáért, hangsúlyozva, hogy: „Imádságaikkal és apostolkodásukkal a megszentelt életet élők példát mutatnak nekünk Krisztus irgalmas szeretetére, és különösen ezekben a bizonytalan és nehéz időkben rámutatnak arra a valóságra, hogy Krisztus a mi végső célunk”.

 

05 február 2021, 17:26