Keresés

A genfi Szent Péter székesegyház A genfi Szent Péter székesegyház 

Genfben katolikusok, protestánsok és zsidók kérik az istentiszteleti helyek újra nyitását

Svájcban november elseje óta zárva vannak az istentiszteleti helyek a COVID-19 járvány miatt. A genfi katolikus, protestáns és más keresztény egyházak, a helyi zsidó közösséggel együtt közös közleményt adtak ki, amelyben az istentiszteleti helyek újra megnyitását kérik. Rámutatnak, hogy meghiúsulhat a vallásszabadság joga a jelenlegi helyzetben.

Isabella Piro / Somogyi Viktória – Vatikán

A genfi keresztény és zsidó vallási felekezetek által kiadott közös nyilatkozatban az aláírók szomorúságuknak adnak hangot, amiért az államtanács által november 25-én kiadott új rendelkezések „nem veszik figyelembe a vallási közösségek és a vallásgyakorlás fontosságát” – tájékoztat a Cath hírügynökség. A november 25-én bejelentett megszorító intézkedések enyhítése nem vonatkozik az istentiszteleti helyekre, amelyeket annak ellenére, hogy elég tágasak és követik a szigorú védekezési terveket, az új dekrétum érthetetlen módon mégis mellőz. „Mélyen elítéljük, hogy nem tesznek említést a vallási közösségekről, kiváltképpen az Advent időszakának és a Hanuka ünnepének közeledtével” – fogalmaznak a nyilatkozat keresztény és zsidó aláírói. „Ezáltal a Karácsonyt a vásárlás, a családi étkezések és a nyaralás szintjére alacsonyítják.”

A mentális egészség súlyos próbatételnek van alávetve a jelenlegi helyzetben

A nyilatkozatban továbbá rámutatnak a tényre, hogy tavasz óta a járvány legsúlyosabb szakaszában „a vallási közösségek nagyon odafigyeltek és felelősen viselkedtek. Rendszeres és építő kapcsolatot ápoltak a biztonsági és egészségügyi hatóságokkal, hogy értékelni tudják a helyzet alakulását.” A keresztény és zsidó közösség tagjai hangsúlyozzák elkötelezettségüket „a genfi lakosság lelki egészsége érdekében, amely a mentális egészség körébe tartozik és ami súlyos próbatételnek van alávetve a jelenlegi körülmények miatt”. Emiatt szükség van arra, hogy visszatérjünk a közösségi élethez. Az aláírók tehát követelik a vallási szertartásokat, szentmiséket célzó tiltás visszavonását, biztosítva az istentiszteleti helyek méreteinek megfelelően a személyek közötti távolságtartást és a szükséges protokollok tiszteletben tartását.

Fennáll a veszély, hogy a jelenlegi helyzet meghiúsítja a vallásszabadságot

A közös közlemény végén utalnak a vallásszabadságra, amelyet a genfi alkotmány biztosít és amellyel kapcsolatban fennáll a veszély, hogy a jelenlegi helyzet meghiúsítja. Számos genfi hívőnek „nagyon fájdalmas megélnie, hogy nem gyakorolhatja és ünnepelheti hitét azáltal, hogy személyesen is részt vesz a vallási életben a szükséges minden elővigyázatosság betartásával”.

 

 

28 november 2020, 14:38