Keresés

A firenzei Santa Maria Novella-bazilikában talált Szent Tamást ábrázoló freskó A firenzei Santa Maria Novella-bazilikában talált Szent Tamást ábrázoló freskó 

Firenze: Aquinói Szent Tamás legrégebbi ábrázolására bukkantak

Nemrég fedezték föl a firenzei Santa Maria Novella templom vakolatrétege alatt megbújó remekművet, mely 1323-ból való és Giotto festőiskolájának anonim itáliai mestere festette. Január 28-án emlékeztünk Aquinói Szent Tamás liturgikus emléknapjára, melyet a firenzei bazilikában is megünnepeltek.

Gedő Ágnes / Paolo Ondarza – Vatikán

Március 25-én kezdődik hivatalosan a domonkos jubileumi év, melynek két fontos dátuma lesz. Az egyik jeles évforduló Guzmán Szent Domonkos égi születése, mely 800 éve, 1221. augusztus 6-án következett be Bolognában. A másik, hogy nyolc évszázaddal ezelőtt érkezett az első 12 domonkos barát az aprócska firenzei Mária-templomba, amelynek helyén 1279-ben épült a híres Santa Maria Novella-bazilika.

Az első idők a XIII. században

Manuel Russo O.P. atya, a Santa Maria Novella közösség szerzetese a Vatikáni Rádiónak elmondta: „A barátokat Szent Domonkos küldte prédikálni a katar eretnekség miatt. Kezdetben Firenzén kívül éltek. Apostoli tevékenységüket Jézus Krisztus kettős, isteni és emberi természetére összpontosították. Ugolino di Segni bíboros támogatásával, aki a későbbi IX. Gergely pápaként szentté avatta Domonkost, a kicsiny közösség számára kijelöltek egy templomot Firenze egyik agrárterülete közelében.”

Hogyan menekült meg a freskó?

1324-ben emelték az oltár dicsőségére Domonkost, és erre az időre tehető a gyönyörű freskó is, melyet két és fél éve fedeztek föl. Gaia Ravalli tanulmányozta a művet, amit 2020-ban egy tudományos konferencián mutattak be a nagyközönségnek. Szent Tamás doktori előadását ábrázolja a párizsi egyetemen az isteni bölcsességről. A restaurálás visszaadta a fél évezreden át rejtve maradt festmény eredeti színeit. „1565-ben a trentói zsinat után Cosimo de’ Medici megbízta Giorgio Vasarit, hogy újítsa föl a tridenti kánon szerint a Santa Maria Novella-bazilikát. A festő teljesen forradalmasította a templom díszítését: a középkori és reneszánsz falfestmények nagy része megsemmisült. Ezek között volt néhány Beato Angelico-freskó is. Csak néhány festményt nem kapartak le a falról és fedtek be egy réteg vakolattal.” Ez történt a Szent Tamást ábrázoló freskóval is, ami így a feledés homályába merült. Helyére egy manierista stílusú kőoltárt helyeztek és egy Vasari festette táblaképet.

Körülbelül három évvel ezelőtt egy restaurálás során került napvilágra a nagyszerű felfedezés. Simone Vettori restaurátornak nagy hozzáértéssel sikerült eltávolítania a felső mészréteget és a rárakódott szennyeződést. Így bukkant elő a festmény, amely az elszenvedett károk ellenére is kivehető, és kifinomult anyagtechnikára enged következtetni az ólomfehér, az aranyozás és az azurit használata révén.

Az ujj-ereklye és az eucharisztikus himnuszok

Manuel Russo atya az interjúban kiemelte a firenzei bazilika és Szent Tamás kapcsolatát. „A Santa Maria Novella épülete Szent Tamás esztétikai felfogását tükrözi. A templomban a XIV. századtól jelentős teológiai-filozófiai központ működött, mint amilyet Szent Tamás Nápolyban alapított a nagy Domonkos templomban. A firenzei bazilika több híres ábrázolást is őriz a szentről, mint ahogy egy ujj-ereklyéjét is. A relikvia hányatott sorsáról szólva Russo atya elmondta: „Szent Tamás a fossanovai apátságban halt meg. A korabeli kánonjog előírta, hogy a kolostorban, a halálozás helyén őrizzék földi maradványait. Mindazonáltal a domonkos szerzetesek elrabolták és Toulouse-ba vitték, ahol megszületett a domonkos rend. Útban Franciaország felé a szent földi maradványaival megálltak Firenzében, és V. Orbán pápa akaratára az ujj a Santa Maria Novella-bazilikában maradt.” Az eucharisztikus himnuszok írójának földi emlékezetét az elmúlt századokban hagyományosan körmenetben vitték az úrnapi ünnepségeken. Az utóbbi időben újból a figyelem középpontjába került, és a hívek az idei jubileumi évben is leróhatják előtte tiszteletüket.

Ferenc pápa Aquinói Szent Tamásról

Ferenc pápa is megemlékezett a Doctor Angelicusról a szerdai általános audiencia végén. XIII. Leó pápa nyilvánította a domonkos teológus-egyházdoktort a katolikus iskolák védőszentjének 1880-ban, elismerve tudását, az ész és a hit, az erények és az életszentség közötti tökéletes összhangot. Aquinói Szent Tamás példáját az olasz zarándokoknak szóló köszöntésében így méltatta Ferenc pápa: „az ő példája ösztönözzön mindenkit, különösen a diákokat arra, hogy Jézusban az élet egyetlen tanítómesterét lássák. Tanítása pedig bátorítson, hogy a szív tudására bízzátok magatokat küldetésetek teljesítésében”.

Photogallery

A Szent Tamás-freskó képei
29 január 2021, 17:19