Keresés

Szentmise egy indonéziai katolikus templomban Szentmise egy indonéziai katolikus templomban 

Manila püspöke: Nem megengedett otthon tartani a hamvakat tartalmazó urnákat

Broderick Pabillo manilai püspök közelmúltban közzétett körlevele lelkipásztori eligazítást nyújt a katolikus hívek számára a hamvakat tartalmazó urnák otthoni elhelyezése kérdésében. A téma aktualitását a világjárvány miatt bekövetkezett új helyzet adja, hiszen nagyon sok országban a hívek nem vehetnek részt, vagy csak korlátozott mértékben a rendes temetői szertartásokon. Pabillo püspök a Szentszék 2016-os rendeletére hivatkozik, mely máig ható érvénnyel tiltja a hamvakat tartalmazó urnák otthoni elhelyezését.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán            

„Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni – szól a manilai püspök üzenete –, hogy nem megengedett a hamvakat tartalmazó urnák tartós otthoni elhelyezése, mert ez magában hordozza a kegyeletsértés nagy veszélyét a jövőben, amikor már nem lesz senki, aki személyes kapcsolat jegyében törődne a hamvakkal”. Éppen ennek a veszélynek az elhárítása érdekében a püspök megállapítja, hogy a hamvakat tartalmazó urnákat a temetők vagy templomok kolumbáriumaiban kell elhelyezni. Broderick Pabillo manilai püspök levelében hivatkozik arra a fájdalmas tényre is, hogy a koronavírus járvány miatt megnövekedett az elhalálozások száma.

A Hittani Kongregáció 2016. október 25-én jelentette meg Ad resurgendum cum Christo (Hogy feltámadjunk Krisztussal) kezdetű dokumentumát, amely hangsúlyozza: az Egyház nem engedélyezi az elhunytak hamvainak otthoni őrzését, de a hamvak természetben való szétszórását sem.

16 október 2020, 12:32