Keresés

Felföldi László pécsi megyéspüspök köszönti a beiktatásán részt vevő híveket Felföldi László pécsi megyéspüspök köszönti a beiktatásán részt vevő híveket 

A szeretet lelki kenyerével: felszentelték és beiktatták Felföldi László pécsi megyéspüspököt

Január 6-án, Vízkereszt napján a Pécsi Székesegyházban Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek, Udvardy György veszprémi érsek és Bosák Nándor nyugalmazott Debrecen-nyíregyházi püspök szentelték föl és iktatták be hivatalába az új pécsi főpásztort. Az ünnepi szentmisén koncelebráltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és a pécsi papság, a szertartáson jelen voltak a keresztény egyházi, és állami elöljárók.

Gedő Ágnes – Pécs

Az Örök Városban megszokott kék ég és napsütés ragyogott a legmediterránabb magyar város Szent Péter és Szent Pál-székesegyháza fölött, ahol szerdán délelőtt 10.30-kor a teljes magyar püspöki kar és a Pécsi Egyházmegye papsága vonult be hosszú sorban a nemrég felújított bazilikába. Mozart koronázási miséjének magasztos dallamai töltötték be a teret, ahová a járványügyi korlátozások értelmében csak a meghívott vendégek, egyházi, civil és állami képviselők léphettek be, közöttük Balog Zoltán, a Magyar Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke, valamint Kondor Péter, a Magyar Evangélikus Egyház püspöke.

Hallgassák meg a szertartásról készült összeállításunkat!
A pécsi székesegyház
A pécsi székesegyház

A liturgia elején Erdő Péter bíboros köszöntötte az egybegyűlteket. Michael August Blume apostoli nuncius egészségi okokból nem tudott részt venni a szertartáson; köszöntőjét José Salas Castañeda, az Apostoli Nunciatúra elsőbeosztottja közvetítette, Kajtár Edvárd székesegyházi plébános tolmácsolásban. Szép Attila irodaigazgató felolvasta Ferenc pápa bulláját, mellyel megbízta Felföldi Lászlót a pécsi egyházmegye vezetésével.

Koncelebráló papság
Koncelebráló papság

A főszentelő, Erdő Péter bíboros szentbeszédében a napkeleti bölcsek követésére szólított. Három dolgot tanulhatunk tőlük – mondta: figyeljük a jeleket, melyek korfordulóra utalnak. Ez megmutatkozik a kommunikáció változásában, amely összefügg a globalizációval. A járvány idején felerősödött a közösségi média szerepe, ami azonban nem pótolhatja a személyes találkozást. Az ember és a környezet kapcsolatáról szólva figyelmeztetett: a természet felelős kezelőinek kell lennünk. A pandémia arra is rávilágított, hogy milyen nagy szükség van a szolidaritásra, keresztény testvéreink megsegítésére Afrikában vagy a Közel-Keleten. Mindnyájan testvérek vagyunk.

Erdő Péter bíboros főszentelő az új püspökkel
Erdő Péter bíboros főszentelő az új püspökkel

A második követendő dolog, az, hogy amint a napkeleti bölcsek útnak indultak, hogy megkeressék a születő Messiást, úgy nekünk is vállalnunk kell a krisztusi küldetést. Szent II. János Pál pápa Vízkeresztkor gyakran szentelt püspököket, megmutatva ezzel, hogy a püspök küldetése az egész világhoz szól. A tanítóhivatal teljes közösségében kell folytatni hivatásunkat. A püspök legyen a rá bízott nyáj pásztora, Krisztus vikáriusa. A harmadik, amit tanulhatunk a bölcsektől, az a Krisztus előtti hódolat – folytatta Erdő Péter bíboros. Ismerjük föl arcát a rászorulókban, bensőséges szeretettel imádkozzunk hozzá. Felföldi László pécsi püspök jelmondata szerint: Megismertük a szeretetet – adja tovább ezt a krisztusi szeretetet az egyházmegye papjainak, híveinek.

Püspökszentelés
Püspökszentelés

Veres András győri megyéspüspök, a MKPK nevében köszöntötte az új főpásztort, Kvanduk Frigyes püspöki helynök a pécsi papság jókívánságait adta át Felföldi Lászlónak, egyben köszönetet mondott a közel tíz éven át Pécsett szolgálatot teljesítő Udvardy Györgynek, akit Ferenc pápa veszprémi érseki szolgálatra hívott. A világi hívek nevében elhangzott köszöntés után Udvardy György adta át a stafétabotot utódjának, kiemelve az elmúlt évtized eredményeit, köztük a bátai és a máriagyűdi kegyhelyek megújulását. Végül az új főpásztor szólt meghatott szavakkal az egybegyűltekhez és mindazokhoz, akik a médián keresztül követték a szentelési szertartást. A kovász hasonlatával élve annak a reményének adott hangot, hogy sikerül eljuttatni a lelki kenyér áldását minden hívő ember asztalára. A barátság, a béke és a kenyér hármasa köré fűzve gondolatait, Felföldi László összefogásra buzdította az egyházmegye papságát.

A szeretet kovászának kenyere
A szeretet kovászának kenyere

A püspökszentelésen jelen volt Kövér László házelnök; Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Péterffy Attila, Pécs polgármestere; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár; Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár; Bacskai József gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár; Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára; valamint Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár.

Az új főpásztor köszöntése
Az új főpásztor köszöntése

Photogallery

A szertartás képei (Lambert Attila/Magyar Kurír)
07 január 2021, 19:14