Keresés

Prágra Karácsonyra készül Prágra Karácsonyra készül 

A premontrei rend alapításának 900. évfordulóját ünneplik Csehországban

A szerzetesrendnek négy férfi és egy női kolostora van Csehországban – írja a cseh püspöki konferencia internetes oldalán. Szent Norbert, a rend alapítója a prágai premontrei Strahov-kolostor bazilikájában nyugszik.

Roberta Barbi / Somogyi Viktória

Csehországban november végén ünneplik a premontrei rend fennállásának 900. évfordulóját. A premontrei kanonokrend Szent Ágoston reguláját követi. Fehér kanonokok néven is ismerik őket. A rendet Szent Norbert 1120-ban alapította a franciaországi Laon melletti Prémontrében. Ezen az elhagyott helyen hozta létre kolostorát 13 társával együtt. 1126-ban, amikor megkapta a pápai jóváhagyást, már kilenc ház tartozott a rendhez, majd ezt követően gyorsan elterjedt egész Nyugat-Európában.

1143 óta van jelen a premontrei rend Csehországban

„Szent Norbert és társai Szent Ágoston reguláját választották és 1121-ben tették le fogadalmaikat” – meséli Ambrož Šámal premontrei atya. 25 évnek kellett eltelnie, hogy a rend eljusson Bohémiába, majd Morvaországba. „Érdekes, hogy a premontrei kanonokrend nem tartozik a világ legismertebb szerzetesrendjei közé, de nagy hagyományokkal rendelkezik Csehországban 1143 óta. Máig aktívan jelen van négy kolostorban” – hangsúlyozta Daniel Janáček atya, a Strahov-kolostor apátja. A premontrei rend Szent Ágoston regulájának megfelelően aszketikus életvitelt követ, lelki szolgálatot végez a hívek körében, továbbá jótékonysági, nevelési és tudományos tevékenységet folytat. „Életvitelünk lényege három szó, amelyek az ősegyházban gyökereznek: communio, contemplatio, actio, vagyis szeretetközösség, szemlélődés és cselekvés” – mutatott rá Janáček apát.

Csehországi rendházaik

A premontrei szerzetesek fehér öltözetben járnak, amelyet a Csehországban Doksany településen készítenek. Amikor belépnek a kolostorba, minden testvér szerzetesi nevet kap. A rend mottója: "Ad omne opus bonum parati", vagyis „Minden jó munkára kész”. A múltban a premontrei rendnek nyolc férfi kolostora és négy női kolostora volt. Mára négy férfi és egy női kolostor maradt ezek közül: az 1143-ban alapított prágai Strahov-kolostor, az 1149-es Želiv, az 1193-as alapítású Teplá, valamint az 1641-ben létrehozott Nová Říše, valamint a doksanyi női kolostor, amely 1144-ben jött létre és 1998-ban alapították újra. A premontrei nővérek kongregációját 1902-ben alapították az Olmütz közelében található Svatý Kopeček településen.

A premontrei rend Magyarországon, magyar premontreiek Kaliforniában

Az első premontrei prépostságot Magyarországon a Nagyvárad melletti Váradhegyfokon alapították a XII. század közepe táján. Jelenleg Csornán, Gödöllőn, Szombathelyen és Nagyváradon vannak jelen magyar nyelvű kolostoraik. A kommunizmus miatt Nyugatra, majd az Egyesült Államokba menekült magyar premontrei szerzetesek 1961-ben alapították meg a kaliforniai Orange megyében kolostorukat, a „csornai apátság orange-i noviciátusát”. A kezdeti nehézségek leküzdése után a közösség létszáma az új belépőkkel oly mértékben gyarapodott, hogy 1975-ben a Szerzetesi Kongregáció az orange-i alapítást önálló perjelséggé (prioratus sui iuris) nyilvánította. A generális apát 1984-ben kiadott dekrétumával a perjelséget apátsági rangra emelte. Az alapítás első elöljárója Keresztesy Parker Ferenc László atya lett, aki 1959-ben kapta kinevezését „a Csornai Apátság Kaliforniában élő közössége adminisztrátorává”. 1975-ben kormányzó perjellé, 1984-ben apáttá választották, 1991-ben pedig újraválasztották. 1995-ben 80 éves korában lemondott. Utódaként az apátság élére már az amerikai származású Eugen Joseph Hayes atya került.

 

25 november 2020, 17:40