Keresés

A Boldogságos Szűz Mária A Boldogságos Szűz Mária 

Május elsején Olaszországot felajánlják Szűz Máriának

Az ősi lombardiai Caravaggio város Mária-kegyhelyén ajánlják fel a koronavírustól szenvedő Itáliát Isten Anyjának. A szertartást május elsején este 21 órakor a cremonai püspök végzi.

Gedő Ágnes / Amedeo Lomonaco – Vatikán

Az egyház Mária oltalmára bízza a betegeket, az egészségügyi dolgozókat, az orvosokat, a családokat és az elhunytakat. Az Olasz Püspöki Konferencia ezzel válaszol a sok-sok hívő kérésére, a Máriának szentelt május hónap első napján a Szűzanyához fohászkodva a caravaggiói Santa Maria del Fonte kegyhelyen, mely a cremonai egyházmegye területén található, Bergamóhoz közel. Gualtiero Bassetti bíboros, a püspöki kar elnöke ezzel kapcsolatban elmondta: „A lelkipásztorok feladata, hogy vezessék a rájuk bízott nyájat, a keresztény népet. Gyakran azonban a nyáj ösztökéli a pásztorokat, mint ahogy most is történt. Sok helyről kaptunk kéréseket a hívektől, hogy a járvány idején az egész nemzetet ajánljuk föl Mária szeplőtelen szívének.”

A Forrásról nevezett Miasszonyunk-kegyhely Caravaggióban
A Forrásról nevezett Miasszonyunk-kegyhely Caravaggióban

Itália Máriára tekint és bizakodik a jövőben

Május hagyományosan a Szűzanyának szentelt hónap, amikor kiemelten imádkozzuk a rózsafüzért, elzarándokolunk a Mária-kegyhelyekre. Az, hogy a jelenlegi helyzetben rögtön a hónap első napján fölajánlják az országot Máriának, erősen jelképes egész Itália számára. Annál is inkább, mert Caravaggio városát választották a felajánlás helyszínéül, ami éppen a járvány által leginkább sújtott Lombardia tartományban fekszik. Május elseje Munkás Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepe, amikor az egyház a jövőjükért aggódó, dolgozó embereket Mária oltalmába ajánlja. Az időpont és a helyszín tehát különösen szimbolikus jelentőségű. A felajánlást vezető Antonio Napolioni cremonai püspök így nyilatkozott erről a Vatikáni Rádiónak: „Reméljük, hogy ez a május elseje megnyitja a hit zarándoklatának kapuját. Az olasz önkormányzatok ezzel egy időben fokozatosan nyitnak a munka újrafelvétele előtt. Munkás Szent József ünnepe is van, tehát Máriára és az egész Szentcsaládra bízzuk a termékeny társadalmi, egyházi élet újrakezdését.”

Munkás Szent József
Munkás Szent József

Lombardia spirituális központja

A helyszínválasztás kiemelten fontos: Caravaggio városa a bergamói régióban található, amely nagyon sok szenvedés és fájdalom színtere már hónapok óta az egészségügyi válsághelyzet miatt. A cremonai püspök ezzel kapcsolatban elmondta: „A helyszínt az Olasz Püspöki Konferencia elnöke választotta, aki a járvány sújtotta Lombardiára gondolt. A caravaggiói kegyhely pár lépésre található Milánótól, Loditól és Bresciától. Ez a térség spirituális központja, ahol rendszeresen ülésezik a püspöki konferencia. Itt futnak össze a plébániai zarándoklatok, nemcsak Lombardiából. Nagyon szép viszonyítási pont, ezért hálásak vagyunk a választásért.”

A caravaggiói Mária-kegyhely madártávlatból
A caravaggiói Mária-kegyhely madártávlatból

A caravaggiói Mária-kegyhely

A térség leghíresebb szülöttjét, csodálatos remekművek alkotóját, Michelangelo Merisit is művésznevén, Caravaggióként ismeri a világ. Azt azonban kevesebben tudják, hogy az azonos nevű városka egy ősi Mária-kegyhellyel büszkélkedhet. 1432. május 26-án itt jelent meg a Szűzanya egy Giannetta nevű fiatal nőnek, nem messze a kisvárostól. A réten sétáló Giannetta elmondta a jelenést, ami után egy korábban ismeretlen forrást fedeztek föl a helyszínen. A forráshoz betegek járultak, majd egyre többen zarándokoltak el. A Szűzanya jelenésének helyén a XVI. században templom épült, majd a caravaggiói Santa Maria del Fonte-kegyhely, ami egy szimmetrikus boltívekkel körülvett nagy téren emelkedik. A bazilika külső részén található a forrás, amelyből vizet lehet meríteni. A nagy oltár előtt imádkoznak a zarándokok a jelenés kegyképe előtt.

Caravaggio egyik remekműve
Caravaggio egyik remekműve

Szent II. János Pál látogatása Caravaggióban

A Mária-kegyhely jeles vendéget fogadott 1992. június 19-én Szent II. János Pál pápa személyében, aki e szavakkal fordult a lakossághoz: „Caravaggio földjén a századok során sokan áthaladtak, határzóna volt, háborúk és fosztogatások színtere. Ugyanakkor neves személyiségek szülőhelye is, különösen, ami a festészetet illeti. Egy név emelkedik ki mind közül: Michelangelo Merisié, akit éppen Caravaggiónak hívtak, és a XVI-XVII. század fordulóján élt. Zsenijének ékes tanúságát őrzik Róma templomai és maga a vatikáni képtár. De Caravaggio városával kapcsolatban elsősorban egyedülálló vallási életerejét szeretném felidézni – folytatta II. János Pál pápa. Caravaggio neve sajátosan kötődik a kegyhelyhez, amelynek története kiválóan bizonyítja, hogy Isten vigasztaló szavait Szűz Márián keresztül nem a híres és művelt embereknek mondja el, hanem a legalázatosabbaknak, legegyszerűbbeknek. A fiatal menyecskének, Giovannettának, aki füvet szedett a mazzolengói réten, Mária királyi és fenséges Asszonyként jelent meg 1432. május 26-án. Attól a naptól fogva a Szent Forrásról nevezett Miasszonyunk kegyhelyet a lombard emberek a szívükbe zárták” – mondta még Szent II. János Pál 1992-ben.

A Szeplőtelen Szűz Mária
A Szeplőtelen Szűz Mária
01 május 2020, 13:05