Keresés

ITALY PANDEMIC CORONOVIRUS ITALY PANDEMIC CORONOVIRUS 

Az olasz püspökök elutasítják a kormány önkényes döntését a nép nélküli miséről

Április 26-án vasárnap este ismertette Conte olasz kormányfő az „újrakezdés dekrétumát, mely megtiltja a nép részvételével bemutatott szentmisét”. Az olasz katolikus püspöki konferencia, a CEI jegyzékben tiltakozik a döntés ellen, mert abban”az istentiszteleti szabadság gyakorlásának a veszélyeztetését látják”. Az olasz kormányhivatal „tudomásul vette a CEI tiltakozását és ígéretük szerint tanulmányozni fogják a hívek részvételével bemutatott szentmise engedélyezését”.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán  

„Az olasz katolikus püspökök nem fogadhatják el a vallásszabadság gyakorlásának kompromittálását. Világosnak kell lenni mindenki számára, hogy a szegények iránti szolgálat elkötelezettsége, mely annyira fontos e szükséghelyzetben, a saját forrásából, főként a szentségi forrásából szülessen meg” – írják határozottan az olasz püspökök a Giuseppe Conte miniszterelnökhöz eljuttatott jegyzékükben.

A egyház feladata a keresztény közösség életének a megszervezése az érvényes szabályok tiszteletben tartásával    

A jegyzék rámutat arra, hogy a múlt héten, az egyeztetések során a CEI beterjesztette a kormánynak az „Irányelvek és eljárások” című dokumentumát, melyben az átmeneti időszakra vonatkozó egyházi igényeiket fogalmazták meg, az érvényben lévő egészségügyi szabályozás teljes tiszteletben tartásával. Ezek után érthetetlen a Minisztertanács rendelete, mely megtiltja a katolikus templomokban a nép jelenlétében bemutatott szentmiséket. A jegyzék felhívja az illetékes hatóság figyelmét arra az alapvető különbségre, mely a felelősségvállalás tekintetében fennáll a pontos normákat szabó egészségügyi intézmény és az egyházi szervezet között, melynek az a feladata, hogy megszervezze a keresztény közösség életét, az érvényes szabályok tiszteletben tartásával.     

Az egyház igényt tart arra, hogy amint lehet, visszatérjen megszokott lelkipásztori tevékenységéhez

Az jegyzék emlékeztet arra, hogy Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter az Avvenire olasz katolikus napilapnak április 23-án azt ígérte, hogy a „kormány az új intézkedések között lehetővé teszi a vallásszabadság mind teljesebb gyakorlását”.  A CEI főtitkársága és az olasz belügyminisztérium közötti „normális kapcsolat jegyében a püspökök bár szenvedéssel, de az egészségügyi szükséghelyzet iránti felelősséggel fogadták a bevezetett korlátozó intézkedéseket”. „Ebben a párbeszédben azonban – pontosít a CEI jegyzéke – ők többször kifejezésre juttatták, hogy amikor sor kerül a korlátozó intézkedések enyhítésére, az egyház igényt tart arra, hogy visszatérjen megszokott lelkipásztori tevékenységéhez”.

                

27 április 2020, 14:47