Keresés

Az Európai Bizottság ülése Az Európai Bizottság ülése 

Az EU püspökeinek üzenete: a válságból teremtsünk egy jobb világot

„Újra megtalálni a reményt és a szolidaritást” címmel üzenetet tett közzé az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE). Ebben az EU intézményekhez és a tagállamokhoz fordulnak, amelyek ezekben a napokban foglalkoznak a COVID járvány utáni támogatási és fejlesztési rendszerek átgondolásával. Az európai uniós főpásztorok radikális változást remélnek a szolidaritás és a befogadás által. Számos reményre okot adó jelet látnak.

Michele Raviart / Somogyi Viktória – Vatikán

„Az Európai Unió jövője nem csak a gazdaságtól és a pénzügyektől függ, hanem a közösségi lelkülettől és az új mentalitástól is.” Ezért a COVID-19 vírus okozta válság Európában a megtérésre kapott spirituális lehetőség, amely során „erőfeszítéseinket nem a régi normalitáshoz való visszatérésre kell fordítanunk, hanem egy jó irányú radikális változás elérésére”. Így fogalmaznak az Európai Unió püspöki konferenciáinak elnökei a COMECE üzenetében.

Együtt a válság ellen

A járvány kezdetén az európai országok félelemmel reagáltak, bezárták belső és külső határaikat és voltak, akik az orvosi felszereléseket sem akarták megosztani másokkal, amelyre pedig szükség volt”. Az egész európai terv kockán forgott. Felismerték azonban, amit Ferenc pápa mondott, hogy „egy bárkában evezünk és csak együtt menthetjük meg magunkat, együtt maradva”. Az Európai Unió megújult elszántsággal igyekezett ezután egységben válaszolni a drámai helyzetre, újra felfedezve az alapító atyák lelkületét, akiknek meggyőződése volt, hogy Európa a válságaiból fog kiforrni.

Újra kell gondolni a globalizáció modelljét

„A jelenlegi pillanat arra kényszerít bennünket, hogy újra gondoljuk és átalakítsuk a globalizáció jelenlegi modelljét, hogy biztosítsuk a környezet tiszteletben tartását, az életre való nyitottságot, a családra való odafigyelést, a társadalmi egyenlőséget, a munkavállalók méltóságát és a jövő nemzedékek jogait.”

Szolidaritás

A szolidaritás az európai integrációs folyamat középpontja, ami többet jelent, mint az erőforrások belső elosztása és a kohéziós politika. Közös cselekvést jelent és nyitottságot mindenki, kiváltképpen is a peremre szorultak integrációjára. A COVID-19 vírus elleni oltást majd mindenki, mindenekelőtt a legszegényebbek számára is elérhetővé kell tenni. Robert Schuman szerint az egységes Európa az egyetemes szolidaritás előképe. Az uniós püspökök felhívják a figyelmet a kontinens felelősségére Afrika fejlődésében. Több humanitárius segítséget, fejlesztési együttműködést kérnek, továbbá azt, hogy a katonai kiadásokat csoportosítsák át az egészségügyi és szociális szolgáltatások területére.

A migránsok befogadása

A szolidaritást sürgősen ki kell terjeszteni a menekültekre is, akik embertelen körülmények között élnek a befogadótáborokban és veszélyezteti őket a vírus. „Ez nemcsak finanszírozást jelent, hanem az Európai Unió határainak megnyitását is minden tagállam részéről arányosan.” Bár különbséget kell tenni a migráció típusai között és figyelembe kell venni a biztonsághoz kötődő kérdéseket, de mindig tiszteletbe kell tartani azokat „az alapelveket, értékeket és a nemzetközi jog előírásait, amelyek az európai identitás alapját képezik és amelyek eredete a keresztény gyökerekből származik”. Az EU püspökei azt ajánlják, hogy segítsék elő a biztonságos és törvényes utakat a migránsok számára, valamint a humanitárius folyosókat a menekülteknek.

Vallásszabadság

Az egyház számára alapvetően fontos a vallásszabadság és a vallásgyakorlás céljából való gyülekezés szabadságának a tiszteletben tartása a tagállamokban, az egészségügyi előírások betartásával. Az uniós püspökök annak a reményüknek adnak hangot, hogy a válságból a szolidaritásban megerősödve kerülünk ki. Erre vonatkozóan számos jel tapasztalható, ami reményre ad okot. Ezek között említik az egészségügyi dolgozók, az idős gondozók munkáját, a plébániákon és az egyházi közösségekben alkalmazott együttérzést és kreativitást kifejező gesztusokat. Sokaknak ezekben a nehéz hónapokban jelentős áldozatokat kellett meghozniuk, le kell mondaniuk arról, hogy szeretteikkel találkozzanak és közel legyenek hozzájuk a magány, a szenvedés vagy a halál pillanataiban.

Egy jobb jövő építése

A COMECE üzenetében végül az egyház elkötelezi magát az európai intézmények és a tagállamok mellett egy jobb jövő építésére. Támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek előmozdítják Európa hiteles értékeit. Az európai uniós püspökök az alapvető értékek között említik a szolidaritást, a szabadságot, a személy megsérthetetlen méltóságát, a demokráciát, a jogállamot, az egyenlőséget és az emberi jogok előmozdítását. Annak a reményüknek adnak hangot, hogy Európa újra felfedezi alapító atyái lelkületét. Azt remélik továbbá, hogy ezt tükrözi majd a járvány utáni fellendülés eszköze és az EU hétéves költségvetése, amelyet az Európai Tanács júliusi találkozóján egyeztettek és jelenleg tárgyalnak az Európai Parlamentben és Tanácsban.

 

19 november 2020, 13:46