Keresés

Vatican News
ISRAEL-HEALTH-VIRUS ISRAEL-HEALTH-VIRUS 

Gyűjtést tartottak világszerte a katolikus templomokban a szentföldi keresztények javára

Eredetileg Nagypénteken, a szokásos módon tartották volna idén is a szentföldi keresztények megsegítésére szervezett karitász gyűjtést, ám a világra kiterjedő koronavírus járvány miatt őszre halasztották és szeptember 13-ára, vasárnapra helyezték, a másnapra következő Szent Kereszt felmagasztalása ünnep miatt. Időközben a világ fájdalmasan értesült arról, hogy múlt péntektől három héten át tartó szigorú országos zárlatot rendelt el az izraeli kormány a sürgető járványhelyzet miatt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán 

A felhívásnak megfelelően a földkerekség összes katolikus templomában a múlt vasárnap megtartották a meghirdetett gyűjtést, hogy a Megváltó földje iránti szeretet konkrét jeleként anyagiakkal siessenek az ott élő keresztények megsegítésére. A gyűjtés egyik konkrét célja a Szentföldi Kusztódia támogatása, hiszen mintegy 300 ferences testvér gondoskodik a szent helyek fenntartásáról és rendezett látogatásukról.     

A Kereszt előtti nagypénteki hódolattól a Szent Kereszt felmagasztalásáig         

Nagypénteknek, a gyűjtés eredeti időpontjának liturgikus párja a szeptember 14-i ünnep a Szent Kereszt felmagasztalásáról. A nagypénteki hódolatunkat az Üdvözítő Szent Keresztje előtt az Egyház Liturgiája a Szent Kereszt felmagasztalásává teszi és Krisztus keresztjében a győzelmet, vagyis bűneink megváltását ünnepli. Ezt a győzelmet kiváltságos módon hirdeti maga a hely, a Golgotán emelt épület, mely magában foglalja a Szent Sírt és a Feltámadás bazilikáját. A Fogantatás názáreti, a születés betlehemi helye után az egész kereszténység legszentebb helye, mintegy fizikai centruma az a domb, ahol az Isten Fia a Kereszt trónusára emelve a világ fölé magasodott és ahonnét az Atyja fölemelte és maga mellé vette. Kezdettől fogva máig a keresztény világ legfontosabb zarándok célpontja.

„Fölmenni Jeruzsálembe” a Megváltás helyére

Így érezték ezt már az apostolok is: „fölmenni Jeruzsálembe”, de immár nemcsak úgy, mint ahogy a Szent Család évről-évre el- és felzarándokolt oda, hanem Jézus Krisztus, a megváltó Isten Fia iránti hála és imádat jegyében. Ahogy Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona felkutatta a Szent keresztet, ahogy a császár oda bazilikát építtetett, ahogy a negyedik század végén Egeria hispániai zarándoknő oda ellátogatott, ahogy Szent Ferenc, Szent Ignác és az újabb kor pápái mind elzarándokoltak, hogy ott, a helyszínen éljék át azt, ami bárhol befogadható, de a hely szelleme jegyében az emberi lélek mélyebb rétegébe is eljut.

Az apostoli egyház példája a jeruzsálemi gyűjtés 

„Ismertetjük veletek, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Macedónia egyházait. A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként adakoztak. Kérve kérték tőlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében. Minden reményünket felülmúlva, szinte magukat adták oda, elsősorban az Úrnak, azután Isten akaratából nekünk. Ezért arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, fejezze is be nálatok a jótékonyság művét. Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Nem parancsként mondom, hanem mások buzgóságára hivatkozva szeretetetek őszinteségét akarom kipróbálni. Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta nemcsak hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok. Most hát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon. Ha az akarat készséges, aszerint tetszik az Istennek, amije van, nem aszerint, amije nincs. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így a javak kiegyenlítődjenek. Az Írásban is az áll: „Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött.” Hála legyen Istennek, aki Titusz szívét hasonló buzgóságra hangolta irántatok! Engedett felszólításomnak, sőt mivel buzgósága még nagyobb volt, önszántából utazott hozzátok” (2Kor 8, 1-17).    

A keresztény segítségnyújtás a Krisztus-követés szükségszerű következménye

A fáradhatatlan Pál apostol missziós útjai során rendszeresen adományokat gyűjtött a jeruzsálemi anya-egyház szegényei számára. A gazdag Korinthusban is megindította a gyűjtést, majd Tituszt bízta meg a gyűjtés befejezésével a macedóniai egyházakban, ahol a keresztények a nagylelkűség szép példáját adták. Pál ennek láttán átgondolja a jótékonyság lelki forrását és az egyszerű karitász gyűjtésnek kifejti a teológiai alapját. A másoknak nyújtott segítség igazi példaképe Krisztus, aki értünk vállalta a földi szegénységet, hogy az üdvösség kegyelmével gazdagítson bennünket. A keresztény segítségnyújtás a többi keresztény testvér felé nem társadalmi, még kevésbé politikai program, hanem a Krisztus-követés szükségszerű következménye. Célja elsődlegesen a Krisztust-valló hittestvérek megsegítése, de ezentúl bárki rászoruló támogatása is.                                                                  

VI. Pál pápa: imádság és anyagi segítség gyűjtése

A Szentföld kezdettől fogva létező támogatása a Ferences Kusztódia létrehozásával intézményes jelleget kapott és mind a mai napig fennmaradt. Újabb jelentős változást Szent VI. Pál pápa hozott, aki 1974-ben a „Nobis in animo” kezdetű apostoli buzdításával új formát és nagyobb lendületet adott a gyűjtésnek: „A szentföldi gyűjtés – latinul collecta – a Palesztinában megmaradt kétezer éves helyi keresztény közösség támogatása, hogy biztosítani tudja további hatékony fennmaradását, a vele együtt élő más közösségekkel való osztozás révén is. Ebből ered annak szükségessége, hogy az egész világ keresztényei nagylelkűnek mutatkozzanak, először is a jeruzsálemi egyházért végzett szeretet-imádságban, majd a szolidaritás fogható jegyében”.

Új helyzet a második járványhullámmal                

Az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt pénteken kora délutántól legalább három héten át tartót szigorú országos zárlatot rendelt el az izraeli kormány, jelentette be vasárnap este Benjámin Netanjahu miniszterelnök televíziós beszédben. Egész Izrael területén péntektől kezdődőtt három hetes időszakban mindenki csak 500 méterre hagyhatja majd el otthonát, zárva lesz minden oktatási és szabadidős intézmény, csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak tartanak nyitva. A korlátozás kiterjed a zsinagógai összejövetelekre és a többi vallási istentiszteleteire is, ami jelentős nehézséget okoz a kormánykoalícióban is, aminek a jele, hogy vasárnap lemondott hivataláról Jakov Licman lakhatási miniszter, az haszid irányzatú ultraortodox párt egyik vezetője.  

 

15 szeptember 2020, 16:32