Keresés

Archbishop Wojciech Polak speaks with media representatives in Warsaw Archbishop Wojciech Polak speaks with media representatives in Warsaw 

A lengyel püspökök megtartották 387. plenáris ülésüket: megvitatták a kihívásokat

Łódź és Pabianice városokat választották a püspöki konferencia tanácskozásának helyszínéül. Abból az alkalomból döntöttek e települések mellett, mert Łódź egyházmegyéjét száz éve alapították. A hírt Artur G. Miziński püspök, a lengyel püspöki konferencia főtitkára jelentette be.

Anna Poce / Somogyi Viktória – Vatikán

Az október 5-én és 6-án megtartott közgyűlésen öt tematikai csoportban dolgoztak a résztvevők, amelyek a helyi lengyel egyház jelenlegi pasztorális kihívásaival foglalkoztak. E témák közé tartozott a járvány idején és azt követően alkalmazott stratégia, az egyház a kulturális változások viszonylatában, az egyház jelenléte a társadalmi és politikai környezetben, a kommunikáció és a plébániai lelkipásztori tevékenység a változások közepette.

Csoportmunka

„Úgy gondoljuk, hogy a lengyel egyház pasztorális kihívásainak a témájáról végzett csoportmunka, a megbeszélések eredményeinek megosztása és ezek közös megvitatása a püspökök és az előadók között meghozza majd a maga gyümölcseit” – fogalmazott a püspöki konferencia főtitkára. Ez nemcsak a közös gondolkodás szempontjából fontos, hanem elsősorban azért, mert fontossági sorrendet teremt és olyan tevékenységeket indít útjukra, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyház még gyümölcsözőbb szolgálatot végezzen Lengyelországban.

A plenáris ülés további témái

A püspökök plenáris ülésén megvitatták a papképzés ügyét és a "Ratio institis sacerdotalis pro Polonia" elnevezésű dokumentumot is. Jogi kérdésekkel és a püspöki konferencia különböző szerveibe és ahhoz közvetlenül tartozó intézményekben történő kinevezésekkel is foglalkoztak. A főpásztorok áttekintették továbbá azokat a problémákat, amelyeket a Család Tanácsa vetett fel és azokat a kérdéseket is, amelyek az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációt érintik.

Emlékmise Faustina nővér tiszteletére

A plenáris ülés alkalmával liturgikus szertartásokat is végeztek a főpásztorok. Október 5-én a püspökök Faustina Kowalska nővér, Łódź védőszentje előtt rótták le tiszteletüket. Jézus Fausztina nővérre bízta irgalmasságának örömhírét. Fölszólította őt, hogy hirdesse a minden embernek szóló Isteni Irgalmasság kinyilatkoztatását, szüntelenül kérje ezt az irgalmat mindenki számára, és terjessze az Isteni Irgalmasság tiszteletét. Fausztina nővér Jézus kívánsága szerint mindent hűségesen följegyzett Naplójában, melyet 1981-es első kiadása óta számos nyelvre, köztük magyarra is lefordítottak. Hétfőn este 6 órakor Salvatore Pennacchio érsek, Lengyelország apostoli nunciusa mutatott be szentmisét emlékére.

Szentmise Kolbe atya tiszteletére

Október 6-án, kedden Wojciech Polak érsek, Lengyelország prímása mutatott be szentmisét püspöktársai koncelebrálásával a pabianicei Szent Máté templomban. Ez az istentiszteleti hely különleges jelentőséggel bír, mert itt jelent meg Szűz Mária két koronával Szent Maximilián Kolbe atyának. Amikor Rajmund kilenc éves volt, elmondta édesanyjának, hogy álmot látott. Megjelent neki a Szűzanya és két koronát tartott a kezében: egy fehéret és egy bíbor színűt. Megkérdezte Rajmundtól, melyiket választja: a tisztaság fehér, vagy a vértanúság bíbor színű koronáját? Rajmund minden töprengés nélkül felelte, hogy mindkettőt kéri. E jelenéstől kezdve a gyermek megváltozott: csendes, elgondolkodó lett. Későbbi élete és halála bizonyította a látomás hitelességét.

A közgyűlés során bejelentették a tervezett jubileumi szertartásokat is, amelyeket decembertől tartanak. A találkozó a záróközlemény közzétételével zárult le.       

 

06 október 2020, 17:16