Keresés

2019.11.21 foto feste liturgiche dicembre 2019.11.21 foto feste liturgiche dicembre 

A Loretói Szűzanya oltalmazza Olaszországot a koronavírustól

A loretói Szent Ház bazilika pápai delegátusa, Fabio Dal Cin érsek a Szűzanya alázatos és hathatós oltalmába ajánlja Olaszországot. A főpásztor dekrétumot adott ki, amelyben a koronavírus terjedésének visszaszorítsa érdekében rendelkezik az egyházmegye területén engedélyezett szertartásokról.

Gedő Ágnes – Vatikán

 “Ó, Loretói Szűzanya, ahogy kiléptél Szent Házadból, hogy vigaszt vigyél Erzsébet unokatestvérednek, keresd föl otthonainkat és a szenvedés helyeit, hozd el vigasztalásodat, szabadíts meg a járványtól, mely sújt minket, hogy nyugodtan visszatérhessünk szokott tevékenységünkhöz; hogy újult szívvel dicséretet és köszönetet mondhassunk Neked” – fohászkodik a lorétói kegyhely vezetője.

Felfüggesztik a nyilvános szentmiséket

A dekrétum szerint március 9-i hatállyal felfüggesztik az ünnepi és a hétköznapi szentmiséket, valamint a hívő nép részvételével tartott imaösszejöveteleket. Szünetelnek a gyászmisék; a temetési szertartásokat lehetőség szerint szabad téren, közvetlenül a temetőben, a szűk család jelenlétében végezze egyedül a pap, szentmise bemutatása nélkül. A lorétói kegyhely pápai delegátusa intézkedik a templomok működéséről a prelatúra egész területén. Ennek értelmében a személyes imára nyitva tartanak a templomok. A plébániákon harangszóval hívhatják az embereket az imára, amit mindenki saját otthonában végezzen. A szentmisét csak zárt ajtók mögött mutathatják be a szerzetesi közösségek, magánkápolnájukban.

Jézusban megújul a remény és megerősödik a szeretet

A papoktól azt kérik, hogy minden nap a hívő közösség nélkül misézzenek. A gyónást megfelelő távolságból hallgassák meg, betartva az elővigyázatossági szabályokat. A loretói Szent Ház bazilika pápai delegátusa, Fabio Dal Cin érsek dekrétuma végén Máriához imádkozik, hogy kísérje el a híveket zarándoklatukon Jézus Húsvétja felé, hogy Őbenne megújuljon a remény és megerősödjön a szeretet.

10 március 2020, 18:15