Keresés

Pizzaballa érsek Krisztus keresztjének ereklyéjével áldja meg Jeruzsálemet Pizzaballa érsek Krisztus keresztjének ereklyéjével áldja meg Jeruzsálemet 

Virágvasárnap Jeruzsálemben: Kérjük azt az Úrtól, amire valóban szükségünk van

A hagyományos ünnepi körmenet idén elmaradt a Szentföldön: helyette az Olajfák hegyén álló Dominus Flevit-templomnál Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin pátriárkátus apostoli adminisztrátora imádkozott a járvány megszűnéséért, illetve mondott homíliát egy ferencesekből és szeminaristákból álló szűk csoport jelenlétében.

Gedő Ágnes - Vatikán

Betfagétól a Szent Anna-bazilikáig az óváros falain belül halad évről évre a hagyományos körmenet. Az idei Virágvasárnap azonban máshogy alakult a Szentföldön is, az egészségügyi óvintézkedések miatt. Délután négy órakor az Olajfák hegyének nyugati oldalán álló, Dominus Flevit (az Úr sírt) kis ferences templomban zajlott a szertartás. Ott, ahol a Biblia szerint Krisztus könnyezett Jeruzsálem eljövendő szomorú sorsán. A VII. századi alapokon nyugvó templom könnycseppet mintáz és a XX. század ötvenes éveiben épült. Pizzaballa érsek igeliturgiát vezetett, majd imádkozott a járvány megszűnéséért. Végül pedig Krisztus keresztjének ereklyéjével adott áldást Jeruzsálem városára és az egész világra, amelyet a hívek élő közvetítésben követhettek.

Jézus megsiratja Jeruzsálemet

„Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. „Bárcsak te is felismernéd – mondta – legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.” (Lk 19,41-44)

Mit akar üzenni nekünk az Úr?

„Milyen üresek és csöndesek ma az utcák, amikor pedig tele kellene lenniük éneklő, imádkozó emberekkel és dudaszóval” – emelte ki homíliájában a jeruzsálemi latin pátriárkátus apostoli adminisztrátora. „Mit akar ezzel mondani nekünk az Úr? Miért van mindez? Mit tehetünk a világnak és életünknek ezekben a drámai pillanataiban? Talán (…) csalódottak vagyunk, mert imáink nem leltek meghallgatásra, várakozásaink látszólag válasz nélkül maradnak. Úgy tűnik, hogy Isten nem hallgat meg minket”. (…) „Még távol állunk az egyszerű és tiszta hittől, a szegények hitétől” – állapította meg az érsek, majd így folytatta: „Azt szeretnénk, azt akarjuk, hogy az életünk változzon meg, itt és most, nem pedig egy általános jövőben vagy a túlvilágon.”

Isten nem hagy magunkra, szeret minket

„Egy erős és mindenható Istent akarunk, egy olyan Istenben akarunk hinni, aki bizonyosságokat és biztonságot nyújt nekünk. Aki megnyugtat a félelem és a bizonytalanság tengerében, amelyben most vagyunk. Az evangélium azonban (…) azt mondja nekünk, hogy a keresztény hit a reményre és a szeretetre épül, nem pedig a bizonyosságra. Isten nem fogja megoldani minden gondunkat, nem fogja megadni mindazt a bizonyosságot, amire emberi természetünknek szüksége van, viszont nem fog magunkra hagyni minket. Tudjuk, hogy szeret minket”.

Helyezzük Isten elé imáinkat és segélykérésünket

Pizzaballa érsek virágvasárnapi homíliájában elmondta: „Jézus válaszol az imáinkra, és nem várja el, hogy indíttatásaink tiszták legyenek”, ugyanakkor a maga módján válaszol, mert ha igent mond legmélyebb vágyainkra, „akkor nemet kell mondania azonnali vágyainkra”. Az emberek Jeruzsálemben egy Messiást akartak, akinek aztán egy pogány kereszten volt a trónusa; meg akartak menekülni a rossztól és az elnyomástól, de Jézus nemcsak a római megszállástól és a gazdagok kizsákmányolásától mentette meg őket, hanem a gonosztól a maga teljes mélységében. Tehát a nagy jeruzsálemi bevonulás története (…) megtanít minket a várakozásaink és Isten válasza közötti eltérésre.

Kérjünk erőt, hogy hordozni tudjuk keresztünket

Amikor Jézus megérkezett Jeruzsálembe azon a napon, amit mi Virágvasárnapnak hívunk „a nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták” (vö. Mt 21,8. Ma mi is tegyünk ugyanígy, még ha nehezen is értjük meg. Helyezzük Messiásunk elé azt a keveset, amink van: imáinkat, hiányainkat, segélykérésünket, könnyeinket, Iránta és vigasztaló szava iránt való szomjunkat. Meg kell tisztítani szándékainkat és azt kérni Istentől, amire valóban szükségünk van. Valljuk meg, hogy igazán Királyunknak és Messiásunknak akarjuk őt befogadni, és követni útját egészen trónusáig, a keresztig. De kérjük tőle azt is, hogy adja meg a szükséges erőt, hogy termékeny szeretetével megtámogatva tudjuk hordozni saját keresztünket” – fohászkodott végül virágvasárnapi homíliájában Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin pátriárkátus apostoli adminisztrátora.

Photogallery

A szertartás képei
07 április 2020, 12:41