Keresés

Vatican News
2019.09.17 Papa Francesco incontra Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 2019.09.17 Papa Francesco incontra Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli  (Vatican Media)

Bertalan pátriárka levele Ferenc pápának Szent Péter és Pál apostolok ünnepén

A világjárvány miatt bevezetett korlátozási rendelkezések következtében idén a konstantinápolyi ökumenikus patriarkátus nem küldhette el hagyományos delegációját az ünnepélyes szentmisére, amelyet Ferenc pápa június 29-én mutatott be a vatikáni bazilikában, Szent Péter és Pál Apostolok, Róma védőszentjei liturgikus emléknapján. Az alkalomból I. Bertalan ökumenikus pátriárka levélben köszöntötte a pápát, amelynek fordítását az Osservatore Romano vatikáni napilap július 4-i száma tette közzé.

Vertse Márta - Vatikán

A pátriárka szent öleléssel üdvözli levelében Ferenc pápát, Szent Péter apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostola, a szabadság apostola szent emléknapján. A két apostol örömmel hirdette az egyetemes isteni üdvrend evangéliumát és vértanúként életüket adták Rómában.

Péter és András, a két egyház védőszentjei testvérek

A Covid-19, az új koronavírus jelenlegi pandémiája nem tette lehetővé, hogy az ökumenikus patriarkátusról hivatalos küldöttség utazzon a római egyház védőszentjeinek ünnepére Rómába, mint ahogy ez szokássá vált az utóbbi évtizedekben – emlékeztet rá I. Bertalan, majd arról biztosítja Ferenc pápát, hogy a patriarkátus a távolból vesz részt ebben az ünnepi örömben és lerója tiszteletét Péter szent ereklyéi előtt, aki a római egyház alapítója, valamint az elsőként meghívott apostol, András testvére, aki az ökumenikus pátriárkátus védőszentje. A patriarkátuson erőt és áldást merítenek Péter ereklyéiből, amelyeket Ferenc pápa nagylelkűen a konstantinápolyi egyháznak adományozott.

Közös kezdeményezések a jelen globális kihívásaival szemben

I. Bertalan pátriárka arról biztosítja levelében Ferenc pápát, hogy szüntelenül imádkoznak és tevékenykednek a két egyház közötti kétoldalú teológiai párbeszéd előrehaladásáért a teljes egység felé vezető úton. A folyamatot gazdagították közös kezdeményezések és közös nyilatkozatok a globális problémák jelenlegi nagy kihívásaival szemben. Ezeket a kérdéseket illetően közös a két egyház megközelítése, amely a hit, a szeretet és az igazságosság alapvető keresztény erényeinek „szikláján” nyugszik. 

Az  egyház tanúskodjon szavakkal és tettekkel

A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka levelében utal rá, hogy a pandémia egész időszakában mély fájdalmat keltett olyan sok ember szenvedése, valamint megrendítő volt az orvosok és ápolók áldozatkészsége és hősiessége. „Halljuk a betegek és szeretteik kiáltását, érezzük a munkanélküliek aggodalmát és mindazokét, akik nehézségekkel küzdenek a jelen válság pénzügyi és szociális következményei miatt. Ezzel a fájdalmas helyzettel szemben az egyház arra kapott meghívást, hogy tanúságot tegyen szavakkal és tényekkel” – szögezi le I. Bertalan pátriárka.

Krisztus, a „lelkek és a testek orvosa”

Utal az Újszövetség szövegeire, amelyek számos esetben beszámolnak betegek gyógyulásáról, olyan gyógyulásról, amely a lét teljességére és az emberi üdvösségre vonatkozik. Krisztus „a lelkek és a testek orvosa” és ugyanakkor Ő az, aki ”elvette betegségeinket és bajainkat hordozza” (vö. Mt 8,17) – olvassuk Máté evangéliumában. A teológiai nyelvezet a bűnt úgy írja le, mint betegséget és széles körben orvosi terminológiával ábrázolják az ember beilleszkedését és megújulását az egyházban, amely a lelkek és testek gyengélkedő szobája, kórháza. A pátriárka emlékeztet rá: az egyházi kánonok azért léteznek, hogy szolgálják a „lelkek gyógyulását és a szenvedélyek gondozását”, amint ezt a hetedik század végén megtartott Trulloszi Zsinat második kánonja előírja. Számunkra, keresztények számára a gyógykezelés és a gyógyulás elővételezi az élet végleges győzelmét a romlás felett, valamint a legvégső transzcendenciát és a halál eltörlését. Nem véletlen, hogy az egyház az orvosok munkáját szent feladatnak tekinti, hangsúlyozva az orvos és a páciens közötti bizalmat, a legteljesebb mértékben visszautasítva azt a felfogást, miszerint a beteg egy személytelen egység, „tárgy” és „eset”.

A jövő nem lehet a haszonelvűségé

I. Bertalan pátriárka levele befejező részében arra mutat rá, hogy az egyház ezzel a lelkülettel közelíti meg a gazdasági és társadalmi problémákat is. Utal a pénzügyi és fejlesztési tevékenység jelenlegi modelljének negatív szempontjaira, ugyanis ennek középpontjában a „nyereség maximalizálása” áll. Ha ez az alapelv önkényesen továbbra is felülkerekedik a pandémia gazdasági következményeit kezelő fázisban, akkor az emberiség egy idáig soha nem tapasztalt zsákutcába jut – figyelmeztet az ökumenikus pátriárka. A jövő nem lehet a haszonelvűségé, a „pénz pénzből történő előállításáé” a reálgazdaságra való utalás nélkül. A jövő egy fenntartható gazdaságé, amely a szociális igazságosság és a szolidaritás alapelveire épül. A megoldása nem abban rejlik, hogy „birtokolunk” vagy „még többet birtokolunk”, hanem abban, hogy „vagyunk”, ami mindig magába foglalja, hogy „együtt vagyunk”. Az egyház a „kapcsolat” prioritását hirdeti a „megszerzés” helyett.

Nagyrabecsüléséről és őszinte, testvéri szeretetéről biztosítja Ferenc pápát

I. Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka ezekkel a megfontolásokkal és őszinte testvéri érzelmekkel zárja levelét, azt kívánva, hogy mielőbb leküzdhessük a problémákat, amelyeket a pandémia még az egyház életében is okozott. Imádkozik azért, hogy minden jó Adományozója, a dicsőséges Szent Péter és Pál apostolok közbenjárására erőt, egészséget, hosszú életet adjon szeretett testvérének Krisztusban és részesítse sok áldásban az egyház teljessége, a keresztény tanúságtétel és az egész emberiség javára.

07 július 2020, 11:47