Keresés

2020.03.21 Bibbia candela 2020.03.21 Bibbia candela 

A „triumvirátusból a második” – Pákozdi István atya jegyzete

Rupert Berger atya halálára emlékezik jegyzetében Pákozdi atya. A német papot ugyanakkor szentelték pappá, amikor Joseph és Georg Ratzingert.

Pákozdi István atya - Budapest

A napokban hallottuk a szomorú hírt, hogy az emeritus pápa, Joseph Ratzinger testvérbátyja, Georg az örökkévalóságba költözött (miután öccse, XVI. Benedek pápa a napokban meglátogathatta őt Bajorországban). Arról azonban már sokkal kevesebb hír érkezik, hogy a velük együtt pappá szentelt és küldetésükben, a tanításban, a tudományban osztozó paptársuk, Rupert Berger atya is elhunyt.  Szentháromságvasárnap reggelén szólította magához az Úr. Ahogyan egy primíciás fényképükön látható, hárman együtt álltak az traunsteini plébániatemplom főoltára előtt és fehér stólával a nyakukban együtt adtak újmisét áldást: Georg, Joseph és Rupert fiatal atyák (1951. Péter-Pál ünnepe után, amikor is a felszentelésük történt).

Rupert Berger 1926-ban született és amellett, hogy mindvégig lelkipásztori munkát folytatott, a német nyelvű, zsinatot követő liturgikus megújulás egyik apostola volt Bajorországban. Doktori disszertációját Josef Paschernél írta ezzel a címmel: offerre pro (felajánlani valakiért, valamiért).  Több liturgikus kiadványa mellett főműve lett a Pastoralliturgisches Handlexikon (Lelkipásztori liturgikus lexikon), ami 11 kiadást ért meg, a legutolsó 2013-ban jelent meg. Összesen ötszáz prédikációja, liturgiamagyarázata, segédkönyve látott napvilágot.

Amikor a magyar fordítását, kiadását készítettük elő, aminek felelős szerkesztője lehettem, többször is találkoztunk Traunsteinben, ahol egy kanonoki házban lakott, mint egy kis várkastély bástyájában – sok-sok könyv között. Nagyon örült a magyar kiadásnak, minden találkozásunkkor vendégül látott és érdeklődött a magyar élet részletei, egyházunk iránt. A magyar változat címe: Lelkipásztori liturgikus lexikon, a Vigília Kiadónál jelent meg 2008-ban, borítóján az olaszországi Rossano Bíbor-kódexének egy jellegzetes utolsó-vacsora ikonjával.

A Praeconia 2008/2. számában megjelent egy riport Berger atyával. A német Gotteslob énekeskönyv, a Gyermekkeresztség és a német Misekönyv készítésében közreműködő professzor munkájáért, életművének értékeléseként a Trieri Német Liturgikus Intézet tiszteletgyűrűjét kapta 2005. december 17-én. Laudációját Reiner Kaczynski, müncheni liturgia professzor tartotta, aki kiemelte, hogy Berger Lexikona több nyelvre fordítva terjed, és a közeljövőben magyarul is megjelenik. Azóta ő is már az örökkévalóságba költözött…

Halála közeledtével azt kérte, semmi rendkívüli ne legyen a temetésén, de előtte mondják el a halotti vesperást (Totenvesper); meg volt győződve arról, hogy ő ezt már odaát, a mennyei karokból fogja kísérni és tovább énekelni…

                                                                       

10 július 2020, 15:02