Keresés

CROATIA BELIEF PANDEMIC CORONAVIRUS COVID19 CROATIA BELIEF PANDEMIC CORONAVIRUS COVID19 

A horvát egyház a járvány idejéről: nélkülözhetetlen a papok munkája

Az elmúlt napokban tartotta a horvát püspöki konferencia Hittani Tanácsa ülését Vlade Košić, Sisak püspökének vezetésével. A napirendi pontok között szerepelt az egyház tevékenységének áttekintése a COVID-19 járvány idején és a következő lépések megtervezése – olvasható a püspöki konferencia honlapján.

Somogyi Viktória – Vatikán

A horvát püspöki konferencia Hittani Tanácsa megvitatta tagjainak tevékenységét az előreláthatatlan helyzetben, amelyben az egyház és a társadalom találta magát az elmúlt hónapokban. Áttekintették a járvány idején végzett lelkipásztori, spirituális és intellektuális hozzájárulásukat és közéleti megjelenésüket.

Az egyház kritikusan tekintsen a járvány idejére és nyíltan nézzen szembe a felmerült új kérdésekkel

„Az egész egyházi közösség arra kapott meghívást, hogy különböző szempontokból tekintse át a járvány okozta jelenlegi és a jövőbeli helyzetet, amely nagy változásokat hozott nemcsak a társadalmi szférában, hanem a vallási életben is” – írja a Tanács az ülés záródokumentumában. „Az egyház arra kapott meghívást, hogy kreatívan merítsen gazdag lelki és szentségi kincseiből, kritikusan tekintsen a járvány idejére és nyíltan nézzen szembe a felmerült új kérdésekkel. Továbbá az egyház adjon a hívőknek iránymutatásokat, amelyek a hitre, a lelki erőre és a segítségnyújtásra alapszanak a bizonytalanság idején. Óvakodjon a túlzásoktól a jelenlegi helyzet megítélésében és attól, hogy lealacsonyítsa azt egyszerű megoldások szintjére, amelyek vonzónak tűnnek első látásra, de valójában eltorzítják vagy ködösítik az egyház tanításának hitelességét és a hitéletet” – figyelmeztetnek a horvát püspöki konferencia Hittani Tanácsának tagjai.

A papok és a világi hívek nagy hozzájárulása

„Őszinte hálával ki kell emelni a papok és a világi hívek nagy hozzájárulását, akik önzetlenül fentartották a lelki, a szentségi és a karitatív terüleken a munkát. Ezáltal nagy támaszt nyújtottak sokaknak a magányban, a betegségben és a sérülékenység helyzeteiben. Íly módon elősegítették az egyház sokszínű szolgálatát a mai ember érdekében a jelenlegi helyzetben, amely minden szinten hatást gyakorol létére” – mutatnak rá a horvát püspökök.

A hit és az ész egymást kiegészítő mivolta

„Lelkipásztori tevékenységében az egyház természetesen nyitott az együttműködésre a polgári hatóságokkal és az egészségügyi intézményekkel, valamint elfogadja a megalapozott tudományos ismereteket, amelyek a hit és az ész egymást kiegészítő mivoltának alapelvét támogatják. Az egyház nem támogatja a hit mágikus ellenállását a tudományos kutatás ismereteivel szemben, de nem fogadja el pusztán a racionális és empírikus válaszokat, amelyek nem tartják tiszteletben az ember fizikai és lelki teljességét” – nyomatékosítják a horvát püspöki konferencia Hittani Tanácsának tagjai.

Az ember szolgálata konkrét egszisztenciális és lelki szükségleteiben

„A járvány idején is az egyház elősegíti a hit érett és felelősségteljes megélését és hangsúlyozza, hogy elsődleges minden emberi élet védelme, valamint fontos, minden személy lelki és fizikai egészségének megőrzése, különösen is a leggyengébbek esetében. Ezáltal az egyház a megszokott lelkipásztori tevékenységein túl e rendkívüli körülmények között is megvalósítja küldetését: az ember szolgálata konkrét egszisztenciális és lelki szükségleteiben” – zárják közleményüket a horvát püspöki konferencia Hittani Tanácsának tagjai.

26 június 2020, 14:48