Keresés

Szűz Mária kegytemplom Lőcsén Szűz Mária kegytemplom Lőcsén  

Ismét közvetít magyar misét a szlovák közszolgálati rádió

A Szlovákiában október 15-én, csütörtökön érvénybe lépett újabb járványügyi szigorítások miatt – a járvány tavaszi, első hullámának időszakához hasonlóan – ismét élő adásban sugároz magyar szentmisét a Pátria Rádió vasárnap reggel nyolctól, a misén fizikailag résztvenni nemtudó felvidéki magyar híveknek. A szentmisét Molnár Tamás, pozsonyi magyar lelkipásztor celebrálja.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán

Az újabb szigorítások értelmében legfeljebb hat személy vehet részt fizikailag egy időben egy szentmisén, a celebráló papot is beleszámítva – került közzétételre a hír szerdán este. Néhány nappal előtte az október elsejétől érvényben levő, legfeljebb ötven fős, egymástól megfelelő fizikai távolságot tartó részvételt a koronavírussal fertőzöttek nagyban növekedő száma miatt eredetileg a nyilvános szentmisék teljes, országos szintű szüneteltetésével tervezték felváltani. Végül a társadalmi vezetők módosítását a Szlovák Püspöki Konferencia tagjai a tervezet érvénybe lépése előtt néhány órával, október 14-én este közölték. Lelkipásztori szempontból azonban továbbra is összetett helyzet áll fenn. A misékre eljutni nem tudó személyeknek a miseközvetítésekbe való imádságos bekapcsolódást javasolják, s ebben kíván segíteni a szlovák közszolgálati rádió nemzetiségi adója is, melyen már az idei év tavaszán is rendszeresen, tizenkét vasárnapon keresztül rendszeresen sugároztak magyar szentmisét.

A magyar miseközvetítés a rádió internetes oldalán (https://patria.rtvs.sk/player) is hallgatható lesz. A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség honlapján (http://pozsonyikatolikusok.sk/) olvasható közleményben kérik a híveket, hogy a vasárnapi misébe lélekben otthonaikban bekapcsolódó személyek és családok a közvetítés idejét szenteljék kizárólagosan a szentmisének, s az Úr napját pihenéssel, a családra fordított minőségi idővel, közös imával, idős- vagy beteg ismerősük felhívásával, mint szeretetgesztussal is szenteljék meg. A közösség folyamatosan aktualizált hírei (https://www.facebook.com/Pozsonyi-katolikusok-287940504733191) közt Molnár Tamás lelkipásztor buzdítja továbbá a híveket, hogy ha nincs is lehetőség e napokban fizikai módon szentmisén részt venniük, annál inkább használják ki a rendszeres ima, a családtagokkal közösen imádkozott rózsafüzér, lehetőség szerint a templomban végzett egyéni csendes szentségimádás, a gyakori Szentírás-olvasás, a lelki áldozás, a miseközvetítések imádságos lelkületű követése, a lelki olvasmányok és a katekizmus olvasásának lehetőségeit. „Tegyünk a hitünkért, a lelki életünkért, Krisztus-kapcsolatunkért, s imádkozzunk egymásért is, odafigyelve egymás szükségleteire“ – kéri a lelkiatya.

A ferences templomban, amely a rendszeres magyar miséknek egyik központi színhelye Pozsonyban, most, a nyilvános misék elmaradása idején is lehetőség van egyéni csendes imára, illetve az ott jelenlévő, szolgálatot teljesítő ferences atyát meg lehet kérni áldoztatásra. Ennek a lehetőségnek időszakaszai hétfőtől péntekig délelőtt kilenc és tíz óra, valamint este hét és nyolc óra között lesznek, szombaton délelőtt kilenctől tízig, vasárnaponként pedig tíz és tizenegy, továbbá este öt és hat óra között járulhatnak a hívek szentáldozáshoz. Természetesen az kérheti – az érvényes higiéniai előírások betartásával –, aki egyébként is járulhat szentáldozáshoz.

Október 14-én este, az egy meghatározatlan ideig utolsó nyilvános magyar mise keretén belül a szóban forgó ferences templomban megáldásra kerültek a hívek otthonról hozott gyertyái, hogy a következő időszakban otthonaikban imádkozzanak azok fényében a miseközvetítések alkalmával, illetve a rózsafüzért végezve vagy a Szentírást olvasva. Emlékeztesse őket Krisztusra, Aki otthonukba, életükbe e napokban is fényt kíván vinni. A hívek többsége szenteltvizet is vitt haza magával, továbbra is bízva a szentelmények vallásos használatának hatásában. A szentségimádással és az egész közösségre kért szentségi áldással befejeződő különleges hangulatú szentmisében a hívek hálát adtak az Úrnak, hogy a helyi magyar közösségben az elmúlt hetekben megvalósulhatott az elsőáldozás, a hálaadó mise az új kenyérért és idei terményekért, a Veni Sancte-szentmise, megtarthatták a közösség októberi Mária-búcsúját Máriavölgyben, nyáron nem maradt el az ünnepi Szent István-napi mise a pozsonyi koronázódómban, a nyári napközis gyerektábor, cserkész- és ifjúsági táborok, a hívek Mátraverebély-Szentkútra szervezett háromnapos zarándoklata és hollókői kirándulása sem.

A közösség megtartó erejében bízva és egymás segítségére számítva, egymásért rendszeresen imádkozva, az Úrba vetett hittel, Szűz Mária oltalmáért folyamodva néznek a következő hetek elébe a pozsonyi magyarok, csakúgy, mint sok magyar, szlovák vagy más kultúrájú közösség Szlovákiában.

Forrás: pozsonyikatolikusok.sk

17 október 2020, 14:41