Keresés

SANREMO: Gabriele Fiorucci Bucciarelli Veste Sabrina Salerno SANREMO: Gabriele Fiorucci Bucciarelli Veste Sabrina Salerno 

Olaszország Máriához fohászkodik: Közbenjárása szabadítson meg minden rossztól!

Nagyböjt idején, különösen most, a koronavírustól szenvedő keresztények egyesülnek az imában és tekintetüket a Szűzanya felé fordítják. A pápa videóüzenetben imádkozott, de egész Olaszországból fohászok szállnak az égbe Mária anyai oltalmát kérve.

Gedő Ágnes / Amedeo Lomonaco - Vatikán

Ferenc pápa Isten Anyja, a betegek egészsége oltalmáért esedezett a járvány megfékezéséért videóüzenetében, melyet a római Isteni Szeretet kegyhelyen bemutatott szentmisére küldött. A római nép Üdvösségeként tisztelt Mária eszünkbe idézi a történelem drámai pillanatait. A második világháború idején, 1944. június 11-én XII. Piusz pápa a Szűzanyához fohászkodott, hogy oltalmazza és mentse meg Rómát a náci csapatok visszavonulása idején. Ma nem egy hadsereg előrenyomulásától kell tartanunk, hanem egy új és láthatatlan ellenség terjedése fenyegeti a világot.

A Szent Péter-bazilikában az Úrangyalát és litániákat imádkoznak

Ebben a nehéz pillanatban Angelo Comastri bíboros, a Szent Péter-bazilika főpapjának kezdeményezésére minden nap déli 12 órakor elimádkozzák a bazilikában az Úrangyala Mária-imát és a lorétói litániát, hogy kérjék Mária közbenjárását. „A veszély pillanataiban a gyermekek önkéntelenül édesanyjukhoz fordulnak. A mostani különleges helyzetben, amit élünk Máriához fordulunk, Anyánkhoz, akit Jézus a keresztről ajándékozott nekünk” – hangsúlyozza Comastri bíboros.

Comastri bíboros, a Szűzanya a Gyermekkel és Péter katedrája
Comastri bíboros, a Szűzanya a Gyermekkel és Péter katedrája

Milánó „Maduninája”

A járvány gócpontjának tartott Milánó érseke, Mario Delpini a szorongás és megpróbáltatás óráiban fölment a híres gótikus dóm erkélyére és a „Madonnina” lábánál imádkozott azért, hogy senki ne érezze magát elfeledve. „Ó, szép Maduninám – mondta Mária nevét a helyi dialektusban -, ne engedd, hogy most megfeledkezzünk azokról, akik szenvednek!”.

Bergamót Mária gondjaira bízták

Bergamo püspöke, Francesco Beschi a koronavírus-járványtól erősen sújtott várost Mária oltalmába ajánlotta. A Fájdalmas Szűzanya kegyhelyén március 9-én imádkozta el a rózsafüzért. „A jelenlegi események fényében imádkozzuk el a szent rózsafüzért, mondjuk el még egyszer családjainkért. Ne szégyenkezzünk azért, hogy otthon imádkozzuk a rózsafüzért. Ezt a feladatot elsősorban a nagyszülőkre bízom. Kedves nagyszülők, ti vagytok most a legkényesebb helyzetben: nagy szeretettel gondolunk rátok, de adjátok át nekünk imádságotok és hitetek olykor rejtett kincsét. Ez egy egyszerű ima. Türelmetlen és kicsi unokáitokért talán sok egy egész rózsafüzér, elég lesz egy tized is egyszerre. Jézus titkát, történetét és az Üdvözlégy Máriát”.

Ima a novarai Szűzanya kegyképe előtt

„Járj közben Fiadnál, hogy vegye el tőlünk a vírust, amely ellenünk tör” – Így imádkozott Novara püspöke, Franco Giulio Brambilla a Vért hullató Boldogságos Szűz kegyképe előtt. „Ó, Rei Madonna, a betegség aggasztó órájában, mely láthatatlan rosszként fenyeget minket, azért járulunk Eléd, hogy imádkozzunk egész népünkért. Járj közben Fiadnál, hogy vegye el tőlünk a vírust, mely ellenünk tör! Vigyázzon kicsinyeinkre és a törékeny emberekre, különösen időseinkre, akik a bölcsességet adják nekünk. Segítsd a betegeket, és add meg nekik a hit ajándékát

a próbatétel idején! Kérd a Gyermek Jézust, akit a karodban tartasz, hogy áldja meg közösségeinket, áldja meg földünket, áldja meg a dolgos emberek munkáját! Áldja meg a gyermekek és a fiatalok növekedését és tanulmányait, áldja meg családunkat, és mindazokat, akik nem szűnnek nagylelkűek lenni a szeretetben!”

Pompeitől Lorétóig szól a fohász

Most, amikor szünetelnek a szentmisék, a Pompei kegyhely nyitva áll a személyes ima előtt. „Továbbra is biztos reménnyel, szilárd hittel tekintünk a jövőbe. Együtt imádkozunk azért, hogy a Szűzanya és Boldog Bartolo Longo támogassák az orvosok és egészségügyi dolgozók fáradhatatlan munkáját, és járjanak közben a megsebzett emberiségért.”

A lorétói Szent Ház Édesanyja
A lorétói Szent Ház Édesanyja

A lorétói kegyhelyről az imádság a Húsvét felé tartó valódi zarándoklatra szól:

“Ó, Loretói Szűzanya, ahogy kiléptél Szent Házadból, hogy vigaszt vigyél Erzsébet unokatestvérednek, keresd föl otthonainkat és a szenvedés helyeit, hozd el vigasztalásodat, szabadíts meg a járványtól, mely sújt minket, hogy nyugodtan visszatérhessünk szokott tevékenységünkhöz; hogy újult szívvel dicséretet és köszönetet mondhassunk Neked. Segíts nekünk, Ó, Mária, hogy valódi zarándoklatot tegyünk Fiad, Jézus Húsvétja felé, hogy Őbenne megújuljon reményünk és megerősödjön szeretetünk! Oltalmad alatt keresünk menedéket, Isten Szent Anyja. Ne vesd meg könyörgésünket, akik próbatételeket állunk ki, és szabadíts meg minden veszélytől, ó dicsőséges és áldott Szűz!”

A világ szabaduljon meg minden rossztól

Siracusa érseke, Salvatore Pappalardo az olasz csizma déli pontjáról így buzdítja hívet: „Gyűljünk össze lélekben minden este hét órakor a rózsafüzér imádságra! Együtt fordulunk kedves Könnyező Szűzanyánkhoz, hogy patrónánkkal, Szent Lúciával együtt vigye el imáinkat az Atyához és kérje meg, hogy szabadítsa meg a világot minden rossztól!”

14 március 2020, 10:30