Keresés

Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek, az ukrajnai görög-katolikus egyház vezetője Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek, az ukrajnai görög-katolikus egyház vezetője  

Sevcsuk nagyérsek karácsonyi üzenete: vigyük el a világosságot a járvány sötétségébe

A pandémia nem akadályozhatja meg, hogy "tanúbizonyságot tegyünk az emberi történelem legfontosabb igazságáról: arról, hogy nem vagyunk egyedül vagy elhagyottak, mert Isten velünk van". Ezt a kívánságát fejezte ki Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek, az ukrajnai görög-katolikus egyház vezetője karácsonyi üzenetében, amelyben felidézi, hogy a szegények közé szegényként eljött Úr születése „a remény és az öröm sugara” a félelem és zavarodottság jelenlegi sötétségében.

Lisa Zengarini / Somogyi Viktória – Vatikán

Kijev-Halics nagyérseke üzenetében hangsúlyozza: „2020-ban egy másik világba kerültünk, amelyet az ismeretlennel szembeni félelem és bizonytalanság jellemez. A COVID-19 vírus miatt elszenvedett korlátozások, kihívások és emberi veszteségek ellenére együtt, egyházként családjainkban, plébániáinkban, közösségeinkben és országainkban nem szűntük meg hirdetni a remény, a szeretet és az öröm jó hírét. Ezért most karácsonykor arra kaptunk meghívást, hogy különleges módon tanúi lehessünk annak a hatalmas örömnek, hogy megszületett az Üdvözítő Dávid városában. Isten nemcsak emberré, hanem szegény emberré lett, aki élete első pillanatától kezdve szenvedő emberré vált.”

Szemléljük a gyermek Jézus arcát

Sevcsuk nagyérsek arra buzdítja a híveket, hogy olvassák el „a betlehemi csillag fényében” az ukrajnai görög-katolikus egyház legutóbbi szinódusának végén kiadott lelkipásztori levelet, amelynek címe: „Csak egy marad a tiéd, amit a szegényeknek adtál!”. Szemléljék a gyermek Jézus arcát, aki megerősíti, hogy „jelen van minden rászorulóban, aki kopogtat a szívünk ajtaján, amint József kopogtatott a betlehemi fogadók ajtaján”. Az Úr valójában „különösen figyel arra, hogy miként viszonyulunk szegényeihez, akik a rászorulók, az elnyomottak, a hajléktalanok, az éhezők, a magányosak, az özvegyek és az árvák” és „akik megvetik őket, megvetik Teremtőjüket”.

Krisztus születése a remény és az öröm sugara

A jelenlegi Covid-19 válságra utalva Kijev-Halics nagyérseke emlékeztet arra, hogy „mindannyian egyformán ki vagyunk téve a fertőzés veszélyének, és ma a világ minden szegletében a szegénység újabb veszélye fenyeget”. Ezért „olyan segítségre és erőre van szükségünk, amely meghaladja az emberi képességeket és erőt”. Emiatt Krisztus születése „a remény és az öröm sugara a félelem és a zűrzavar jelenlegi sötétsége közepette, és mindannyian legyünk nyitottak Isten kegyelmére, amely szakadatlanul árad ránk, még a legrosszabb időkben is”.

Nem vagyunk egyedül vagy magunkra hagyva

Ebből kiindulva a nagyérsek arra ösztönöz, hogy mindenképpen ünnepeljük meg ezt a Karácsonyt, a lehetőségeknek és a vírus terjedése elleni biztonsági szabályoknak megfelelően, annak érdekében, hogy még a világjárvány idején is tanúskodjunk „az emberiség történelmének legfontosabb igazságáról: vagyis arról, hogy nem vagyunk egyedül vagy magunkra hagyatva”. „Vigyük el az Üdvözítő Gyermekhez szegénységünket és a mai emberiség sebeit”, és kérjük tőle „az isteni bölcsesség gazdagságát a betegség legyőzéséhez”.

Isten szeretete gyógyíthatja csak meg a világot

„Mindenekelőtt kérjük tőle szeretetének gazdagságát: ez az egyetlen, ami képes meggyógyítani ezt a szorongó világot, valamint reményt, biztonságot és örömet adni neki. A szorult helyzetben lévők iránti szolidaritás és közelség, az osztozás fájdalmaikban és szorongásaikban anélkül, hogy elmenekülnénk a szenvedéstől, amely ma mindenkit érint, megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy örömmel ünnepeljük meg ezt a Karácsonyt is” – zárja üzenetét Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek, az ukrajnai görög-katolikus egyház vezetője.

 

 

25 december 2020, 20:32